Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
 

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

• właściciel gruntów,
• posiadacz samoistny gruntów,
• użytkownik wieczysty gruntów,
• posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych,

• dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Czynności i dokumenty
Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

• informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
• deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


Płatność:
Na podstawie art. 6a ust. 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek rolny płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeśli kwota podatku rolnego od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej jest wyższa niż 100 zł podatek rolny, płatny jest w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr XXXIV.294.2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r..pdf (PDF, 34KB) 2018-08-09 07:46:39 110 razy
2 Uchwała Nr XXXIV.295.2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 października 2017 r..pdf (PDF, 2.MB) 2018-08-09 07:46:39 123 razy
3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.295.2017 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1).pdf (PDF, 15KB) 2018-08-09 07:46:39 119 razy
4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.295.2017 - Deklaracja na podatek rolny (DR-1).pdf (PDF, 20KB) 2018-08-09 07:46:39 103 razy
5 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.295.2017.pdf (PDF, 13KB) 2018-08-09 07:46:39 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 09-08-2018 07:46:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arleta Zaśnik 27-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 31-12-2018 13:32:57