Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Podstawowe informacje

|--- Dane teleadresowe

|--- Aktualności

|--- Archiwalny BIP

Sprawy do załatwienia

|--- Biuro Obsługi Klienta

|--- Informacje nieopublikowane w BIP

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|--- Zgromadzenia

      |--- Zgłoszenia o zgromadzeniach

|--- Ochrona danych osobowych

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

|--- Ogłoszenia o naborze

|--- Ogłoszenia o wynikach naboru

|--- Druki i wzory dokumentów

Zamówienia publiczne

|--- Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

|--- Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień

Nieruchomości i lokale użytkowe

|--- Wykazy, ogłoszenia o najmie i dzierżawie

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Ogłoszenia i informacje o sprzedaży

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

Ochrona zdrowia

|--- Konkursy ofert

|--- Rozstrzygnięcia konkursów

|--- Wzory dokumentów

Ochrona środowiska

|--- Obwieszczenia i informacje

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Publicznie dostępny wykaz danych

|--- Odpady

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Barcin

Organizacje pozarządowe

|--- Konkursy ofert

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Rozstrzygnięcia konkursów

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Sprawozdania

|--- Tryb pozakonkursowy

Nasze miasto i gmina

|--- Lokalizacja

|--- Dane statystyczne

|--- Zadania publiczne

|--- Raport o stanie gminy

|--- Dokumenty strategiczne

|--- Związki i stowarzyszenia

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

Władze i struktura

|--- Urząd Miejski

      |--- Działalność lobbingowa

      |--- Kontrole

      |--- Rejestry, wykazy, ewidencje i petycje

            |--- Petycje

                  |--- 2019 rok

                  |--- 2018 rok

            |--- Rejestr skarg i wniosków

            |--- Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

                  |--- Upoważnienia, pełnomocnictwa dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek Gminy Barcin

                  |--- Upoważnienia i pełnomocnictwa pracowników Urzędu Miejskiego w Barcinie

                        |--- Straż Miejska

                        |--- Samodzielne Stanowiska

                        |--- Referat Finansowy

                        |--- Referat Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

                        |--- Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

                        |--- Referat Inwestycji, Remontów i Dróg

                        |--- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

                        |--- Stanowiska kierownicze

      |--- Kodeks etyczny

      |--- Regulamin Organizacyjny

      |--- Polityka jakości

      |--- Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

      |--- Skarbnik

      |--- Sekretarz

      |--- Zastępca Burmistrza

      |--- Burmistrz

            |--- Oświadczenia majątkowe

                  |--- Kadencja 2018 - 2023

                  |--- Kadencja 2014 - 2018

            |--- Podstawowe zadania

|--- Rada Miejska w Barcinie

      |--- Uchwały Rady Miejskiej - kadencja 2014 - 2018

            |--- 2018

      |--- Rada Miejska w Barcinie - kadencja 2014 - 2018

            |--- Komisje

                  |--- SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

                  |--- Terminy posiedzeń

            |--- Protokoły (2018 rok)

            |--- Projekty Uchwał Rady Miejskiej

                  |--- Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 23 lutego 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej zwołaną na dzień 27 marca 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 kwietnia 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 21 grudnia 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 12 października 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 14 września 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 sierpnia 2018 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych

            |--- Kadencja 2018 - 2023

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

            |--- Kadencja 2014 - 2018

                  |--- Oświadczenia majątkowe, składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok

      |--- Uchwały

|--- Gminna Rada Seniorów

      |--- Gminna Rada Seniorów - I kadencja (2015 - 2018)

            |--- Uchwały Gminnej Rady Seniorów

                  |--- Uchwały Gminnej Rady Seniorów z roku 2017

            |--- Projekty Uchwał

            |--- Powołanie Gminnej Rady Seniorów

      |--- Gminna Rada Seniorów - II kadencja (2019 - 2022)

            |--- Uchwały Gminnej Rady Seniorów

            |--- Projekty Uchwał

            |--- Powołanie Gminnej Rady Seniorów

|--- Młodzieżowa Rada Gminy

|--- Straż Miejska

|--- Oświata

      |--- Podstawowa kwota dotacji

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

      |--- Rekrutacja

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Oświadczenia majątkowe osób kierujących jednostkami oraz pracowników jednostek

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (wcześniejsze)

|--- Jednostki pomocnicze

      |--- Kadencja 2015 - 2019

            |--- Wybory uzupełniające na sołtysów i członków rad sołeckich

      |--- Statuty Sołectw Gminy Barcin

      |--- Wybory sołeckie, kadencja 2019 - 2023

Prawo lokalne

|--- Statut Gminy Barcin

|--- Uchwały Rady Miejskiej

|--- Projekty uchwał

|--- Protokoły

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- 2002-2003

      |--- 2004

      |--- 2005

      |--- 2006

      |--- 2007

      |--- 2008

      |--- 2009

      |--- 2010

      |--- 2011

      |--- 2012

      |--- 2013

      |--- 2014 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Opłaty i podatki

      |--- Wykaz ulg podatkowych

      |--- Interpretacje prawne

      |--- Opłata od posiadania psów

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Podatek od środków transportowych

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Podatek leśny

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Podatek rolny

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Podatek od nieruchomości

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Zwrot podatku akcyzowego

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Plany miejscowe

      |--- Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Finanse miasta i gminy

|--- Budżet Gminy Barcin

      |--- 2017 rok

      |--- 2018 rok

|--- Majątek miasta i gminy

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

Wybory

|--- Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

      |--- Obwieszczenia, zarządzenia, informacje

|--- Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

|--- Wybory do Izby Rolniczej 2019

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- Obwieszczenia, Postanowienia, Komunikaty i Informacje

|--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019

      |--- Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

      |--- Informacje dla wyborców

      |--- Obwieszczenia, Postanowienia i Informacje

|--- Archiwum (Wybory)

      |--- Wybory samorządowe 2018

            |--- Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

            |--- Obwieszczenia, Postanowienia i Informacje