Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Barcina z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Żłobka "Pszczółka" w Barcinie. 2020-01-07 15:15:25
dokument Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Barcina z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Żłobka "Pszczółka" w Barcinie. 2020-01-07 15:13:05
dokument Zarządzenie Nr 178/2019 Burmistrza Barcina z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2020-01-07 15:11:24
dokument Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Barcina z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do otwarcia, badania, oceny i wyboru oferty w otwartym naborze Partnera do realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zwany dalej POWER) Konkurs nr: POWR.02.10.00-lP.02.OO-003/19, oś priorytetowa Il Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość sytemu oświaty. 2019-12-30 07:48:13
dokument Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Barcina z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2020 r. 2019-12-30 07:25:14
dokument Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Barcina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku w 2020 roku. 2019-12-20 08:54:21
dokument Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Barcina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, projektów zmian do decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-12-20 08:52:58
dokument Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Barcina z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. 2019-12-18 13:38:26
dokument Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Barcina z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - komunalnego, lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego. 2019-12-18 13:36:25
dokument Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Barcin. 2019-12-18 13:32:24
dokument Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-12-18 13:26:53
dokument Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2019-12-11 13:04:02
dokument Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Barcina z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin. 2019-12-11 08:35:09
dokument Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących usunięcia drzew i frezowania pni przy ul. Barcińskiej w Piechcinie. 2019-12-11 08:32:19
dokument Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wybranych materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych. 2019-12-11 08:29:37
dokument Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Barcina z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Rodzic pracuje, dziecko się bawi - żłobek w Barcinie to sprawi". 2019-12-04 12:36:43
dokument Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Barcina z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-12-04 12:34:05
dokument Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Barcina z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2019-11-29 09:21:28
dokument Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Barcina z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego przedmiotu umowy nr RF.032.140.2019.ZP na dostawę i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad wiat śmietnikowych o konstrukcji stalowej lub aluminiowej wraz ze ścianami osłonowymi. 2019-11-29 09:18:36
dokument Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Barcina z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Barcin przy ul. Klonowej i ul. Lipowej (dz. nr 2/22, 2/1), Kania (dz. nr 42, 39/10, 47/7), Knieja (dz. nr 18), Barcin Wieś (dz. nr 153, 152, 150/15, 150/22, 150/29), Barcin Wieś (dz. nr 134/58, 134/41), Barcin Wieś (dz. nr 172). 2019-11-29 09:15:59
dokument Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Barcina z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka 2019-11-27 14:31:00
dokument Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Barcina z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Barcin. 2019-11-27 14:28:59
dokument Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Barcina z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Budowa żłobka w Barcinie". 2019-11-25 11:40:23
dokument Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Barcina z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w zapytaniu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie gm. Barcin oraz nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów nr 38/3 oraz 36/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś gm. Barcin. 2019-11-19 09:05:04
dokument Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Barcina z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego położonego w Złotowie 6/1 na tymczasowe pomieszczenie. 2019-11-15 09:28:27
dokument Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-11-15 09:25:53
dokument Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2019-11-15 09:21:44
dokument Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin. 2019-11-15 09:17:55
dokument Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy Barcin. 2019-11-14 08:13:59
dokument Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Barcina z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych ograniczonych do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Barcin. 2019-11-07 13:50:06
dokument Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Barcina z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin. 2019-11-07 13:30:52
dokument Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Barcina z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-11-07 13:26:57
dokument Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Barcina z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 2019-10-31 12:11:17
dokument Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Barcina z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie. 2019-10-31 12:08:15
dokument Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Barcina z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: unieważnienia przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu policji, Sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1. 2019-10-30 09:21:27
dokument Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Barcina z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania: doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin w elementy zabawowe i siłownie zewnętrzne. 2019-10-25 07:24:18
dokument Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Barcina z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: informacji zbiorczej o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin III kadencji 2019 - 2021. 2019-10-25 07:20:05
dokument Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Barcina z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości gminnej położonej na terenie Gminy Barcin. 2019-10-23 12:57:15
dokument Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Barcina z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów. 2019-10-23 12:27:58
dokument Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Barcina z dnia 18 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego przedmiotu umowy nr RF.032.130.2019.ZP na dostawę i montaż prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem związanych z realizacją zamówienia robót budowlanych w Barcinie i Piechcinie. 2019-10-21 08:55:56
dokument Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących pielęgnacji terenu zieleni wzdłuż ul. Topolowej w Barcinie w okresie gwarancyjnym. 2019-10-16 07:08:36
dokument Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2020 rok. 2019-10-14 09:40:32
dokument Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Barcina z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2019-10-10 08:12:03
dokument Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Barcina z dnia 9 października 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-10-10 08:10:11
dokument Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Barcina z dnia 4 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 129/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-10-04 12:10:58
dokument Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Barcina z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie - od DW251 do wiaduktu nad linią kolejową (etap II)". 2019-10-03 10:21:59
dokument Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Barcina z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych w Aleksandrowie - od stadionu do wiaduktu nad linią kolejową (etap I)" 2019-10-03 10:20:05
dokument Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Barcina z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu policji, Sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1. 2019-10-03 10:14:51
dokument Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Barcina z dnia 2 października 2019 r. w sprawie: powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów artystyczno-kulturalnych. 2019-10-03 10:10:48
dokument Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-10-03 10:09:16
dokument Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Barcina z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-09-25 14:34:01
dokument Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Barcina z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-19 07:20:55
dokument Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Barcina z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-19 07:18:48
dokument Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Barcina z dnia 17 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów. 2019-09-18 07:31:26
dokument Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-09-16 10:50:25
dokument Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin. 2019-09-16 10:37:48
dokument Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Barcina z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących pielęgnacji terenu zieleni przy ul. Ogrodowej w Piechcinie w okresie gwarancyjnym. 2019-09-09 14:17:12
dokument Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Barcina z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących pielęgnacji terenu zieleni przy ul. 11 Listopada w Piechcinie w okresie gwarancyjnym. 2019-09-09 14:14:20
dokument Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Barcina z dnia 5 września 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2019-09-09 13:50:39
dokument Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Barcina z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Barcin na 2020 rok 2019-09-05 10:00:10
dokument Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Barcina z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-09-05 09:57:10
dokument Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Barcina z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 213 i 223 w Złotowie". 2019-09-05 09:54:17
dokument Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Barcina z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2019 roku. 2019-08-30 07:41:37
dokument Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Barcina z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na budowę instalacji wentylacji piwnicy oraz instalacji klimatyzacji foyer w MDK Barcin. 2019-08-22 10:32:54
dokument Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących pielęgnacji terenu zieleni w Parku Wolności w Barcinie w okresie gwarancyjnym. 2019-08-22 10:15:31
dokument Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie - Pani Beacie Kata. 2019-08-22 09:17:33
dokument Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie - Pani Beacie Kata. 2019-08-22 09:13:18
dokument Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 w Barcinie - Pani Sylwii Hoffmann-Sobczak. 2019-08-22 09:01:47
dokument Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Barcinie - Pani Sylwii Hoffmann-Sobczak. 2019-08-22 08:56:52
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż modułowych wiat śmietnikowych. 2019-08-20 13:05:58
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Barcina z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2019-08-20 10:17:35
dokument Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2019-08-14 13:02:41
dokument Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Barcina z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 2019-08-12 07:33:05
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Barcina z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu projektów, które będą poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Barcin w ramach projektu pn. "Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2020 roku" oraz wyznaczenia lokali do głosowania. 2019-08-08 11:58:56
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Barcina z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż modułowych wiat śmietnikowych. 2019-08-07 09:20:41
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Barcina z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nakładek bitumicznych. 2019-08-05 07:28:38
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Barcina z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna". 2019-08-01 09:49:08
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Barcina z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na przebudowę części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 7/2 w Barcinie Wsi. 2019-08-01 09:43:27
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Barcina z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej. 2019-08-01 09:40:54
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Barcina z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-08-01 09:36:33
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Barcina z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Barcin. 2019-07-23 12:39:33
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Barcina z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Barcin. 2019-07-19 07:16:50
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Barcina z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin w elementy zabawowe i siłownie zewnętrzne. 2019-07-19 07:07:54
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Barcina z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej. 2019-07-18 07:08:07
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Barcina z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2019-07-16 16:14:01
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Barcina z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy sołecki wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych 2019. 2019-07-15 12:45:51
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-07-15 10:01:11
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Barcina z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie. 2019-07-15 09:59:25
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Barcina z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Barcinie. 2019-07-15 09:57:10
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Barcina z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nakładek bitumicznych. 2019-07-09 15:55:54
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Barcina z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ewa Wolska. 2019-07-09 15:54:05
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Barcina z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Agata Kusal-Gregor. 2019-07-09 15:51:41
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Barcina z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania "Dostawa wyposażenia żłobka w Barcinie". 2019-07-04 11:04:18
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Barcina z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie: unieważnienia przetargu nieograniczonego na budowę wiaty do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki. 2019-07-04 10:41:34
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Barcina z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr III/21/2018 rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-07-04 10:24:49
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Barcina z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zwołania Zebrań Wiejskich Wyborczych w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Józefinka i sołectwie Knieja. 2019-06-28 07:10:33
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Barcina z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu pn. "Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2020 roku". 2019-06-26 08:23:01
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Barcina z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 79/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie. 2019-06-26 08:20:15
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Barcina z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych. 2019-06-24 14:58:52
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dla zadania pn. "Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu". 2019-06-13 07:35:07
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia żłobka w Barcinie. 2019-06-12 12:46:11
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie. 2019-06-12 09:29:08
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Barcinie. 2019-06-12 09:25:56
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Barcina z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2019-06-10 13:13:05
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Barcina z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe. 2019-06-07 10:34:59
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Barcina z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie: unieważnienia przetargu nieograniczonego na budowę wiaty do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki. 2019-06-05 12:31:34
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Barcina z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen. 2019-06-05 12:29:08
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Barcina z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-06-05 12:27:22
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: wyłączenia z handlu targowiska miejskiego przy ul. 4 Stycznia w Barcinie. 2019-05-29 14:20:29
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Barcina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-05-29 14:19:37
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Barcina z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych. 2019-05-23 08:47:10
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Barcina z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: przyznania nagrody za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej oraz upowszechnianie kultury i sztuki w Gminie Barcin dla Pani Grażyny Szafraniak oraz Pani Zofii Jesionowskiej. 2019-05-23 08:40:38
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Barcina z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania: dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2019-05-22 07:42:38
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Barcina z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2019-05-20 13:51:02
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Barcina z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen. 2019-05-16 12:56:54
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Barcina z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Barcin. 2019-05-16 12:53:29
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Barcina z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wiaty do sprzętu wodnego - rowery wodne i kajaki. 2019-05-13 09:13:42
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Barcina z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie. 2019-05-13 09:07:02
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Barcina z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie. 2019-05-08 13:17:38
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Barcina z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Barcinie. 2019-05-08 13:04:28
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Barcina z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 15:46:58
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Barcina z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2019-05-07 15:44:43
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Barcina z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia żłobka w Barcinie. 2019-05-07 15:39:51
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Barcina z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2019-05-06 13:07:58
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-05-06 13:05:59
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-24 14:11:20
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych. 2019-04-24 14:08:49
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Mamliczu. 2019-04-24 14:06:43
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Barcina z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót w związku z zagospodarowaniem terenu przy ciągu pieszo-rowerowym w pobliżu stadionu sportowego w Barcinie. 2019-04-18 14:33:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Barcina z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 7/2019 Burmistrza Barcina z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2019. 2019-04-18 14:30:20
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Barcina z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 2019-04-18 14:28:15
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r. 2019-04-16 14:08:30
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2019-04-12 12:40:55
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Barcina z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania składu i wyboru przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 2019-04-12 12:38:53
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Barcina z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wyborze najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Złotowie 6/4 oraz przy ul. Żnińskiej 19/11 w Barcinie. 2019-04-08 08:30:14
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Barcina z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia żłobka w Barcinie. 2019-04-08 08:27:37
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Barcina z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r. 2019-04-05 11:44:02
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Gminy Barcin za rok 2018. 2019-04-02 16:27:38
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-04-02 16:26:19
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Barcina z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2018 rok. 2019-03-29 09:12:01
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Barcina z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 2019-03-25 13:50:15
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Barcina z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2019-03-25 13:46:41
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Barcin. 2019-03-14 12:12:24
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na profilowanie i utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej. 2019-03-14 07:45:32
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Barcin. 2019-03-14 07:39:18
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia żłobka w Barcinie. 2019-03-14 07:35:18
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Barcina z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2019-03-11 13:43:38
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Barcina z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie. 2019-03-06 09:07:53
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Barcina z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2019-03-05 09:46:17
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Barcina z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-03-05 09:39:55
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Barcina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej. 2019-02-28 13:31:11
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Barcina z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wielobranżowych robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa żłobka w Barcinie". 2019-02-28 13:28:14
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Barcina z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę żłobka w Barcinie. 2019-02-22 10:54:42
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Barcina z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich Wyborczych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Barcin. 2019-02-19 13:53:58
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Barcina z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2019-02-18 07:09:44
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Barcina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zamieszczenia ogłoszeń o wolnych lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. 2019-02-14 14:52:24
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Barcina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym". 2019-02-14 14:06:11
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Barcina z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-02-14 13:36:06
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia cennika opłat i usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Barcinie. 2019-02-13 15:29:17
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Barcina z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2019-02-12 16:11:40
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 2 w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2019-02-12 07:37:15
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: przyznania nagród i stypendiów sportowych Gminy Barcin w 2019 roku. 2019-02-12 07:32:59
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Barcina z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Barcina. 2019-02-06 10:46:40
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Barcina z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Barcina. 2019-02-06 10:43:30
dokument Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Barcina z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-02-01 13:51:51
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych. 2019-01-29 14:33:50
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Barcina z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-01-29 08:45:11
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Barcina z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: zwołania Zebrań Wiejskich Wyborczych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Barcin. 2019-01-29 08:41:42
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Barcina z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2019-01-29 08:39:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Barcina z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na wykonanie robót brukarskich na terenie miasta i gminy Barcin. 2019-01-24 09:24:20
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Barcina z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin. 2019-01-24 09:21:45
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Barcina z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na II kadencję. 2019-01-21 12:47:27
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Barcina z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2019-01-18 08:18:07
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Barcina z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2019. 2019-01-17 07:02:25
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Barcina z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin. 2019-01-15 07:38:22
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Barcina z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2019-01-10 12:21:41
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Barcina z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu wyłonienia składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie. 2019-01-10 12:10:27
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Barcina z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę żłobka w Barcinie. 2019-01-09 09:08:33
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Barcina z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w 2019 roku. 2019-01-09 09:05:57
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Barcina z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-01-09 07:42:51