Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zadania Burmistrza

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1.   kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2.   składanie oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem oraz udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 3.   wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 4.   rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 5.   udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 6.   wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesje sprawozdań z ich wykonania,
 7.   wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższej sesji,
 8.   wydawanie upoważnień dla Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Komendanta oraz pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu   decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz w zakresie zaciągania zobowiązań,
 9.   udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 10.   wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższej sesji,
 11.   składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy i udzielanie upoważnień w tym zakresie, 7
 12.   koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej Gminy i wykonywania budżetu Gminy,
 13.   formułowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy,
 14.   podpisywanie umów i porozumień w imieniu Gminy,
 15.   określanie standardów usług świadczonych przez Urząd i nadzór nad ich przebiegiem,
 16.   wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 17.   nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 18.   zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu oraz prowadzenie oceny Kierownictwa Urzędu,
 19.   ocena pracowników samorządowych,
 20.   nadzór i realizacja celów dotyczących BHP,
 21.   zwoływanie okresowych narad z udziałem kierowników,
 22.   ocena działalności Urzędu dokonywana podczas przeglądu zarządzania,
 23.   przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków,
 24.   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.


Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu, 

którego organizacje i zasady funkcjonowania 
określa regulamin organizacyjny.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 06-08-2018 11:24:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Banaszak 06-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 11-10-2018 09:35:43