Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2023 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, które będzie realizowane na części działek oznaczonych według ... 2023-11-30 14:18:48
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci rozdzielczej wodociągowej, które będzie realizowane na terenie nieruchomości ... 2023-11-22 14:54:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, które będzie realizowane na części działek ... 2023-11-08 11:49:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - na wniosek J&W Group Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dębowa 17, 88-300 Mogilno zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zewnętrznej instalacji ... 2023-11-03 12:23:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magazynu gazu płynnego wraz ... 2023-10-20 12:40:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - Burmistrz Barcina wystąpił do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej ... 2023-10-18 12:25:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Barcina znak RPO.6733.9.2023.BU z dnia 10.08.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie magazynu gazu płynnego wraz z  zewnętrznym kotłem gazowym, które będzie realizowane na terenie części działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 138 ... 2023-10-06 12:59:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - oświetlenie uliczne, które będzie ... 2023-10-03 11:57:14
dokument Obwieszczenie - na wniosek Pana Patryka Szambelana prowadzącego działalność gospodarczą pn. Energoprojektowanie Patryk Szambelan, ul. Padniewska 7H, 88-300 Mogilno działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. OD Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ... 2023-09-28 12:37:53
dokument Obwieszczenie - na wniosek Pana Andrzeja Kociemskiego zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, które będzie realizowane na terenie działek oznaczonych wg ... 2023-09-27 14:44:19
dokument Obwieszczenie - na wniosek Pana Mirosława Sybilskiego właściciela Biura Obsługi Nieruchomości w Łabiszynie, ul. Powstańców Wielkopolskich 14b, 89-210 Łabiszyn działającego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 8 w Piechcinie, gm. Barcin zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ... 2023-09-21 12:20:45
dokument Obwieszczenie - na wniosek Pana Mirosława Sybilskiego właściciela Biura Obsługi Nieruchomości w Łabiszynie, ul. Powstańców Wielkopolskich 14b, 89-210 Łabiszyn działającego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 6 w Piechcinie, gm. Barcin zostaje wszczęte postępowanie administracyjne ... 2023-09-20 13:41:57
dokument Obwieszczenie - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - oświetlenie uliczne ... 2023-09-12 07:26:12
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magazynu gazu płynnego wraz z zewnętrznym kotłem gazowym, która będzie realizowana na terenie części działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 139 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin. 2023-08-10 10:04:25
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magazynu gazu płynnego wraz z zewnętrznym kotłem gazowym, która będzie realizowana na terenie części działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 138 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin. 2023-08-10 10:01:03
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magazynu gazu płynnego wraz z zewnętrznym kotłem gazowym, która będzie realizowana na terenie części działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 132 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin. 2023-08-10 09:58:28
dokument Obwieszczenie - w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - oświetlenie uliczne... 2023-08-03 07:54:04
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie magazynu gazu płynnego wraz z zewnętrznym kotłem gazowym, które będzie realizowane na terenie części działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 139 ... 2023-07-07 13:20:25
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie magazynu gazu płynnego wraz z zewnętrznym kotłem gazowym, które będzie realizowane na terenie części działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 138 ... 2023-07-07 13:15:37
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie magazynu gazu płynnego wraz z zewnętrznym kotłem gazowym, które będzie realizowane na terenie części działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 132 ... 2023-07-07 13:09:46
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - oświetlenie uliczne, które będzie realizowane ... 2023-06-26 14:07:40
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" nr ZNI2201A, które będzie ... 2023-05-31 13:49:35
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie w dniu 24.05.2023 r. Burmistrz Barcina wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu ... 2023-05-24 11:16:40
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży oraz kontenera technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną linią zasilającą, przyłączem telekomunikacyjnym) w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa wież ..." 2023-05-23 15:19:08
dokument Informacja - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie w dniu 10.05.2023 r. Burmistrz Barcina wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej BARCIN WIEŚ II o mocy do 10 MW i powierzchni do 14,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp., które ... 2023-05-10 09:58:25
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Mamliczu na szczelne zbiorniki bezodpływowe, które będzie realizowane na terenie działki oznaczonej ... 2023-04-28 10:14:14
dokument Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Barcin Wieś, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 36/14 i 36/20 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gmina Barcin ... 2023-04-12 10:10:11
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ... 2023-03-22 11:15:10
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży oraz kontenera technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną linią zasilającą, przyłączem telekomunikacyjnym) w ramach zadania ... 2023-03-21 14:17:13
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Mamliczu na szczelne zbiorniki bezodpływowe ... 2023-03-21 14:04:09
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216, które będzie realizowane na terenie działek oznaczonych według ewidencji gruntów ... 2023-03-21 13:56:42
dokument Obwieszczenie - w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Barcin Wieś, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 36/14 i 36/20 położonych w obrębie ewidencyjnym ... 2023-02-01 13:48:29
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Barcin Wieś, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów ... 2023-01-13 07:45:33
dokument Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie sieci SN 15kV i nn 0,4kV oraz wymianie słupa SN 15kV i demontaż istniejącej ... 2023-01-11 07:59:02