Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2022 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 238/37 położonej w obrębie ewidencyjnym Kania ... 2022-12-29 08:32:20
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, które będzie realizowane ... 2022-12-16 10:19:17
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej, które będzie realizowane ... 2022-11-30 12:25:22
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej, które będzie realizowane na terenie ... 2022-11-08 14:18:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - na zmieniony wniosek Pani Teresy Puzio prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie jednego kurnika do 40 DJP, ilości sztuk ptaków - 9999, w zabudowie zagrodowej na terenie działki nr 70/14 położonej ... 2022-11-03 12:44:32
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług i garaży w kondygnacji podziemnej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, które ... 2022-10-26 13:37:39
dokument Informacja - Burmistrz Barcina wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną wraz z infrastrukturą techniczną, które będzie realizowane na terenie części nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 133 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotowo, gmina Barcin, poprzedzonej ... 2022-10-21 13:38:00
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej, które ... 2022-10-21 11:28:29
dokument Obwieszczenie - w dniach 04.10.2022 r. i 06.10.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Barcinie wpłynęły odwołania (14 pism) od decyzji Burmistrza Barcina znak RPO.6730.154.2021.BU z dnia 21.09.2022 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na terenie działki ... 2022-10-10 11:57:52
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług i garaży w kondygnacji podziemnej ... 2022-09-27 11:38:21
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na terenie ... 2022-09-21 11:45:20
dokument Obwieszczenie w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech kurników do 40 DJP w zabudowie ogrodowej na terenie części działki nr 70/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Wolice, gmina Barcin ... 2022-09-19 14:38:14
dokument Obwieszczenie dot. uzgodnienia oraz zaopiniowania projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług i garaży w kondygnacji podziemnej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną ... 2022-09-02 13:14:44
dokument Obwieszczenie - na wniosek Gminy Barcin zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług i garaży w kondygnacji podziemnej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, które będzie ... 2022-08-23 15:40:41
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na terenie działki ... 2022-08-19 12:54:51
dokument Obwieszczenie - przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie złożone przez Wnioskodawcę w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech kurników do 40 DJP, ilość sztuk ptaków 9999 na terenie działki ... 2022-07-25 14:50:19
dokument Obwieszczenie - po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydano decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników do 40 DJP ... 2022-07-04 14:43:25
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 81/85 obręb ... 2022-06-23 12:04:27
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie trzech kurników do 40 DJP, ilości sztuk ptaków - 9999, w zabudowie zagrodowej na terenie działki nr 70/14 położonej ... 2022-05-26 14:55:34
dokument Obwieszczenie dot. uzgodnienia oraz zaopiniowania projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na terenie działki nr 79 obręb ewidencyjny IV miasta Barcina ... 2022-05-13 12:36:32
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo - usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy, zadaszenia nad strefą dostaw oraz latarni oświetleniowych ... 2022-05-10 14:53:23
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na cele usługowe ... 2022-04-26 14:35:02
dokument Obwieszczenie - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo - usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy, zadaszenie nad strefą dostaw oraz latarnie ... 2022-04-12 14:57:01
dokument Obwieszczenie - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 81/85 obręb ewidencyjny IV miasta Barcina ... 2022-04-12 14:54:19
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą ... 2022-04-08 12:12:14
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie w dniu 06.04.2022 r. wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastruktura techniczną, które będzie ... 2022-04-07 12:44:52
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na cele usługowe - gabinet stomatologiczny na terenie działki nr 301/4 położonej w obrębie ewidencyjnym ... 2022-03-09 13:36:29
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ośmiu elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda lub jednej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ... 2022-03-02 13:05:50
dokument Obwieszczenie dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie ... 2022-03-01 13:29:13
dokument Obwieszczenie dot. inwestycji polegającej na budowie trzech kurników do 40 DJP, ilości sztuk ptaków 9999 na terenie działki nr 70/14 obręb ewidencyjny Wolice, gmina Barcin ... 2022-02-24 14:33:51
dokument Obwieszczenie dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na cele usługowe - gabinet stomatologiczny na terenie działki nr 301/4 położonej w obrębie ewidencyjnym IV miasta Barcina ... 2022-02-17 12:02:05
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie w dniu 17.01.2022 r. wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej SADŁOGOSZCZ 1 o mocy do 3 MW i powierzchni do 6,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp., które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej ... 2022-01-18 16:42:13
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie w dniu 13.01.2022 r. wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej SADŁOGOSZCZ 2 o mocy do 2301,5 kW i powierzchni do 3,831 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp., które będzie realizowane na terenie nieruchomości ... 2022-01-18 16:29:15
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie w dniu 13.01.2022 r. wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni do 4,2 ha, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej ... 2022-01-18 16:19:42