Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja Burmistrza Barcina o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej w trybie specustawy mieszkaniowej

Barcin, dnia 14.11.2019 r.

RPO.670.1.2019.BU

INFORMACJA BURMISTRZA BARCINA
(strona internetowa: www.bip.barcin.pl)

o zamieszczeniu wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

w trybie specustawy mieszkaniowej

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 r. poz. 1496, z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej  polegającej na budowie zespołu 117 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej oraz szeregowej z wbudowanymi garażami na działce o nr ewid. 119/7 o powierzchni 5,4766 ha w miejscowości Wolice, gm. Barcin oraz inwestycji towarzyszących w zakresie budowy i przebudowy: sieci uzbrojenia terenu (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenie), drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów, terenów zieleni urządzonej.

Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r, poz. 123) na adres e-mail: sekretariat@barcin.pl w terminie 21 dni od daty zamieszczenia wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosek z uwagami lub zastrzeżeniami do projektowanego zamierzenia inwestycyjnego powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy.

 

 

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. /klauzula informacyjna/

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych w związku z realizacją przez Gminę Barcin zadań publicznych, jest Burmistrz Barcina, z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100, e-mail: sekretariat@barcin.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem administracyjnym jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
   z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym związanym z w/w postępowaniem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja Burmistrza Barcina (14_11_2019).pdf (PDF, 972.66Kb) 2019-11-15 08:58:33 372 razy
2 1 Wniosek.pdf (PDF, 1.49Mb) 2019-11-14 14:40:47 390 razy
3 2 Załącznik nr 1 - Mapa zasadnicza.pdf (PDF, 921.17Kb) 2019-11-14 14:40:47 434 razy
4 3 Załącznik nr 2 - Koncepcja tekst.pdf (PDF, 505.36Kb) 2019-11-14 14:40:47 441 razy
5 4 Załącznik nr 3 - Zaświadczenie UMG dotyczące szkoły.jpg (JPG, 113.27Kb) 2019-11-14 14:40:47 381 razy
6 5 Załącznik nr 4 - Standardy.pdf (PDF, 661.30Kb) 2019-11-14 14:40:47 354 razy
7 6 Załącznik nr 5 Enea1.jpg (JPG, 137.59Kb) 2019-11-14 14:40:16 376 razy
8 7 Załącznik nr 5 Enea2.jpg (JPG, 26.41Kb) 2019-11-14 14:40:16 374 razy
9 8 Załącznik nr 6 Wodbar.jpg (JPG, 132.19Kb) 2019-11-14 14:40:16 398 razy
10 9 Załącznik nr 7 - Oświadczenie inwestora.pdf (PDF, 177.94Kb) 2019-11-14 14:40:16 377 razy
11 10 Koncepcja.pdf (PDF, 349.71Kb) 2019-11-14 14:40:16 360 razy
12 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf (PDF, 637.27Kb) 2019-11-14 14:38:40 387 razy
13 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf (PDF, 415.37Kb) 2019-11-14 14:38:40 358 razy
14 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf (PDF, 498.33Kb) 2019-11-14 14:38:24 432 razy
15 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 4_A.pdf (PDF, 411.67Kb) 2019-11-14 14:38:24 377 razy
16 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 4_B.pdf (PDF, 582.27Kb) 2019-11-14 14:38:24 357 razy
17 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 4_C.pdf (PDF, 483.65Kb) 2019-11-14 14:38:24 350 razy
18 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 5.pdf (PDF, 646.00Kb) 2019-11-14 14:38:24 368 razy
19 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 5_W1.pdf (PDF, 9.13Mb) 2019-11-14 14:34:38 354 razy
20 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 5_W2.pdf (PDF, 11.51Mb) 2019-11-14 14:34:38 330 razy
21 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 5_W3.pdf (PDF, 10.39Mb) 2019-11-14 14:34:38 350 razy
22 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 5_W4.pdf (PDF, 10.16Mb) 2019-11-14 14:34:38 363 razy
23 KONCEPCJA_ZAŁĄCZNIK NR 5_W5.pdf (PDF, 9.85Mb) 2019-11-14 14:34:38 372 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 14-11-2019 14:34:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pęziak 14-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 15-11-2019 08:58:33