Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Podstawowe informacje

|--- Dane teleadresowe

|--- Aktualności

|--- Archiwalny BIP

Sprawy do załatwienia

|--- Biuro Obsługi Klienta

|--- Informacje nieopublikowane w BIP

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|--- Zgromadzenia

      |--- Zgłoszenia o zgromadzeniach

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

|--- Ogłoszenia o naborze

|--- Ogłoszenia o wynikach naboru

|--- Druki i wzory dokumentów

Zamówienia publiczne

|--- Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

|--- Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień

|--- Szacowanie wartości zamówienia

Nieruchomości i lokale użytkowe

|--- Wykazy, ogłoszenia o najmie i dzierżawie

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Ogłoszenia i informacje o sprzedaży

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

Ochrona zdrowia

|--- Konkursy ofert

|--- Rozstrzygnięcia konkursów

|--- Wzory dokumentów

Ochrona środowiska

|--- Obwieszczenia i informacje

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Publicznie dostępny wykaz danych

|--- Odpady

      |--- Harmonogramy wywozu odpadów

      |--- Informacje, ogłoszenia

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Barcin

|--- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

|--- Analiza zagrożeń

Organizacje pozarządowe

|--- Konkursy ofert

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Rozstrzygnięcia konkursów

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Sprawozdania

|--- Tryb pozakonkursowy

Nasze miasto i gmina

|--- Lokalizacja

|--- Dane statystyczne

|--- Zadania publiczne

|--- Raport o stanie gminy

|--- Dokumenty strategiczne

|--- Związki i stowarzyszenia

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

Władze i struktura

|--- Urząd Miejski

      |--- Działalność lobbingowa

      |--- Kontrole

      |--- Audyty wewnętrzne

      |--- Rejestry, wykazy, ewidencje i petycje

            |--- Petycje

                  |--- 2024 rok

                  |--- 2023 rok

                  |--- 2022 rok

                  |--- 2021 rok

                  |--- 2020 rok

                  |--- 2019 rok

                  |--- 2018 rok

            |--- Rejestr skarg i wniosków

      |--- Kodeks etyczny

      |--- Regulamin Organizacyjny

      |--- Polityka jakości

      |--- Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

      |--- Skarbnik

      |--- Sekretarz

      |--- Zastępca Burmistrza

            |--- Oświadczenia majątkowe

                  |--- Kadencja 2014 - 2018

                  |--- Kadencja 2018 - 2023

      |--- Burmistrz

            |--- Oświadczenia majątkowe

                  |--- Kadencja 2018 - 2023

                  |--- Kadencja 2014 - 2018

            |--- Podstawowe zadania

|--- Rada Miejska w Barcinie

      |--- Rada Miejska w Barcinie - kadencja 2014 - 2018

            |--- Komisje

                  |--- SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

                  |--- Terminy posiedzeń

            |--- Protokoły (2018 rok)

            |--- Projekty Uchwał Rady Miejskiej

                  |--- Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 23 lutego 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej zwołaną na dzień 27 marca 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 kwietnia 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 21 grudnia 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 12 października 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 14 września 2018 r.

                  |--- Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 sierpnia 2018 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych

            |--- Kadencja 2018 - 2023

                  |--- Oświadczenia majątkowe, składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2018-2024

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2022 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

            |--- Kadencja 2014 - 2018

                  |--- Oświadczenia majątkowe, składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018

                  |--- Oświadczenia majątkowe Radnych za 2017 rok

      |--- Uchwały

|--- Gminna Rada Seniorów

      |--- Gminna Rada Seniorów - I kadencja (2015 - 2018)

            |--- Uchwały Gminnej Rady Seniorów - I kadencja

            |--- Projekty Uchwał - I kadencja

            |--- Powołanie Gminnej Rady Seniorów

      |--- Gminna Rada Seniorów - II kadencja (2019 - 2022)

            |--- Uchwały Gminnej Rady Seniorów - II kadencja

            |--- Projekty Uchwał - II kadencja

            |--- Powołanie Gminnej Rady Seniorów

      |--- Gminna Rada Seniorów - III kadencja (2023 - 2028)

            |--- Uchwały Gminnej Rady Seniorów - III kadencja

|--- Młodzieżowa Rada Gminy

      |--- IV kadencja 2021 - 2023

      |--- III kadencja 2019 - 2021

      |--- II kadencja 2017 - 2019

|--- Oświata

      |--- Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych

      |--- Podstawowa kwota dotacji

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

      |--- Doskonalenie zawodowe nauczycieli

      |--- Rekrutacja

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Programy działania instytucji kultury

      |--- Oświadczenia majątkowe osób kierujących jednostkami oraz pracowników jednostek

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

                  |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (wcześniejsze)

|--- Jednostki pomocnicze

      |--- Kadencja 2019 - 2023

            |--- Wybory sołeckie, kadencja 2019 - 2023

      |--- Kadencja 2015 - 2019

            |--- Wybory uzupełniające na sołtysów i członków rad sołeckich

      |--- Statuty sołectw Gminy Barcin

      |--- Konsultacje projektów statutów sołectw

      |--- Wybory sołeckie, kadencja 2023 - 2028

Prawo lokalne

|--- Statut Gminy Barcin

|--- Uchwały Rady Miejskiej

|--- Projekty uchwał

|--- Konsultacje projektów uchwał

|--- Protokoły

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- 2015 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

|--- Opłaty i podatki

      |--- Wykaz ulg podatkowych

      |--- Interpretacje prawne

      |--- Opłata od posiadania psów

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Podatek od środków transportowych

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Podatek leśny

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Podatek rolny

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Podatek od nieruchomości

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Zwrot podatku akcyzowego

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz towarzyszących w trybie specustawy mieszkaniowej

      |--- Plany miejscowe

      |--- Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Finanse miasta i gminy

|--- Budżet Gminy Barcin

      |--- 2017 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2024 rok

|--- Majątek miasta i gminy

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

Referenda

|--- Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina

Wybory

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

      |--- Materiały dla członków komisji

      |--- Obwieszczenia, Postanowienia i Informacje

|--- Wybory - archiwum

      |--- Wybory na Prezydenta RP

            |--- Wybory Prezydenta RP w 2020 r.

                  |--- Wybory zarządzone na dzień 12.07.2020 r. - II tura

                        |--- Obwieszczenia, komunikaty wyborcze, zarządzenia, postanowienia, inne informacje

                  |--- Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r. - I tura

                        |--- Obwieszczenia, komunikaty wyborcze, zarządzenia, postanowienia, inne informacje

                  |--- Wybory zarządzone na dzień 10.05.2020 r.

                        |--- Obwieszczenia, zarządzenia, postanowienia, inne informacje

                        |--- Ogólne informacje dot. wyborów

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

            |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

                  |--- Obwieszczenia, Postanowienia, Komunikaty i Informacje

      |--- Wybory Ławników

            |--- Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

            |--- Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

      |--- Wybory do Izby Rolniczej

            |--- Wybory do Izby Rolniczej 2019

            |--- Wybory do Izby Rolniczej 2023

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP

            |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

                  |--- Obwieszczenia, zarządzenia, postanowienia, inne informacje

            |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

                  |--- Obwieszczenia, zarządzenia, postanowienia, inne informacje

      |--- Wybory Samorządowe

            |--- Wybory samorządowe w 2024 roku

                  |--- Druki do pobrania

                  |--- Informacje dla obwodowych komisji wyborczych

                  |--- Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

                  |--- Obwieszczenia, Postanowienia i Informacje

            |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2022

                  |--- Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

                  |--- Informacje dla wyborców

                        |--- Głosowanie przez pełnomocnika

                  |--- Obwieszczenia, Postanowienia i Informacje

            |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019

                  |--- Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

                  |--- Informacje dla wyborców

                  |--- Obwieszczenia, Postanowienia i Informacje

            |--- Wybory samorządowe w 2018 roku

                  |--- Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Barcinie

                  |--- Obwieszczenia, Postanowienia i Informacje

Spisy Powszechne

|--- Narodowy Spis Powszechny 2021

      |--- Ogłoszenia i komunikaty

      |--- Ogólne informacje dot. spisu

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

      |--- Komunikaty, ogłoszenia, zarządzenia i inne informacje

      |--- Spotkania informacyjne

      |--- Ogólne informacje dot. spisu

Ochrona Danych Osobowych

|--- Inspektor Ochrony Danych

|--- Klauzule informacyjne

Cyberbezpieczeństwo

|--- Rekomendacje

Dostępność

|--- Deklaracja dostępności

|--- Informacja dla osób głuchoniemych i niedosłyszących

|--- Koordynator - Zespół ds. dostępności

|--- Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|--- Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

SIM - Mieszkania w Krotoszynie

|--- Aktualności

|--- Informacje ogólne dot. SIM