Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 194/15 Burmistrza Barcina z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania efektów zadania inwestycyjnego. 2018-12-12 09:33:45
dokument Zarządzenie Nr 193/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-12 09:31:49
dokument Zarządzenie Nr 192/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Wolskiej - Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. 2018-12-12 09:27:33
dokument Zarządzenie Nr 191/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: powierzenia Pani Marzenie Wolskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. 2018-12-12 09:26:31
dokument Zarządzenie Nr 190/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: odwołania Pana Tomasz Woźnickiego ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. 2018-12-12 09:25:34
dokument Zarządzenie Nr 189/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: odwołania Pani Marzeny Wolskiej ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. 2018-12-12 09:23:28
dokument Zarządzenie Nr 188/15 Burmistrza Barcina z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin". 2018-12-12 09:22:37
dokument Zarządzenie Nr 187/15 Burmistrza Barcina z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 2018-12-12 09:15:55
dokument Zarządzenie Nr 186/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. 2018-12-12 09:14:05
dokument Zarządzenie Nr 185/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 2018-12-12 09:13:11
dokument Zarządzenie Nr 184/15 Burmistrza Barcina z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zlecenia wykonania usług diabetologicznych i neurologicznych. 2018-12-12 09:11:28
dokument Zarządzenie Nr 183/15 Burmistrza Barcina z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. 2018-12-12 09:10:37
dokument Zarządzenie Nr 182/15 Burmistrza Barcina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego położonego w Mamliczu 77/3 oraz połączenia w jeden lokal mieszkalny - komunalny lokalu mieszkalnego - komunalnego w Mamliczu 77/3 i lokalu mieszkalnego - komunalnego w Mamliczu 77/4. 2018-12-12 09:09:46
dokument Zarządzenie Nr 181/15 Burmistrza Barcina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: rezerwacji miejsc handlowych na targowisku miejskim w Barcinie. 2018-12-12 09:08:50
dokument Zarządzenie Nr 180/15 Burmistrza Barcina z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. 2018-12-12 09:06:21
dokument Zarządzenie Nr 179/15 Burmistrza Barcina z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-12-12 09:05:30
dokument Zarządzenie Nr 178/15 Burmistrza Barcina z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie: przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego. 2018-12-12 09:03:55
dokument Zarządzenie Nr 177/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-12 09:02:18
dokument Zarządzenie Nr 176/15 Burmistrza Barcina z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. 2018-12-12 08:59:41
dokument Zarządzenie Nr 175/15 Burmistrza Barcina z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2018-12-12 08:58:51
dokument Zarządzenie Nr 174/15 Burmistrza Barcina z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: odwołania Pani Wiesławy Mikołajczak ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2018-12-12 08:56:39
dokument Zarządzenie Nr 173/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie: przyznania nagrody Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. 2018-12-12 08:55:27
dokument Zarządzenie Nr 172/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Barcin. 2018-12-12 08:54:19
dokument Zarządzenie Nr 171/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Makowskiemu Komendantowi Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie. 2018-12-12 08:51:31
dokument Zarządzenie Nr 170/15 Burmistrza Barcina z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin. 2018-12-12 08:49:28
dokument Zarządzenie Nr 169/15 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn - Sadłogoszcz". 2018-12-12 08:47:07
dokument Zarządzenie Nr 168/15 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie oraz powołania komisji konkursowej. 2018-12-12 08:44:52
dokument Zarządzenie Nr 167/15 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Barcin. 2018-12-12 08:42:12
dokument Zarządzenie Nr 166/15 Burmistrza Barcina z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-12-12 08:38:19
dokument Zarządzenie Nr 165/15 Burmistrza Barcina z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących własność Gminy Barcin. 2018-12-12 08:36:42
dokument Zarządzenie Nr 164/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Barcin za trzeci kwartał 2015 roku. 2018-12-12 08:34:09
dokument Zarządzenie Nr 163/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-12 08:32:11
dokument Zarządzenie Nr 162/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remonty cząstkowe i modernizację odcinka drogi gminnej - zakres II. 2018-12-12 08:28:20
dokument Zarządzenie Nr 161/15 Burmistrza Barcina z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Barcin. 2018-12-12 08:27:33
dokument Zarządzenie Nr 160/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: odwołania członka w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Barcinie powołanej dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Barcin wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2018-12-12 08:26:41
dokument Zarządzenie Nr 159/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Barcinie, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Barcinie, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Piechcinie powołanych dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Barcin wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2018-12-12 08:25:52
dokument Zarządzenie Nr 158/15 Burmistrza Barcina z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Beaty Sobczak-Kwiecińskiej. 2018-12-12 08:24:39
dokument Zarządzenie Nr 157/15 Burmistrza Barcina z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 165/2012 Burmistrza Barcina z dnia 03.12.2012 r. w sprawie podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz stawek czynszu najmu lub dzierżawy za użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Barcin. 2018-12-12 08:23:23
dokument Zarządzenie Nr 156/15 Burmistrza Barcina z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: ogłoszenia składu Młodzieżowej Rady Gminy Barcin. 2018-12-12 08:22:35
dokument Zarządzenie Nr 155/15 Burmistrza Barcina z dnia 15 października 2015 r. w sprawie: zmian w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2018-12-12 08:21:11
dokument Zarządzenie Nr 154/15 Burmistrza Barcina z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remonty cząstkowe i modernizację odcinka drogi gminnej - zakres I. 2018-12-12 08:20:02
dokument Zarządzenie Nr 153/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 października 2015 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pakoskiej (wraz ze zjazdem)". 2018-12-12 08:18:53
dokument Zarządzenie Nr 152/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2016 rok. 2018-12-12 08:17:55
dokument Zarządzenie Nr 151/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2018-12-12 08:16:02
dokument Zarządzenie Nr 150/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-12-12 08:12:59
dokument Zarządzenie Nr 149/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2018-12-12 08:10:59
dokument Zarządzenie Nr 148/15 Burmistrza Barcina z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Barcin wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 2018-12-12 08:09:52
dokument Zarządzenie Nr 147/15 Burmistrza Barcina z dnia 2 października 2015 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót w ramach zadania pod nazwą: "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pakoskiej w Barcinie". 2018-12-12 08:07:13
dokument Zarządzenie Nr 146/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin. 2018-12-12 08:06:10
dokument Zarządzenie Nr 145/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-12 07:57:16
dokument Zarządzenie Nr 144/15 Burmistrza Barcina z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2018-12-12 07:49:08
dokument Zarządzenie Nr 143/15 Burmistrza Barcina z dnia 24 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru robót dla zadania pn."Wykonanie remontowych prac budowlanych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Kościelnej 5 w Barcinie". 2018-12-12 07:44:18
dokument Zarządzenie Nr 142/15 Burmistrza Barcina z dnia 24 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty cząstkowe i modernizację odcinka drogi gminnej. 2018-12-12 07:43:21
dokument Zarządzenie Nr 141/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 września 2015 r. w sprawie: określenia zasad wydzierżawienia, wynajmowania nieruchomości na czas określony do lat trzech. 2018-12-12 07:42:29
dokument Zarządzenie Nr 140/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru robót dla zadania pn."Budowa stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie". 2018-12-12 07:41:40
dokument Zarządzenie Nr 139/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Zalesie Barcińskie". 2018-12-12 07:40:40
dokument Zarządzenie Nr 138/15 Burmistrza Barcina z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2018-12-12 07:39:48
dokument Zarządzenie Nr 137/15 Burmistrza Barcina z dnia 15 września 2015 r. _w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin 2018-12-12 07:38:54
dokument Zarządzenie Nr 136/15 Burmistrza Barcina z dnia 10 września 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-12-12 07:36:46
dokument Zarządzenie Nr 135/15 Burmistrza Barcina z dnia 4 września 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin. 2018-12-12 07:34:52
dokument Zarządzenie Nr 134/15 Burmistrza Barcina z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w Piechcinie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Barcin ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2018-12-12 07:31:44
dokument Zarządzenie Nr 133/15 Burmistrza Barcina z dnia 3 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Barcin na 2016 rok 2018-12-12 07:29:55
dokument Zarządzenie Nr 132/15 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-12 07:26:30
dokument Zarządzenie Nr 131/15 Burmistrza Barcina z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2015 roku. 2018-12-12 07:20:53
dokument Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Barcina z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Barcin. 2018-12-11 16:21:39
dokument Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Barcina z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2018-12-11 16:20:45
dokument Zarządzenie Nr 128/15 Burmistrza Barcina z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: odwołania dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2018-12-11 16:17:44
dokument Zarządzenie Nr 127/15 Burmistrza Barcina z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w gminie Barcin w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2018-12-11 16:16:31
dokument Zarządzenie Nr 126/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2018-12-11 16:15:01
dokument Zarządzenie Nr 125/15 Burmistrza Barcina z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania na obszarze gminy Barcin obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 2018-12-11 16:13:17
dokument Zarządzenie Nr 124/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie. 2018-12-11 16:11:53
dokument Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Barcina z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2018-12-11 16:10:59
dokument Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza Barcina z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2018-12-11 16:09:44
dokument Zarządzenie Nr 121/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie: wyznaczenia lokali do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. ?Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2016 roku". 2018-12-11 16:08:09
dokument Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie: weryfikacji zgłoszonych zadań do realizacji w ramach projektu pn. ?Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2016 roku". 2018-12-11 16:05:56
dokument Zarządzenie Nr 119/15 Burmistrza Barcina z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Zalesie Barcińskie. 2018-12-11 16:03:59
dokument Zarządzenie Nr 118/15 Burmistrza Barcina z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Józefinka i w sołectwie Knieja. 2018-12-11 16:03:01
dokument Zarządzenie Nr 117/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2018-12-11 13:08:50
dokument Zarządzenie Nr 116/15 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej położonej na terenie Gminy Barcin. 2018-12-11 13:07:14
dokument Zarządzenie Nr 115/15 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę chodnika wzdłuż ulicy Pakoskiej w Barcinie oraz przebudowę linii napowietrznej na kablową i demontaż linii napowietrznej w Barcinie. 2018-12-11 13:05:41
dokument Zarządzenie Nr 114/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych dla placówek oświatowych gminy Barcin. 2018-12-11 13:04:16
dokument Zarządzenie Nr 113/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-11 13:01:42
dokument Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Barcina z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Tomasza Woźnickiego - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. 2018-12-11 12:42:00
dokument Zarządzenie Nr 111/15 Burmistrza Barcina z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie - Panu Tomaszowi Woźnickiemu. 2018-12-11 12:37:29
dokument Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Barcina z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". 2018-12-11 12:36:24
dokument Zarządzenie Nr 109/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-12-11 12:35:24
dokument Zarządzenie Nr 108/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Kończal. 2018-12-11 12:34:28
dokument Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Krakowskiej. 2018-12-11 12:33:30
dokument Zarządzenie Nr 106/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Małgorzaty Kaptur. 2018-12-11 12:32:28
dokument Zarządzenie Nr 105/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Zielińskiej. 2018-12-11 12:31:21
dokument Zarządzenie Nr 104/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Eweliny Pawełczak-Ziomek 2018-12-11 12:29:54
dokument Zarządzenie Nr 103/15 Burmistrza Barcina z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-12-11 12:28:43
dokument Zarządzenie Nr 102/15 Burmistrza Barcina z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: wskazania członków Gminnej Rady Seniorów w Barcinie. 2018-12-11 12:25:37
dokument Zarządzenie Nr 101/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji doraźnej. 2018-12-11 12:24:17
dokument Zarządzenie Nr 100/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. 2018-12-11 12:22:58
dokument Zarządzenie Nr 99/15 Burmistrza Barcina z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Zalesie Barcińskie. 2018-12-11 12:21:51
dokument Zarządzenie Nr 98/15 Burmistrza Barcina z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Barcinie przy ul. Kościelnej 5. 2018-12-11 12:20:57
dokument Zarządzenie Nr 97/15 Burmistrza Barcina z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej. 2018-12-11 12:20:00
dokument Zarządzenie Nr 96/15 Burmistrza Barcina z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-12-11 12:18:55
dokument Zarządzenie Nr 95/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2015/2016. 2018-12-11 12:17:52
dokument Zarządzenie Nr 94_15 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika wzdłuż ulicy Pakoskiej w Barcinie oraz przebudowę linii napowietrznej na kablową i demontaż linii napowietrznej w Barcinie. 2018-12-11 12:16:12
dokument Zarządzenie Nr 93/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-11 11:12:59
dokument Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Barcina z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Barcin. 2018-12-11 11:08:33
dokument Zarządzenie Nr 91/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych. 2018-12-11 11:07:25
dokument Zarządzenie Nr 90/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Barcina z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie 2018-12-11 11:05:28
dokument Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Barcina z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Wypożyczalni rowerów w Barcinie. 2018-12-11 11:04:16
dokument Zarządzenie Nr 88/15 Burmistrza Barcina z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wyborze najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Złotowie 6/4. 2018-12-11 10:53:58
dokument Zarządzenie Nr 87/15 Burmistrza Barcina z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. 2018-12-11 10:52:15
dokument Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Barcin. 2018-12-11 07:49:49
dokument Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Barcina z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Barcin. 2018-12-10 14:58:07
dokument Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz i odwóz uczniówz terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2015/2016. 2018-12-10 14:55:56
dokument Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2018-12-10 14:53:34
dokument Zarządzenie Nr 83/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2018-12-10 14:50:34
dokument Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-12-10 14:47:52
dokument Zarządzenie Nr 81/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-12-10 14:40:29
dokument Zarządzenie Nr 80/15 Burmistrza Barcina z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2015 Burmistrza Barcina z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie kryteriów dostępu oraz warunków realizacji zajęć dodatkowych w ramach "GRANTÓW OŚWIATOWYCH". 2018-12-10 14:38:04
dokument Zarządzenie Nr 79/15 Burmistrza Barcina z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Józefinka i sołectwa Knieja. 2018-12-10 14:34:19
dokument Zarządzenie Nr 78/15 Burmistrza Barcina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku. 2018-12-10 14:10:31
dokument Zarządzenie Nr 77/15 Burmistrza Barcina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-12-10 14:09:03
dokument Zarządzenie Nr 76/15 Burmistrza Barcina z dnia 11 czerwca 2015 r. sprawie: powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe. 2018-12-10 14:05:27
dokument Zarządzenie Nr 75/15 Burmistrza Barcina z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia zasad realizacji projektu ?Piękniej żyć?? współfinansowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej ?Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2015. 2018-12-10 14:03:51
dokument Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Barcina z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. 2018-12-10 13:25:39
dokument Zarządzenie Nr 73/15 Burmistrza Barcina z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-10 13:24:27
dokument Zarządzenie Nr 72/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku. 2018-12-10 13:22:27
dokument Zarządzenie Nr 71/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Barcina. 2018-12-10 13:19:59
dokument Zarządzenie Nr 70/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Barcina. 2018-12-10 13:17:49
dokument Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Wolskiej - pełniącej obowiązki Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. 2018-12-10 13:07:36
dokument Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. 2018-12-10 13:06:34
dokument Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: odwołania Pani Lidii Kowal ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. 2018-12-10 13:05:21
dokument Zarządzenie Nr 65/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Barcinie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Barcin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2018-12-10 13:03:57
dokument Zarządzenie Nr 64/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Barcinie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Barcin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2018-12-10 13:01:08
dokument Zarządzenie Nr 63/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Barcinie powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Barcin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2018-12-10 12:59:12
dokument Zarządzenie Nr 62/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-10 12:57:33
dokument Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Barcina z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku. 2018-12-10 12:54:47
dokument Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Barcina z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Barcin. 2018-12-10 12:51:17
dokument Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Barcina z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu pn. ?Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2016 roku". 2018-12-10 12:49:10
dokument Zarządzenie Nr 58/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-12-10 12:46:53
dokument Zarządzenie Nr 57/15 Burmistrza Barcina z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zamieszczenia ogłoszenia o wolnych lokalach mieszkalnych położonych w Mamliczu 77/4 i Złotowie 6/4, wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. 2018-12-10 12:45:05
dokument Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Barcina z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwszy kwartał 2015 roku. 2018-12-10 12:43:59
dokument Zarządzenie Nr 55/15 Burmistrza Barcina z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mamliczu, gmina Barcin 2018-12-10 12:42:51
dokument Zarządzenie Nr 54/15 Burmistrza Barcina z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-12-10 12:40:58
dokument Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Barcina z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w gminie Barcin, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2018-12-10 12:38:38
dokument Zarządzenie Nr 52/15 Burmistrza Barcina z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2018-12-10 12:36:13
dokument Zarządzenie Nr 51/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Barcin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2018-12-10 12:34:03
dokument Zarządzenie Nr 50/15 Burmistrza Barcina z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej dla oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2018-12-10 12:32:06
dokument Zarządzenie Nr 49/15 Burmistrza Barcina z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej. 2018-12-10 12:30:17
dokument Zarządzenie Nr 48/15 Burmistrza Barcina z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-12-10 12:08:38
dokument Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2018-12-10 12:07:30
dokument Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu na wykonanie projektu dla zadania: "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Pakoskiej". 2018-12-10 12:04:52
dokument Zarządzenie Nr 45/15 Burmistrza Barcina z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-12-10 12:03:25
dokument Zarządzenie Nr 44/15 Burmistrza Barcina z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2018-12-10 12:00:47
dokument Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Barcina z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 2018-11-30 12:41:11
dokument Zarządzenie Nr 42/15 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dotyczących opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barcin, na rok szkolny 2015/2016. 2018-11-30 12:39:56
dokument Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2018-11-30 12:19:45
dokument Zarządzenie Nr 40/15 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remonty cząstkowe dróg. 2018-11-30 12:15:36
dokument Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-11-29 10:32:57
dokument Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Barcina z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2014 rok. 2018-11-29 09:30:36
dokument Zarządzenie Nr 37/15 Burmistrza Barcina z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2018-11-29 09:25:21
dokument Zarządzenie Nr 36/15 Burmistrza Barcina z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad publikacji i procedur aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2018-11-29 09:23:03
dokument Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 2018-11-29 09:15:25
dokument Zarządzenie Nr 34/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Barcin. 2018-11-29 09:12:27
dokument Zarządzenie Nr 33/15 Burmistrza Barcina z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego ds. obchodów Dni Barcina 2015. 2018-11-29 09:08:31
dokument Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Barcina z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pożyczki na wybrane cele mieszkaniowe z Scentalizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin. 2018-11-29 09:06:44
dokument Zarządzenie Nr 31/15 Burmistrza Barcina z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursku ofert na realizatora "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z gminy Barcin". 2018-11-29 09:05:25
dokument Zarządzenie Nr 30/15 Burmistrza Barcina z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wyborze dzierżawcy w przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barcin. 2018-11-29 09:03:07
dokument Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Barcina z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty cząstkowe dróg. 2018-11-29 09:01:40
dokument Zarządzenie Nr 28/15 Burmistrza Barcina z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-11-29 08:55:52
dokument Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Barcina z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. 2018-11-29 08:53:17
dokument Zarządzenie Nr 26/15 Burmistrza Barcina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym". 2018-11-29 08:51:17
dokument Zarządzenie Nr 25/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu na oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin i wykonanie robót brukarskich na terenie miasta i gminy Barcin. 2018-11-29 08:49:59
dokument Zarządzenie Nr 24/15 Burmistrza Barcina z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. 2018-11-29 08:47:09
dokument Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Barcina z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2018-11-29 08:45:17
dokument Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Barcina z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej niezabudowanej położonej na terenie Gminy Barcin. 2018-11-29 08:43:47
dokument Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Barcina z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie: przyznania stypendiów i nagród sportowych Gminy Barcin w 2015 roku. 2018-11-29 08:38:43
dokument Zarządzenie Nr 20/15 Burmistrza Barcina z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin" 2018-11-29 08:35:49
dokument Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Barcina z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: odwołania konkursu dotyczacego przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin". 2018-11-29 08:31:09
dokument Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Barcina z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. 2018-11-29 08:29:53
dokument Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Barcina z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-29 08:26:31
dokument Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Barcina z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia Zebrań Wiejskich Wyborczych w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich. 2018-11-29 08:24:10
dokument Zarządzenie Nr 15/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2015. 2018-11-29 08:21:27
dokument Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice. 2018-11-29 08:20:17
dokument Zarządzenie Nr 13/15 Burmistrza Barcina z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku 2018-11-29 08:18:07
dokument Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Barcina z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego. 2018-11-29 08:14:58
dokument Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Barcina z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. 2018-11-29 08:11:35
dokument Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Barcina z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej. 2018-11-29 08:07:27
dokument Zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin". 2018-11-29 08:05:34
dokument Zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie: zlecenia wykonania usług diabetologicznych i neurologicznych. 2018-11-29 07:49:18
dokument Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Barcina z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-11-23 13:16:11
dokument Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Barcina z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 2018-11-23 13:11:15
dokument Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Barcina z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie kryteriów dostępu oraz warunków realizacji zajęć dodatkowych w ramach "GRANTÓW OŚWIATOWYCH" 2018-11-23 13:08:53
dokument Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Barcina z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-23 13:06:53
dokument Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Barcina z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji w celu przekazania lokalu użytkowgo położonego w budynku Józefinka 5. 2018-11-23 13:00:31
dokument Zarządzenie Nr 2/15 Burmistrza Barcina z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych Burmistrzowi Barcina 2018-11-23 12:32:42
dokument Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Barcina z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2015 r. 2018-11-23 12:23:06