Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w dniach 14.09.2020 r. i 16.09.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Barcinie wpłynęły odwołania od decyzji Burmistrza Barcina znak: RPO.6220.45.2019.KR1 z dnia 08.09.2020 r. stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy ...
2 Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Barcina z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa.
3 Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 36 położonej w obrębie ewidencyjnym Knieja, gm. Barcin ...
4 Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wolice ...
5 Obwieszczenie - Urząd Miejski w Pakości zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej ...".
6 Obwieszczenie Burmistrza Barcina - informuję, że w dniach 14.09.2020 r. i 16.09.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Barcinie wpłynęły odwołania od decyzji Burmistrza Barcina znak: RPO.6220.33.2019.KR1 z dnia 02.09.2020 r. stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy ...
7 Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji
8 Obwieszczenie Burmistrza Barcina - została wydana przez Burmistrza Barcina decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu w/c Latkowo-Wrzosy na odcinku Latkowo-Barcin" polegającego na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia ...
9 Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Miasto Bydgoszcz na prawach powiatu, własności części nieruchomości położonej w Bydgoszczy, oznaczonej w projekcie podziału jako działki ...
10 Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Barcina z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polegającej na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek.