Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 189/2021 Burmistrza Barcina z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2022-01-13 10:09:11
dokument Zarządzenie Nr 188/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie - "KU WIOŚNIE". 2022-01-05 09:32:05
dokument Zarządzenie Nr 187/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2022-01-05 09:29:21
dokument Zarządzenie Nr 186/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu. 2021-12-28 12:29:27
dokument Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na świadczenie usług w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin. 2021-12-28 12:23:59
dokument Zarządzenie Nr 184/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie: wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin lokalu mieszkalnego. 2021-12-28 12:21:21
dokument Zarządzenie Nr 183/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2022 r. 2021-12-28 12:14:21
dokument Zarządzenie Nr 182/2021 Burmistrza Barcina z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 9 stycznia 2022 r. 2021-12-27 10:20:12
dokument Zarządzenie Nr 181/2021 Burmistrza Barcina z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie: przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie. 2021-12-27 10:15:56
dokument Zarządzenie Nr 180/2021 Burmistrza Barcina z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w Barcinie. 2021-12-17 14:16:57
dokument Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Barcina z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w Wolicach. 2021-12-17 14:14:33
dokument Zarządzenie Nr 178/2021 Burmistrza Barcina z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 2021-12-17 14:13:02
dokument Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Barcina z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin". 2021-12-17 14:09:41
dokument Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wybranych materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych. 2021-12-10 13:56:57
dokument Zarządzenie Nr 175/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2021-12-08 12:31:51
dokument Zarządzenie Nr 174/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji c.o. i wod-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół przy ulicy Polnej w Barcinie i Szkole Podstawowej w Piechcinie. 2021-12-08 12:29:04
dokument Zarządzenie Nr 173/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację dróg w Barcinie ul. Klonowa i Akacjowa wraz z drogami przylegającymi w miejscowości Barcin Wieś. 2021-12-08 12:26:11
dokument Zarządzenie Nr 172/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na rozbiórkę budynków przy ul. Pakoskiej nr 1 w Barcinie. 2021-12-08 08:41:01
dokument Zarządzenie Nr 171/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. 2021-12-08 08:39:04
dokument Zarządzenie Nr 170/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku w 2022 roku. 2021-12-08 08:32:18
dokument Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Barcina z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie zarządzonych na dzień 9 stycznia 2022 r. 2021-12-02 14:53:08
dokument Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Barcina z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu pn.: "Zaszczep się". 2021-12-02 14:47:12
dokument Zarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Barcina z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-12-02 14:44:23
dokument Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Barcina z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2021-12-01 07:56:30
dokument Zarządzenie Nr 165/2021 Burmistrza Barcina z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Rozbudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie". 2021-11-25 14:04:23
dokument Zarządzenie Nr 164/2021 Burmistrza Barcina z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia długości okresu stosowanego w latach 2022-2025 do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 2021-11-25 14:01:00
dokument Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Barcina z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu projektów, które będą poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Barcin w ramach projektu pn. "Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2022 roku" oraz wyznaczenia lokali do głosowania. 2021-11-17 14:10:36
dokument Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Barcina z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania nagrody dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. 2021-11-17 14:04:02
dokument Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Barcina z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania nagrody dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. 2021-11-17 13:59:57
dokument Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Barcina z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania nagrody dla Dyrektora Żłobka "Pszczółka" w Barcinie. 2021-11-17 10:13:51
dokument Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin. 2021-11-17 09:56:20
dokument Zarządzenie Nr 158/2021 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na najem dekoracji świątecznych. 2021-11-12 09:03:07
dokument Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2021-11-10 07:39:47
dokument Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie: powołania stałej Komisji do spraw realizacji zadań określonych w Uchwale Nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27.08.2021 r. 2021-11-10 07:29:52
dokument Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do gminy Barcin. 2021-11-10 07:25:51
dokument Zarządzenie Nr 154/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin. 2021-11-10 07:23:54
dokument Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie. 2021-11-10 07:19:07
dokument Zarządzenie Nr 152/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2021-11-08 10:18:15
dokument Zarządzenie Nr 151/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-11-08 10:05:54
dokument Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2021-11-03 08:12:44
dokument Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie gminy Barcin. 2021-11-03 08:09:51
dokument Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na najem dekoracji świątecznych. 2021-11-03 08:07:03
dokument Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2021-10-28 15:11:46
dokument Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie". 2021-10-28 15:09:50
dokument Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Barcin. 2021-10-28 08:42:42
dokument Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Barcina z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: informacji zbiorczej o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin IV kadencji 2021 - 2023. 2021-10-21 13:24:05
dokument Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Barcina z dnia 19 października 2021 r. w sprawie: zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin w 2021 roku. 2021-10-21 07:43:13
dokument Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Barcina z dnia 19 października 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Bydgoski" sp. z o.o. 2021-10-21 07:27:17
dokument Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Barcina z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin. 2021-10-15 12:11:50
dokument Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Barcina z dnia 13 października 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-10-14 14:19:47
dokument Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Barcina z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla inwestycji drogowych. 2021-10-13 08:43:47
dokument Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2021 r. w sprawie: zamieszczenia ogłoszenia o wolnym lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2021-10-08 08:48:29
dokument Zarządzenie Nr 137/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2021 r. w sprawie: przyznania nagrody dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. 2021-10-08 08:45:19
dokument Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2021 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin. 2021-10-08 08:17:23
dokument Zarządzenie Nr 135/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2022 rok. 2021-10-08 08:15:31
dokument Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Barcina z dnia 6 października 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu pn. "Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2022 roku". 2021-10-08 08:11:51
dokument Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Barcina z dnia 6 października 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2021-10-07 12:56:27
dokument Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-10-07 12:53:06
dokument Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń - meble. 2021-09-29 13:18:00
dokument Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin. 2021-09-29 13:15:32
dokument Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Barcina z dnia 24 września 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2021-09-29 12:55:54
dokument Zarządzenie Nr 128/2021 Burmistrza Barcina z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za p.o.Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2021-09-27 13:01:45
dokument Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Barcina z dnia 20 września 2021 r. w sprawie: unieważnienia postępowania na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń. 2021-09-21 16:28:31
dokument Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Barcina z dnia 20 września 2021 r. w sprawie: określenia kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na 2022 rok. 2021-09-21 16:27:03
dokument Zarządzenie Nr 125/2021 Burmistrza Barcina z dnia 20 września 2021 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Bydgoski" Spółka z o.o. w Inowrocławiu. 2021-09-21 16:25:51
dokument Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Barcina z dnia 14 września 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie. 2021-09-21 16:24:09
dokument Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Barcina z dnia 10 września 2021 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin. 2021-09-13 13:29:09
dokument Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 września 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2021-09-10 11:14:21
dokument Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo - Gulczewo o długości 0,985 km" i "Remont skrzyżowania dróg gminnych nr 130309C i nr 130314C w miejscowości Gulczewo". 2021-09-09 08:27:35
dokument Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 września 2021 r. w sprawie: unieważnienia postępowania na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń. 2021-09-09 08:25:02
dokument Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dla zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego gminy Barcin". 2021-09-07 13:52:42
dokument Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Barcina z dnia 2 września 2021 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Barcin na 2022 rok. 2021-09-07 13:50:59
dokument Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Barcina z dnia 2 września 2021 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 2021-09-07 13:49:37
dokument Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Barcina z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-09-07 13:46:34
dokument Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2021-08-31 16:28:37
dokument Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2021-08-31 16:26:39
dokument Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Barcina z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2021-08-31 16:06:09
dokument Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2021-08-31 15:52:13
dokument Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Barcina z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie i Wolicach. 2021-08-31 15:46:00
dokument Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Barcina z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2021-08-17 15:59:26
dokument Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Barcina z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2021 roku. 2021-08-11 08:49:58
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Barcina z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie: unieważnienia postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie i Wolicach - w części I. 2021-08-10 15:56:12
dokument Zarządzenie Nr 107/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń. 2021-08-10 15:53:53
dokument Zarządzenie Nr 106/2021 Burmistrza Barcina z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-08-10 15:49:12
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Barcina z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę wyposażenia dla Przedszkola nr 3 w Barcinie. 2021-08-10 15:46:55
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Barcina z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-08-10 15:45:13
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Barcina z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin". 2021-08-02 10:01:22
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na potrzeby oświetlenia drogowego w m. Barcin Wieś". 2021-08-02 09:58:30
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na potrzeby oświetlenia drogowego przy ul. Klonowej w Barcinie". 2021-08-02 09:55:30
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dla zadania pn.: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 5 w Barcinie". 2021-08-02 09:52:45
dokument Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na rewitalizację skweru na działce nr 94 obręb 1 miasta Barcin i regeneracja trawników. 2021-08-02 09:49:51
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najm i dzierżawę. 2021-07-28 10:46:51
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń. 2021-07-28 10:44:35
dokument Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Barcina z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen. 2021-07-27 08:02:56
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących zagospodarowania obszaru zieleni przy ul. 11 Listopada w Piechcinie. 2021-07-21 10:32:54
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na remont placu przed szkołą w Mamliczu. 2021-07-21 10:30:21
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin". 2021-07-21 10:27:33
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Barcina z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Barcinie i Wolicach. 2021-07-16 13:16:26
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Barcina z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-07-16 13:13:21
dokument Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Barcina z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy sołecki wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych 2021. 2021-07-15 12:16:05
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Barcina z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na modernizację drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo - Gulczewo oraz remont skrzyżowania dróg gminnych nr 130309C i nr 130314C w miejscowości Gulczewo. 2021-07-15 12:07:55
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Barcina z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na rozbudowę części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie. 2021-07-15 12:04:58
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Justyna Figiel. 2021-07-12 11:56:28
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Natalia Baranowska. 2021-07-12 11:53:49
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Dominika Wysocka - Bieda. 2021-07-12 11:51:29
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen. 2021-07-12 11:49:02
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Barcina z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń. 2021-07-06 13:46:15
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2021-07-06 13:43:00
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-07-06 13:40:47
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa części drogi gminnej nr 130307C - ul. Kasprowicza w Barcinie. 2021-06-30 15:10:37
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. I. Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo - Gulczewo o długości 0,985 km II. Remont skrzyżowania dróg gminnych nr 130309C i nr 130314C w miejscowości Gulczewo. 2021-06-30 15:07:39
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mamliczu - Panu Grzegorzowi Michalakowi. 2021-06-30 15:01:04
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2021-06-30 14:56:52
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Piechcinie - Pani Katarzynie Tomiczak. 2021-06-30 14:54:14
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Piechcinie. 2021-06-30 14:51:16
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo - Gulczewo oraz remont skrzyżowania dróg gminnych nr 130309C i nr 130314C w miejscowości Gulczewo. 2021-06-15 12:49:34
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Barcina z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania stałej Komisji do spraw realizacji zadań określonych w Uchwale Nr XXVII/266/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19.02.2021 r. 2021-06-07 11:20:07
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Barcina z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: kontroli Żłobka 'Pszczółka" w Barcinie. 2021-06-07 11:16:34
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Barcina z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę części drogi gminnej nr 130307C - ul. Kasprowicza w Barcinie. 2021-06-07 11:12:19
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Barcina z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-06-07 11:10:14
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń. 2021-05-31 09:31:37
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Barcina z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: przyznania Nagród Burmistrza Barcina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla pani Teresy Kaczmarek oraz pani Lucyny Fic. 2021-05-31 09:28:36
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Barcina z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na renowację dróg gruntowych maszyną równającą. 2021-05-26 09:02:22
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Barcina z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 5 w Barcinie. 2021-05-26 08:59:28
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Barcina z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na zagospodarowanie obszaru zieleni przy ul. 11 Listopada w Piechcinie. 2021-05-26 08:56:27
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Barcina z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2021-05-13 13:38:49
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Barcina z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2021-05-13 07:41:49
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Barcina z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2021-05-13 07:38:48
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Barcina z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin. 2021-05-13 07:36:29
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Barcina z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin". 2021-05-13 07:34:11
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Barcina z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie: przyjęcia "Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Barcin na lata 2021 - 2023." 2021-05-10 11:36:17
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Barcina z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu rowerowego w Barcinie. 2021-05-10 11:32:42
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Barcina z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-05-10 11:28:49
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Barcina z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin. 2021-04-22 14:16:41
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Barcina z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych i materiałów promocyjnych w ramach projektu "Rodzic pracuje, dziecko się bawi - żłobek w Barcinie to sprawi". 2021-04-22 14:13:38
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Barcina z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na doposażenie placów zabaw na terenie gminy Barcin. 2021-04-22 14:11:04
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Barcina z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia raportu o stanie Gminy Barcin za rok 2020. 2021-04-21 12:52:02
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Barcina z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie. 2021-04-16 08:48:37
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Barcina z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-04-13 13:52:10
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2021-04-12 13:47:57
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2021-04-07 14:56:21
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-04-06 14:46:40
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Barcina z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2020 rok. 2021-04-06 10:06:11
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Barcina z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2021-03-30 13:13:43
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Barcina z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę artykułów biurowych i materiałów promocyjnych w ramach projektu "Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2". 2021-03-25 13:23:53
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Barcina z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie: polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2021-03-23 13:34:56
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Barcina z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-03-23 13:28:28
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Barcina z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2021-03-11 13:53:27
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Barcina z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2021-03-11 13:49:15
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Barcina z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 2021-03-11 13:47:05
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Barcina z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-03-10 13:22:16
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2021-03-10 12:52:23
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin. 2021-03-10 12:13:20
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2021-03-09 13:48:33
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Barcina z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: utworzenia jednego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Żnińskiej 6 w Barcinie. 2021-03-05 10:18:08
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Barcina z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-03-01 14:42:17
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Barcina z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-03-01 14:41:10
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Barcina z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-02-25 10:47:21
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Barcina z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę środków czystości. 2021-02-25 10:44:59
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Barcina z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek podległych. 2021-02-24 13:28:15
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Barcina z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie. 2021-02-22 12:38:19
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Barcina z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego i artykułów biurowych w ramach projektu "Rodzic pracuje, dziecko się bawi - żłobek w Barcinie to sprawi". 2021-02-22 12:35:05
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Barcina z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: wynagrodzenia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. 2021-02-16 07:49:45
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Barcina z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Żłobka "Pszczółka" w Barcinie. 2021-02-16 07:47:22
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Barcina z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. 2021-02-16 07:42:24
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Barcina z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2021-02-16 07:33:51
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Barcina z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 2021-02-16 07:31:36
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Barcina z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej. 2021-02-16 07:18:48
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników/ dyrektorów i zastępców kierowników/ dyrektorów jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Barcin. 2021-02-10 07:35:50
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na wykonanie robót brukarskich na terenie miasta i gminy Barcin. 2021-02-10 07:33:00
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin. 2021-02-10 07:30:11
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Barcina z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zaproszeniu do złożenia oferty na profilowanie i utwardzenie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej. 2021-02-10 07:20:52
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Barcina z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-02-03 07:27:19
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin. 2021-02-03 07:11:10
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: zamieszczenia ogłoszenia o wolnym lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2021-02-01 13:28:55
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2021-02-01 13:26:22
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2021. 2021-02-01 12:34:48
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Barcina z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: wyłączenia z handlu targowiska osiedlowego przy budynku SPZOZ w Barcinie. 2021-01-27 14:51:03
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Barcina z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). 2021-01-27 14:46:34
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Barcina z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. 2021-01-27 14:44:29
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Barcina z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 2021-01-26 07:22:07
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Barcina z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 124/2020 w sprawie polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Barcinie. 2021-01-15 12:35:27
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Barcina z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-01-14 14:31:24
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Barcina z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego. 2021-01-13 14:11:43
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Barcina z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: instrukcji wydatkowania środków publicznych do zamówień nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przygotowania, udzielania zamówień publicznych i obiegu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy Barcin nieposiadających osobowości prawnej. 2021-01-13 14:05:44
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Barcina z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 2021-01-08 13:08:52
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Barcina z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin w roku szkolnym 2021/2022. 2021-01-07 12:40:00
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Barcina z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w zapytaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych. 2021-01-05 14:39:01
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Barcina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2021 r. 2021-01-05 14:38:20