Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Barcina z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w 2021 roku. 2021-01-04 10:00:34
dokument Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Barcina z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: instrukcji wydatkowania środków publicznych do zamówień nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przygotowania, udzielania zamówień publicznych i obiegu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 2021-01-04 09:56:44
dokument Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Barcina z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2021-01-04 09:50:26
dokument Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Barcina z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na świadczenie usług w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. 2020-12-31 07:22:15
dokument Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Barcina z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 2020-12-31 07:17:35
dokument Zarządzenie Nr 146/2020 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 124/2020 w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2020-12-28 13:00:43
dokument Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek". 2020-12-28 12:57:31
dokument Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-12-28 12:55:48
dokument Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, projektów zmian do decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-12-18 13:23:04
dokument Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. 2020-12-18 13:19:46
dokument Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wybranych materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych. 2020-12-18 13:17:45
dokument Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Barcina z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 2020-12-18 13:15:06
dokument Zarządzenie Nr 139/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2020-12-14 13:16:44
dokument Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych. 2020-12-14 07:28:56
dokument Zarządzenie Nr 137/2020 Burmistrza Barcina z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2020-12-09 11:31:06
dokument Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Barcina z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-12-08 13:56:36
dokument Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Barcina z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 124/2020 w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2020-12-04 12:37:42
dokument Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Barcina z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie". 2020-12-04 12:34:43
dokument Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Barcina z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku w 2021 roku. 2020-12-02 08:11:08
dokument Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Barcina z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na rewitalizację centrum osiedla w Barcinie. 2020-12-02 08:07:21
dokument Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Magdalena Bursztyńska. 2020-11-26 14:32:42
dokument Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin. 2020-11-26 14:30:03
dokument Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego. 2020-11-26 14:26:52
dokument Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Barcina z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli prawidłowości wprowadzonych danych w placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Barcin. 2020-11-19 09:03:25
dokument Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Barcina z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin. 2020-11-19 08:52:28
dokument Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Barcin. 2020-11-13 12:26:11
dokument Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Barcina z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-11-13 12:22:07
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Barcina z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie: polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2020-11-04 09:10:46
dokument Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Barcina z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 8 listopada 2020 r. 2020-11-03 15:15:14
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Barcina z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 8 listopada 2020 r. 2020-11-03 15:11:42
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Barcina z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-11-03 15:05:47
dokument Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Barcina z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym - Wolice 31". 2020-11-02 10:46:35
dokument Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Barcina z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru prac w związku z realizacją zadania dotyczącego odnowienia powierzchni leśnej na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 73/4 - obręb ewid. Barcin Wieś, gm. Barcin stanowiącej własność Gminy Barcin, zdewastowanej w następstwie silnych wiatrów, które wystąpiły w dniach 11/12 sierpnia 2017 r. 2020-11-02 10:34:25
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Barcina z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-11-02 10:10:35
dokument Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Barcina z dnia 20 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin. 2020-10-21 12:11:40
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Barcina z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do gminy Barcin. 2020-10-16 12:10:05
dokument Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Barcina z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polegającej na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek. 2020-10-16 12:04:14
dokument Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Barcina z dnia 9 października 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2020-10-09 13:17:50
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Barcina z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Barcin". 2020-10-09 13:14:41
dokument Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Barcina z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej i Obwodowych Komisji ds. referendum, dla pełnomocnika Miejskiej Komisji ds. referendum i gminnego koordynatora informatycznego ds. referendum oraz dla osób odpowiedzialnych za informatyczną obsługę Obwodowych Komisji ds. referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji. 2020-10-09 13:12:04
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Barcina z dnia 5 października 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2020-10-05 14:38:07
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Barcina z dnia 2 października 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. rewitalizacji. 2020-10-05 07:37:46
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Barcina z dnia 2 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację centrum osiedla w Barcinie. 2020-10-05 07:34:37
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Barcin. 2020-10-05 07:28:38
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2021 rok. 2020-10-01 08:20:56
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Barcina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: powołania stałej Komisji do spraw realizacji zadań w zakresie udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji. 2020-10-01 08:16:53
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-10-01 08:14:01
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Barcina z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2020-09-22 15:36:32
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Barcina z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polegającej na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek. 2020-09-18 07:10:26
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Barcina z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie. 2020-09-18 07:08:20
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Barcina z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin. 2020-09-11 13:14:16
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Barcina z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2020-09-09 14:01:30
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Barcina z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnego z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym - Wolice 3. 2020-09-09 13:59:16
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Barcina z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Barcin na lata 2021-2030. 2020-09-09 13:57:11
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Barcina z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Barcin na 2021 rok. 2020-09-04 13:23:48
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-09-03 13:49:00
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Barcina z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu cenowym na realizację projektu: "Promocja obszaru LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kolorowanki, zakup zestawu kredek i toreb ekologicznych". 2020-08-31 07:47:56
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Barcina z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu cenowym na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2020-08-31 07:45:20
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 4/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2020. 2020-08-25 15:36:59
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Rozbiórka wiaduktu nad torem PKP nr 206 Inowrocław Rąbinek - Żnin w km. 14,298 w miejscowości Aleksandrowo". 2020-08-21 07:28:18
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie. 2020-08-20 12:46:31
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Barcina z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2020 roku. 2020-08-19 08:11:44
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Barcina z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-08-18 12:21:03
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Barcina z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen. 2020-08-04 14:18:04
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Barcina z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-08-04 14:16:13
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Barcina z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na rozbiórkę wiaduktu nad torem PKP nr 206 Inowrocław Rąbinek - Żnin w km.14,298 w miejscowości Aleksandrowo. 2020-07-28 15:32:07
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Barcina z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2020-07-28 15:12:57
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Barcina z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 2020-07-28 15:10:18
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Barcina z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców. 2020-07-28 15:07:05
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Barcina z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie: powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego i wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 2020-07-24 07:28:35
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Barcina z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego i jego jednostek. 2020-07-24 07:26:06
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Barcina z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2020-07-17 07:43:05
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Barcina z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie: unieważnienia przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen. 2020-07-16 14:06:33
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin. 2020-07-15 14:08:44
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-07-15 14:06:41
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Barcinie. 2020-07-14 16:16:07
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w zapytaniu cenowym na dostawę art. spożywczych, mięsa i wędlin, nabiału, mrożonek, owoców i warzyw oraz pieczywa dla przedszkola nr 3 w Barcinie w ramach projektu "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WKP. 2020-07-14 16:12:45
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Joanna Trzcińska. 2020-07-13 14:46:50
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ewelina Ziętek. 2020-07-13 14:44:55
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Hanna Rydlewska. 2020-07-13 14:42:40
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę wiaduktu nad torem PKP nr 206 Inowrocław Rąbinek - Żnin w km.14,298 w miejscowości Aleksandrowo. 2020-07-10 07:14:52
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-07-10 07:12:40
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen. 2020-07-10 07:09:40
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2020-07-01 13:06:03
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Barcina z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-07-01 09:36:53
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Barcina z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego i jego jednostek. 2020-06-29 14:38:31
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Barcina z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie. 2020-06-25 07:16:11
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Barcina z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Barcin. 2020-06-18 13:58:00
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Barcina z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające Procedurę Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w gminie Barcin. 2020-06-18 13:55:13
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Barcina z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 13:52:12
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Barcina z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 08:29:22
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Barcina z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-06-10 08:27:12
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Barcina - Gminnego Komisarza Wyborczego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Barcin. 2020-06-10 08:24:05
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Barcina z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2020-06-05 09:00:38
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-06-05 08:57:25
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Barcina z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2020-05-22 12:29:51
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Barcina z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2020-05-21 09:19:06
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Barcina z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 4/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2020. 2020-05-20 08:42:33
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Barcina z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w zapytaniu na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia, mebli do projektu "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WKP. 2020-05-20 08:31:51
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Barcina z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-05-20 08:28:55
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Barcina z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2020-05-07 14:43:37
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Barcina z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych, ograniczonych do rolników indywidualnych, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Barcin. 2020-05-06 14:46:50
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-05-06 14:44:16
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na wykonanie robót budowlanych remontowych/adaptacyjnych w Przedszkolu nr 3 przy ul. Artylerzystów 1 w Barcinie w tym w ramach projektu "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WKP. 2020-04-30 12:37:06
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Barcina z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 147/2019 Burmistrza Barcina z dnia 30 października 2019 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie. 2020-04-23 10:18:07
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Barcina z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Barcin". 2020-04-22 08:52:09
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Barcina z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2020-04-17 12:13:50
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2020-04-16 12:16:53
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia raportu o stanie Gminy Barcin za rok 2019. 2020-04-10 10:05:17
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Barcina z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Barcin". 2020-04-03 13:19:50
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-04-03 13:18:18
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. 2020-03-31 15:41:56
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 2020-03-26 12:47:55
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2020-03-26 12:45:45
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Barcina z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2019 rok. 2020-03-26 07:48:41
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Barcina z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2020-03-25 09:45:12
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-03-25 09:43:49
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Barcina z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-03-19 10:52:05
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Barcina z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: komunikatu dla klientów Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2020-03-12 11:53:16
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Barcina z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości gminnej położonej na terenie Gminy Barcin. 2020-03-11 14:09:29
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych będących własnością Gminy Barcin. 2020-03-11 07:18:06
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na odnowienie powierzchni leśnej Barcin Wieś. 2020-03-11 07:15:05
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Barcina z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2020-03-09 14:54:16
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Barcina z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-06 13:24:34
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Barcina z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-03-06 12:36:56
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Barcina z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na profilowanie i utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej. 2020-02-28 09:43:24
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Barcina z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej. 2020-02-28 09:39:45
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Barcina z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 2020-02-27 14:23:28
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym". 2020-02-25 15:06:02
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Barcina z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-02-20 08:34:51
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Barcina z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania. 2020-02-20 08:03:44
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Barcina z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2". 2020-02-20 07:58:24
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym". 2020-02-17 13:50:01
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 2020-02-11 14:50:21
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Barcina z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2020-02-06 14:38:49
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Barcina z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-02-06 08:00:11
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Barcina z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2020-02-05 12:45:59
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Barcina z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin. 2020-02-05 12:43:45
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Barcina z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2020-02-04 15:17:07
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Barcina z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Barcin". 2020-02-04 15:14:44
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Barcina z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 2020-02-04 15:10:24
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Barcina z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-02-04 15:07:58
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Barcina z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych. 2020-01-28 07:17:11
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Barcina z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na wykonanie robót brukarskich na terenie miasta i gminy Barcin. 2020-01-24 11:31:50
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Barcina z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin. 2020-01-24 11:29:46
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Barcina z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie: wzoru sprawozdania z realizacji stypendium artystyczno-kulturalnego Gminy Barcin. 2020-01-23 09:10:24
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Barcina z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 2020-01-15 14:19:51
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Barcina z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2020. 2020-01-15 11:23:18
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Barcina z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w zapytaniu cenowym na dostawę art. spożywczych, mięsa i wędlin, nabiału, mrożonek, owoców i warzyw oraz pieczywa dla żłobka w Barcinie w w ramach projektu "Rodzic pracuje, dziecko się bawi - żłobek w Barcinie to sprawi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WKP. 2020-01-13 13:08:09
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Barcina z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegająca na budowie drogi dla rowerów". 2020-01-08 08:51:25
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Barcina z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w 2020 roku. 2020-01-08 08:44:50