Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 207/2022 Burmistrza Barcina z dnia 4 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa instalacji zewnętrznej odwodnienia przy Zespole Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów 13". 2022-10-05 08:35:03
dokument Zarządzenie Nr 206/2022 Burmistrza Barcina z dnia 4 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin. 2022-10-05 08:32:07
dokument Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2023 rok. 2022-10-03 07:47:27
dokument Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-10-03 07:45:55
dokument Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-10-03 07:45:40
dokument Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. Budowa traktu spacerowego w ramach zadania " Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy". 2022-10-03 07:37:53
dokument Zarządzenie Nr 201/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin. 2022-09-29 14:33:49
dokument Zarządzenie Nr 200/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin w 2022 roku. 2022-09-29 14:30:23
dokument Zarządzenie Nr 199/2022 Burmistrza Barcina z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Knieja. 2022-09-29 14:28:09
dokument Zarządzenie Nr 198/2022 Burmistrza Barcina z dnia 23 września 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2022-09-26 08:55:51
dokument Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Barcina z dnia 23 września 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-09-26 08:53:22
dokument Zarządzenie Nr 196/2022 Burmistrza Barcina z dnia 23 września 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę kanalizacji sanitarnych. 2022-09-26 08:50:23
dokument Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Barcina z dnia 20 września 2022 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora i pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku dla gospodarstw domowych. 2022-09-26 08:43:33
dokument Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Barcina z dnia 20 września 2022 r. w sprawie: wprowadzenia cennika opłat i usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Barcinie. 2022-09-20 12:32:39
dokument Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Barcina z dnia 13 września 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2022-09-14 08:33:35
dokument Zarządzenie Nr 192/2022 Burmistrza Barcina z dnia 13 września 2022 r. w sprawie: powołania stałej Komisji do spraw realizacji zadań określonych w Uchwale Nr XXVII/266/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19.02.2021 r. 2022-09-14 08:28:49
dokument Zarządzenie Nr 191/2022 Burmistrza Barcina z dnia 13 września 2022 r. w sprawie: powołania stałej Komisji do spraw realizacji zadań określonych w Uchwale Nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27.08.2021 r. 2022-09-14 08:22:31
dokument Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrza Barcina z dnia 7 września 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2022-09-08 07:51:04
dokument Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Barcina z dnia 6 września 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie i najem. 2022-09-07 14:51:12
dokument Zarządzenie Nr 188/2022 Burmistrza Barcina z dnia 2 września 2022 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 2 w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2022-09-07 14:46:46
dokument Zarządzenie Nr 187/2022 Burmistrza Barcina z dnia 2 września 2022 r. w sprawie: powołania stałej Komisji do spraw realizacji zadań w zakresie udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji. 2022-09-02 11:48:15
dokument Zarządzenie Nr 186/2022 Burmistrza Barcina z dnia 2 września 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2022-09-02 11:40:28
dokument Zarządzenie Nr 185/2022 Burmistrza Barcina z dnia 2 września 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących zagospodarowania obszaru zieleni przy ul. 11 Listopada i ul. Dworcowej w Piechcinie. 2022-09-02 11:38:22
dokument Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Barcina z dnia 1 września 2022 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 2022-09-01 14:13:19
dokument Zarządzenie Nr 183/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Przebudowa węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie". 2022-09-01 14:10:40
dokument Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Modernizacja instalacji c.o. i wod. - kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie". 2022-09-01 14:07:21
dokument Zarządzenie Nr 181/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Modernizacja instalacji c.o. i wod. - kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół przy ulicy Polnej w Barcinie". 2022-09-01 14:05:19
dokument Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie - "W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU". 2022-09-01 14:02:02
dokument Zarządzenie Nr 179/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-09-01 14:01:02
dokument Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-09-01 14:00:29
dokument Zarządzenie Nr 177/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-08-26 10:28:16
dokument Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. 2022-08-26 10:24:55
dokument Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2022-08-26 10:21:02
dokument Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Barcina z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Bydgoski" Spółka z o.o. w Inowrocławiu. 2022-08-26 07:07:20
dokument Zarządzenie Nr 173/2022 Burmistrza Barcina z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Barcin na 2023 rok. 2022-08-24 08:57:32
dokument Zarządzenie Nr 172/2022 Burmistrza Barcina z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na modernizację odcinka drogi gminnej nr 130305C Wójcin - Wolice. 2022-08-22 12:59:36
dokument Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Barcina z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barcin - budowa oświetlenia w Wolicach" etap I oraz etap II i etap III. 2022-08-22 11:11:06
dokument Zarządzenie Nr 170/2022 Burmistrza Barcina z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2022-08-18 11:54:52
dokument Zarządzenie Nr 169/2022 Burmistrza Barcina z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Barcin. 2022-08-18 10:45:01
dokument Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Barcina z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę węzłów sanitarnych oraz Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2022-08-18 10:39:51
dokument Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Barcina z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę instalacji zewnętrznej odwodnienia przy Zespole Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów 13. 2022-08-18 10:35:03
dokument Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora i pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku węglowego. 2022-08-17 13:15:32
dokument Zarządzenie Nr 165/2022 Burmistrza Barcina z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnych. 2022-08-17 13:12:55
dokument Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Barcina z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Knieja. 2022-08-17 13:10:21
dokument Zarządzenie Nr 163/2022 Burmistrza Barcina z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Barcinie". 2022-08-11 13:53:10
dokument Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na doposażenie i budowę placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2022-08-11 13:50:44
dokument Zarządzenie Nr 161/2022 Burmistrza Barcina z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2022 roku. 2022-08-04 07:59:52
dokument Zarządzenie Nr 160/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-08-04 07:56:39
dokument Zarządzenie Nr 159/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2022-08-04 07:53:09
dokument Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-08-04 07:50:06
dokument Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację odcinka drogi gminnej nr 130305C Wójcin - Wolice. 2022-08-01 07:56:03
dokument Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Barcin. 2022-08-01 07:52:58
dokument Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu projektów, które będą poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Barcin w ramach projektu pn. "Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2023 roku" oraz wyznaczenia lokali do głosowania. 2022-08-01 07:45:40
dokument Zarządzenie Nr 154/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie: wynagrodzenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego. 2022-07-29 07:26:55
dokument Zarządzenie Nr 153/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego. 2022-07-29 07:16:37
dokument Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi (działki nr 134/41 i nr 134/58, obręb Barcin Wieś)". 2022-07-27 14:51:10
dokument Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji zewnętrznej odwodnienia przy Zespole Szkół w Barcinie ul. Artylerzystów 13. 2022-07-26 14:53:40
dokument Zarządzenie Nr 150/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2022-07-26 14:50:19
dokument Zarządzenie Nr 149/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do wykonywania w imieniu Burmistrz Barcina praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Barcin. 2022-07-26 14:46:44
dokument Zarządzenie Nr 148/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Barcinie - Pani Marzenie Wolskiej. 2022-07-22 08:34:11
dokument Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie - Pani Marzenie Wolskiej. 2022-07-22 08:25:49
dokument Zarządzenie Nr 146/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 1 w Barcinie - Pani Grażynie Mac. 2022-07-22 08:02:26
dokument Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Barcinie - Pani Grażynie Mac. 2022-07-22 07:49:41
dokument Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mamliczu - Panu Wojciechowi Kicińskiemu. 2022-07-22 07:44:28
dokument Zarządzenie Nr 143/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu - Panu Wojciechowi Kicińskiemu. 2022-07-22 07:35:50
dokument Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń. 2022-07-22 07:31:41
dokument Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barcin - budowa oświetlenia sołectwa Barcin Wieś (działka nr 172)". 2022-07-21 07:36:43
dokument Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę węzłów sanitarnych oraz Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2022-07-21 07:31:23
dokument Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Barcin. 2022-07-21 07:28:24
dokument Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Barcina z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2022-07-18 07:17:06
dokument Zarządzenie Nr 137/2022 Burmistrza Barcina z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2022-07-18 07:14:45
dokument Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2022-07-13 07:02:37
dokument Zarządzenie Nr 135/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń. 2022-07-12 16:10:00
dokument Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie i budowę placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2022-07-12 16:08:07
dokument Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, Sali gimnastycznej i budynku pomocniczego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie". 2022-07-12 16:05:35
dokument Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. 2022-07-12 16:03:00
dokument Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pan Leszek Owieśny. 2022-07-12 16:00:20
dokument Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anna Justyna Głowicka-Koczorowska. 2022-07-12 15:58:35
dokument Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ewa Wołczyk. 2022-07-12 15:56:50
dokument Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aleksandra Nierychła. 2022-07-12 15:55:16
dokument Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Agaty Łysy. 2022-07-12 15:53:29
dokument Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Malwina Teresa Stawicka-Rochowiak. 2022-07-12 15:51:49
dokument Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Barcina z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu sołeckich wieńców dożynkowych podczas Dożynek Gminnych 2022. 2022-07-05 11:22:57
dokument Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Barcina z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barcin - budowa oświetlenia sołectwa Sadłogoszcz" etap I oraz etap II. 2022-07-05 11:20:53
dokument Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Barcina z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbiorów końcowych robót na zadaniach pn.: "Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barcin - budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Leśnej, Cichej, Spokojnej i cz. Podgórnej" oraz "Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barcin - budowa oświetlenia sołectwa Barcin Wieś (działki nr 153, 152, 150/15, 150/22, 150/29) (droga w kierunku ul. Podgórnej w Barcinie)". 2022-07-05 11:19:32
dokument Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-07-05 11:14:01
dokument Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-07-05 11:13:31
dokument Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 93/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ?Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie - "LATO W MIEŚCIE". 2022-07-01 13:20:31
dokument Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: określania form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy. 2022-07-01 13:08:48
dokument Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Barcina z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na przewóz osób na kolonię. 2022-07-01 12:54:36
dokument Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Barcina z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej sołectwa Barcin Wieś. 2022-06-24 11:33:25
dokument Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Barcina z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie - "LATO W MIEŚCIE", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 2022-06-24 11:29:24
dokument Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-06-24 11:26:57
dokument Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-06-24 11:26:48
dokument Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barcin - budowa oświetlenia w Barcinie przy ul. Akacjowej". 2022-06-22 11:21:58
dokument Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Barcina z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. 2022-06-17 08:44:31
dokument Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Barcina z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-06-17 08:41:20
dokument Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2022-06-10 13:44:57
dokument Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na zagospodarowanie obszaru zieleni przy ul. 11 Listopada i ul. Dworcowej w Piechcinie. 2022-06-10 13:42:51
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę traktu spacerowego w ramach zadania "Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy". 2022-06-10 13:40:03
dokument Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Barcina z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin. 2022-06-08 11:28:49
dokument Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Barcina z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa i zarządzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Barcin Wieś. 2022-06-08 11:24:24
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Barcina z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu pn. "Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2023 roku". 2022-06-08 11:17:59
dokument Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Barcina z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie. 2022-06-06 07:36:39
dokument Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Barcina z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa i zarządzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Barcin Wieś. 2022-06-01 11:32:29
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-06-01 11:31:03
dokument Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-06-01 11:30:49
dokument Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Barcina z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia i realizacji Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin. 2022-05-31 14:33:30
dokument Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Barcina z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-05-31 14:30:22
dokument Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Barcina z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Barcin do zaciągania zobowiązań w 2022 roku. 2022-05-20 09:53:00
dokument Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Barcina z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na uporządkowanie powierzchni leśnej na terenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 86 - obręb ewid. Barcin Wieś, gm. Barcin stanowiącej własność Gminy Barcin. 2022-05-20 09:49:54
dokument Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Barcina z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie: przyznania Nagród Burmistrza Barcina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury panu Wojciechowi Burdelakowi i panu Mirosławowi Binkowskiemu. 2022-05-19 10:12:17
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Barcin. 2022-05-19 10:09:37
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-05-19 10:06:08
dokument Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie - "LATO W MIEŚCIE". 2022-05-19 10:04:15
dokument Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie. 2022-05-17 15:28:10
dokument Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Barcina z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-05-17 15:23:36
dokument Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie: unieważnienia postępowania na budowę traktu spacerowego w ramach zadania "Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy". 2022-05-16 07:36:02
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Barcina z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 2 w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2022-05-12 07:45:26
dokument Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2022-05-10 15:42:51
dokument Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin. 2022-05-10 15:40:37
dokument Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Barcina z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zespołu Szkół w Barcinie. 2022-05-10 14:59:56
dokument Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. 2022-05-06 12:19:04
dokument Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. 2022-05-06 12:16:16
dokument Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2022-05-06 12:12:55
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-05-06 12:08:05
dokument Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-05-06 12:04:28
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: unieważnienia postępowania na przebudowę węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie. 2022-05-04 07:32:25
dokument Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR". 2022-05-04 07:28:32
dokument Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Barcina z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin w 2022 roku. 2022-04-29 09:59:49
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Barcina z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola nr 1 w Barcinie. 2022-04-29 08:18:37
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Barcina z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2022-04-29 08:05:48
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Barcina z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zespołu Szkół w Barcinie. 2022-04-29 08:01:41
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: unieważnienia postępowania na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin". 2022-04-26 14:44:27
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Barcina z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę traktu spacerowego w ramach zadania "Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy". 2022-04-26 14:40:23
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Barcina z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie: stworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Barcin przeznaczonych na wynajem. 2022-04-26 14:12:45
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Barcina z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Barcina z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu rowerowego w Barcinie. 2022-04-25 07:53:05
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2022-04-21 11:40:50
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Barcina z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na modernizację dróg w Barcinie ul. Klonowa i Akacjowa. 2022-04-20 13:35:21
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie: odwołania pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin. 2022-04-13 12:57:08
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Barcinie. 2022-04-12 15:28:45
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie: określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2023 rok. 2022-04-12 15:26:33
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Barcina z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR". 2022-04-12 15:22:28
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Barcina z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie. 2022-04-12 15:15:00
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Barcina z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na nazwę i projekt logo programu Karta Mieszkańca Gminy Barcin. 2022-04-07 12:09:36
dokument Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Barcina z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2022-04-07 11:57:31
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Barcina z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie: unieważnienia postępowania na przebudowę węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie. 2022-04-06 08:06:23
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Barcina z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2022-04-06 08:02:18
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Barcina z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2022-04-06 08:00:03
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-04-06 07:58:21
dokument Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń pieniężnych dla podmiotów, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. 2022-04-01 10:13:18
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Barcin. 2022-03-29 13:19:47
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Barcinie. 2022-03-29 13:11:24
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia raportu o stanie Gminy Barcin za rok 2021. 2022-03-29 13:10:07
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Barcina z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin. 2022-03-29 07:59:26
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Barcina z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-03-29 07:55:14
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Barcina z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2021 rok. 2022-03-29 07:54:42
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Barcina z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wprowadzenia Zasad publikacji i procedur aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2022-03-29 07:49:14
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Barcina z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 2022-03-28 08:51:54
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Barcina z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2022-03-28 08:47:53
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Barcina z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań. 2022-03-28 08:38:17
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Barcina z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2022-03-22 15:55:57
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Barcina z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla inwestycji drogowych. 2022-03-22 15:53:03
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Barcina z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2022-03-22 15:41:12
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie: unieważnienia postępowania na modernizację dróg w Barcinie ul. Klonowa i Akacjowa wraz z drogami przylegającymi w miejscowości Barcin Wieś - w części I i II. 2022-03-21 09:13:58
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Barcina z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy. 2022-03-17 08:57:04
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Barcina z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2022-03-16 08:38:45
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę oświetlenia na terenie miasta i gminy Barcin. 2022-03-16 08:36:10
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na modernizację instalacji c.o. i wod-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie. 2022-03-16 08:32:09
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Barcina z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin". 2022-03-07 08:33:17
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Barcina z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 2022-03-02 08:35:52
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Barcina z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. 2022-03-01 16:20:42
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Barcina z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie. 2022-03-01 16:06:47
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Barcina z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-03-01 16:05:00
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Barcina z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w 2022 roku. 2022-02-24 14:39:33
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Barcina z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2022-02-23 07:35:41
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Barcina z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin, profilowanie i utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej, remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej, wykonanie robót brukarskich. 2022-02-22 15:19:56
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad wydzierżawienia, wynajmowania nieruchomości na czas określony do lat trzech. 2022-02-18 11:30:32
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2022-02-17 14:33:04
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Barcina z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania na modernizację instalacji c.o. i wod-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół przy ulicy Polnej w Barcinie i Szkole Podstawowej w Piechcinie. 2022-02-17 14:30:34
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Barcina z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie: zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2022-02-15 11:06:01
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 2022-02-11 11:50:09
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Barcina z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na modernizację dróg w Barcinie ul. Klonowa i Akacjowa wraz z drogami przylegającymi w miejscowości Barcin Wieś. 2022-02-11 11:44:55
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Barcina z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2022-02-11 11:41:58
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Barcina z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia na terenie miasta i gminy Barcin. 2022-02-08 08:00:34
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Barcina z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie - "KU WIOŚNIE", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 2022-02-08 07:55:31
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Barcina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-02-08 07:52:24
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Barcina z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na modernizację instalacji c.o. i wod-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół przy ulicy Polnej w Barcinie i Szkole Podstawowej w Piechcinie. 2022-01-24 14:02:18
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Barcina z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie: polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2022-01-24 09:27:46
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Barcina z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin w roku szkolnym 2022/2023. 2022-01-24 09:25:27
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 2022-01-24 09:21:40
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2022-01-18 10:09:23
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Barcina z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin. 2022-01-18 10:07:53
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Barcina z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2022-01-18 10:00:00
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Barcina z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2022. 2022-01-14 09:23:53
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie. 2022-01-14 09:20:46
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 2022-01-14 09:17:59
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: wynagrodzenia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. 2022-01-14 09:15:41
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Żłobka "Pszczółka" w Barcinie. 2022-01-14 09:13:12
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. 2022-01-14 09:09:35
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2022-01-14 09:05:31
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników/ dyrektorów i zastępców kierowników/ dyrektorów jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Barcin. 2022-01-14 09:02:50
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 2022-01-13 09:31:35
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Barcina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin. 2022-01-12 13:59:31
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Barcina z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin. 2022-01-12 13:51:44
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Barcina z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. 2022-01-12 13:49:30
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Barcina z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora i pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. 2022-01-10 12:57:19