Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2024 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Barcin. 2024-06-26 13:03:47
dokument Obwieszczenie Nr 9/2024 Starosty Żnińskiego z dnia 04.06.2024 r. - w dniu 28.05.2024 r. została wydana decyzja nr 247, znak: UA.6740.2.15.2024 zatwierdzająca zamienny projekt zagospodarowania terenu oraz zamienny projekt architektoniczno-budowlany i zmieniająca decyzję Starosty Żnińskiego nr 24 znak: UA.6740.1.155.2023 ... 2024-06-24 10:32:31
dokument Obwieszczenie Nr 8/2024 Starosty Żnińskiego z dnia 29.05.2024 r. - w dniu 22.05.2024 r. została wydana decyzja nr 240, znak: UA.6740.1.84.2024 zatwierdzająca zamienny projekt zagospodarowania terenu oraz zamienny projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przedsięwzięcia ... 2024-06-24 10:32:24
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do: Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego, Starosty Żnińskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni ... 2024-06-05 07:01:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii oraz uzgodnień wydano decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - oświetlenie uliczne, ... 2024-06-03 14:40:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, które będzie realizowane ... 2024-06-03 14:39:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku niemieszkalnego na budynek gospodarczy ... 2024-06-03 14:38:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w dniu 21.05.2024 r. przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy odwołania od wydanej przez Burmistrza Barcina decyzji znak: RPO.6730.232.2021.BU z dnia 02.05.2024 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i ... 2024-05-21 15:45:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w dniach 09.05.2024 r. oraz 14.05.2024 r. do tutejszego urzędu wpłynęły odwołania od decyzji Burmistrza Barcina znak RPO.6730.154.2021.BU z dnia 25.04.2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej w sprawie ... 2024-05-16 14:45:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 1 kurnika do 40 DJP ... 2024-05-02 14:42:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii wydano decyzję o w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW wraz z ... 2024-04-26 12:49:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego ... 2024-04-25 14:44:59
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do Starosty Żnińskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Ziewni, Zarządcy drogi gminnej, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Przedsiębiorstwa ... 2024-04-23 16:17:49
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Barcina wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Starosty Żnińskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Ziewni, Zarządcy drogi gminnej, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. ... 2024-04-23 16:17:04
dokument Burmistrz Barcina wydał decyzję numer RPO.6730.126.2023.BU o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 25 marca 2024 r. 2024-03-26 13:42:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 1 kurnika do 40 DJP (ilość sztuk ptaków 8.641 łącznie ? kur niosek) ... 2024-03-21 14:27:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - na wniosek Pana Bartosza Kociemskiego zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego ... 2024-03-21 14:24:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW wraz z niezbędną infrastrukturą ... 2024-03-19 13:55:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku ... 2024-03-11 11:59:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - na wniosek  Pana Patryka Szambelana prowadzącego działalność gospodarczą pn. Energoprojektowanie Patryk Szambelan, ul. Padniewska 7H, 88-300 Mogilno działającego w imieniu Gminy Barcin zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu ... 2024-03-08 13:56:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - na wniosek Pana Tomasza Kurtys zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania ... 2024-03-06 14:48:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego ... 2024-02-28 13:19:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz opinii w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczego, które będzie ... 2024-02-28 13:16:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 1 kurnika do 40 DJP (ilość sztuk ptaków ... 2024-02-20 15:18:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ... 2024-02-20 15:17:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW wraz z niezbędną ... 2024-02-19 14:19:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW wraz z niezbędną infrastrukturą ... 2024-02-19 14:17:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej w celu dostosowania ... 2024-02-12 08:48:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego ... 2024-01-23 12:56:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku gospodarczego, które będzie ... 2024-01-23 12:55:40
dokument Obwieszczenie Nr 2/2024 Starosty Żnińskiego - w dniu 03.01.2024 r. została wydana decyzja nr 4, znak: UA.6740.1.372.2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na ... 2024-01-17 13:34:50
dokument Obwieszczenie Nr 1/2024 Starosty Żnińskiego - w dniu 03.01.2024 r. została wydana decyzja nr 5, znak: UA.6740.1.372.2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na ... 2024-01-17 13:31:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Barcina - wystąpiono do organów wymaganych wyżej cytowanym przepisem prawa o wydanie stosownych uzgodnień do projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego ... 2024-01-17 13:19:16