Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2023 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie - na wniosek Pana Tomasza Puzio zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej ... 2023-12-20 14:26:47
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego ... 2023-12-13 10:27:42
dokument Obwieszczenie - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na ... 2023-12-08 12:07:24
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku usługowo - mieszkalnego, które będzie realizowane na terenie działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 81/110 ? obręb ewid. IV miasta ... 2023-11-30 13:20:08
dokument Obwieszczenie - zgodnie z zapisami art. 53 ust. 4 pkt. 5a, 6, 11a oraz ust. 5e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ... 2023-11-22 14:51:54
dokument Obwieszczenie - zgodnie z zapisami art. 53 ust. 4 pkt. 5a, 6, 9 oraz ust. 5e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku ... 2023-11-22 14:48:21
dokument Obwieszczenie - na wniosek Pana Jacka Nowaka działającego w imieniu Pana Michała Steczyk zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku ... 2023-11-17 10:04:27
dokument Obwieszczenie - na wniosek Pana Jacka Stefańskiego zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczego, które będzie realizowane na terenie części 2023-11-09 12:40:07
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku usługowo - mieszkalnego, które będzie realizowane na terenie działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 81/110 ? obręb ewid. IV miasta Barcin, gm. Barcin dokonano analizy zebranego ... 2023-11-07 08:49:49
dokument Obwieszczenie - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na części działek oznaczonych wg ewid. gruntów nr: 1/7, 51/2 i 55/7 ? obręb. ewid. Piechcin ... 2023-10-11 13:35:11
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku usługowo - mieszkalnego, które będzie ... 2023-10-11 12:23:50
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na ... 2023-09-22 11:30:11
dokument Obwieszczenie - na wniosek Pana Marcina Zwierzykowskiego reprezentującego Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji "DWG", Plac Wolności 21, 88-400 Żnin działającego w imieniu Pana Macieja Radzikowskiego zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ... 2023-08-21 12:12:49
dokument Obwieszczenie - w dniu 13.07.2023 r. przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy odwołania od wydanej przez Burmistrza Barcina decyzji znak RPO.6730.232.2021.BU o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 1 kurnika do 40 DJP... 2023-07-13 10:00:04
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 1 kurnika do 40 DJP (ilość sztuk ptaków 8.641 łącznie) w zabudowie ... 2023-06-27 12:20:32
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na cele garażowo - gospodarcze, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów... 2023-06-15 09:54:47
dokument Informacja - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie w dniu 09.06.2023 r. Burmistrz Barcina wydał decyzję o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na cele produkcyjne, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów ... 2023-06-09 09:15:49
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 1 kurnika do 40 DJP (ilość sztuk ptaków 8.641 łącznie) w zabudowie zagrodowej na terenie części działki nr 70/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Wolice, gmina Barcin dokonano ... 2023-05-31 13:36:23
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na cele garażowo-gospodarcze, które ... 2023-05-23 15:22:18
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów ... 2023-05-09 14:18:03
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 1 kurnika do 40 DJP (ilość sztuk ptaków 8.641 łącznie) w zabudowie zagrodowej na terenie części działki nr 70/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Wolice ... 2023-05-09 09:01:58
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na cele garażowo-gospodarcze, które ... 2023-04-27 14:34:27
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 22/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gmina Barcin ... 2023-04-12 14:53:55
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na budynek garażowo-gospodarczy, które będzie ... 2023-03-30 09:38:36
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, które będzie ... 2023-03-27 10:11:55
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym, które będzie ... 2023-03-16 14:45:14
dokument Obwieszczenie - wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów ... 2023-03-08 10:03:51
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 80/102 położonej w obrębie ewidencyjnym IV miasta Barcina ... 2023-03-01 12:31:47
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym, które będzie ... 2023-02-22 14:57:28
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, które będzie realizowane ... 2023-02-08 07:50:12
dokument Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 80/102 ... 2023-02-02 13:37:40
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, które będzie ... 2023-01-13 07:38:03
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, które będzie ... 2023-01-11 07:51:25