Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 208/2022 Burmistrza Barcina z dnia 4 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących realizacji inwestycji pn.: "Boisko naszych marzeń" w Piechcinie.
2 Obwieszczenie - w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr: 33/4, 34/1, 34/2, 34/3, 41 i 208/1 położonych w obrębie ewidencyjnym ...
3 Zarządzenie Nr 207/2022 Burmistrza Barcina z dnia 4 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa instalacji zewnętrznej odwodnienia przy Zespole Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów 13".
4 Zarządzenie Nr 206/2022 Burmistrza Barcina z dnia 4 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin.
5 Obwieszczenie - Burmistrz Barcina zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2023 rok.
6 Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2023 rok.
7 Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy.
8 Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
9 Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. Budowa traktu spacerowego w ramach zadania " Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy".
10 Realizacja zadań edukacyjno-profilaktycznych, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii