Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Burmistrza Barcina dot. zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wolice, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów ...
2 Obwieszczenie - dot. inwestycji polegającej na postawieniu panelowej wiaty śmietnikowej na konstrukcji metalowej z panelami z blachy powlekanej na terenie działki nr 22/85 oraz na terenie działki nr 22/83 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin ...
3 Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Magdalena Bursztyńska.
4 Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin.
5 Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego.
6 Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Barcina z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli prawidłowości wprowadzonych danych w placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Barcin.
7 Budżet Gminy Barcin na 2021 rok
8 Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Barcina z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin.
9 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku w 2021 roku
10 Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r., w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Bydgoszcz, własności części nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ul. Władysława Bełzy, oznaczonej zgodnie z projektem podziału nieruchomości ...