Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 190/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 grudnia 2016. w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług. 2018-11-23 11:56:36
dokument Zarządzenie Nr 189/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 grudnia 2016. w sprawie: ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin. 2018-11-23 11:55:00
dokument Zarządzenie Nr 188/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 grudnia 2016. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 roku. 2018-11-23 11:53:29
dokument Zarządzenie Nr 187/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 grudnia 2016. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-23 11:50:30
dokument Zarządzenie Nr 186/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 grudnia 2016. w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2017 r. 2018-11-23 11:48:37
dokument Zarządzenie Nr 185/16 Burmistrza Barcina z dnia 28 grudnia 2016. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej w 2017 roku 2018-11-23 11:46:37
dokument Zarządzenie Nr 184/16 Burmistrza Barcina z dnia 28 grudnia 2016. w sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś". 2018-11-23 11:45:20
dokument Zarządzenie Nr 183/16 Burmistrza Barcina z dnia 28 grudnia 2016. w sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Budowa Parku Miejskiego w Barcinie". 2018-11-23 11:43:48
dokument Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Barcina z dnia 27 grudnia 2016. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wybranych materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych. 2018-11-23 11:41:20
dokument Zarządzenie Nr 181/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 grudnia 2016. w sprawie: powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej - Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury. 2018-11-23 11:38:44
dokument Zarządzenie Nr 180/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 grudnia 2016. w sprawie: ogłoszenia zmian w składzie Młodzieżowej Rady Gminy Barcin. 2018-11-23 11:34:40
dokument Zarządzenie Nr 179/16 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2016. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-23 11:33:01
dokument Zarządzenie Nr 178/16 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2016. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2018-11-23 11:31:26
dokument Zarządzenie Nr 177/16 Burmistrza Barcina z dnia 21 grudnia 2016. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2018-11-23 11:29:12
dokument Zarządzenie Nr 176/16 Burmistrza Barcina z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: procedury przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie miasta i gminy Barcin. 2018-11-23 11:25:34
dokument Zarządzenie Nr 175/16 Burmistrza Barcina z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-23 11:24:07
dokument Zarządzenie Nr 174/16 Burmistrza Barcina z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Woźnickiemu - pełniącemu obowiązki Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. 2018-11-23 11:22:12
dokument Zarządzenie Nr 173/16 Burmistrza Barcina z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. 2018-11-23 11:20:48
dokument Zarządzenie Nr 172/16 Burmistrza Barcina z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Wolskiej - pełniącej obowiązki Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. 2018-11-23 11:19:16
dokument Zarządzenie Nr 171/16 Burmistrza Barcina z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. 2018-11-23 11:17:03
dokument Zarządzenie Nr 170/16 Burmistrza Barcina z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: odwołania Pani Marzeny Wolskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. 2018-11-23 11:15:29
dokument Zarządzenie Nr 169/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn.: "Wykonanie przyłącza deszczowego oraz wymiana pokryw studni kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Reymonta w Barcinie". 2018-11-23 11:08:52
dokument Zarządzenie Nr 168/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-23 11:06:10
dokument Zarządzenie Nr 167/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierzawę. 2018-11-23 11:04:28
dokument Zarządzenie Nr 166/16 Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen. 2018-11-23 11:01:34
dokument Zarządzenie Nr 165/16 Burmistrza Barcina z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Barcina z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin. 2018-11-23 10:59:05
dokument Zarządzenie Nr 164/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie: instrukcji wydatkowania środków publicznych do zamówień nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt. 8 oraz przygotowania, udzielania zamówień publicznych i obiegu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 2018-11-23 10:56:41
dokument Zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dla zadania pn. "Budowa oświetlenia płyty stadionu w Barcinie przy ul. Wojciechowskiego 10". 2018-11-23 10:54:17
dokument Zarządzenie Nr 162/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin. 2018-11-23 10:52:57
dokument Zarządzenie Nr 161/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Barcin. 2018-11-23 10:47:40
dokument Zarządzenie Nr 160/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Pturek-Józefinka. 2018-11-23 10:44:21
dokument Zarządzenie Nr 159/16 Burmistrza Barcina z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-23 10:41:13
dokument Zarządzenie Nr 158/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Jakuba Pęziaka. 2018-11-23 10:34:53
dokument Zarządzenie Nr 157/16 Burmistrza Barcina z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen. 2018-11-23 09:58:36
dokument Zarządzenie Nr 156/16 Burmistrza Barcina z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości o wyborze najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żnińskiej 19/11 w Barcinie. 2018-11-23 09:55:36
dokument Zarządzenie Nr 155/16 Burmistrza Barcina z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na na wykonanie przyłącza deszczowego oraz wymiana pokryw studni kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Reymonta w Barcinie. 2018-11-23 09:54:01
dokument Zarządzenie Nr 154/16 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin. 2018-11-23 09:33:53
dokument Zarządzenie Nr 153/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Barcin. 2018-11-23 09:23:40
dokument Zarządzenie Nr 152/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-23 09:18:06
dokument Zarządzenie Nr 151/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: nadania nazwy dla ciągu pieszo - rowerowego położonego od skrzyżowania ulicy Jakuba Wojciechowskiego z ulicą Ludowego Wojska Polskiego do skrzyżowania ulicy Dworcowej z drogą wojewódzką nr 254 relacji Brzoza - Wylatowo w Barcinie. 2018-11-23 09:14:53
dokument Zarządzenie Nr 150/16 Burmistrza Barcina z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-23 09:11:22
dokument Zarządzenie Nr 149/16 Burmistrza Barcina z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Barcin za trzeci kwartał 2016 roku. 2018-11-23 08:27:34
dokument Zarządzenie Nr 148/16 Burmistrza Barcina z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce nr 81/28 przy ul. Artylerzystów w Barcinie", "Utwardzenie terenu kostką betonową pomiędzy ulicami Artylerzystów i Dra Krzysia w Barcinie", "Utwardzenie terenu z kostki betonowej za Przedszkolem nr 1 w Barcinie". 2018-11-23 08:26:04
dokument Zarządzenie Nr 147/16 Burmistrza Barcina z dnia 14 października 2016 r. w sprawie: zamieszczenia ogłoszenia o wolnym lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Żninskiej 19/11 w Barcinie, wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. 2018-11-23 08:24:22
dokument Zarządzenie Nr 146/16 Burmistrza Barcina z dnia 7 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2017 rok. 2018-11-23 08:21:22
dokument Zarządzenie Nr 145/16 Burmistrza Barcina z dnia 4 października 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia płyty stadionu w Barcinie. 2018-11-23 08:18:16
dokument Zarządzenie Nr 144/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-23 08:14:16
dokument Zarządzenie Nr 143/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 września 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 76/2016 Burmistrza Barcina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wypożyczalni rowerów w Barcinie. 2018-11-23 07:58:32
dokument Zarządzenie Nr 142/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 września 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-23 07:57:05
dokument Zarządzenie Nr 141/16 Burmistrza Barcina z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 203/09 Burmistrza Barcina z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu na terenie Gminy Barcin. 2018-11-23 07:54:11
dokument Zarządzenie Nr 140/16 Burmistrza Barcina z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji. 2018-11-23 07:53:04
dokument Zarządzenie Nr 139/16 Burmistrza Barcina z dnia 13 września 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia płyty stadionu w Barcinie. 2018-11-23 07:51:15
dokument Zarządzenie Nr 138/16 Burmistrza Barcina z dnia 12 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 2018-11-23 07:49:50
dokument Zarządzenie Nr 137/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-23 07:48:18
dokument Zarządzenie Nr 136/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-23 07:43:24
dokument Zarządzenie Nr 135/16 Burmistrza Barcina z dnia 7 września 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-23 07:38:31
dokument Zarządzenie Nr 134/16 Burmistrza Barcina z dnia 2 września 2016 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Barcin na 2017 rok. 2018-11-23 07:33:30
dokument Zarządzenie Nr 133/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2018-11-22 14:38:27
dokument Zarządzenie Nr 132/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: przekazania części nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 4/63, o pow. 1,8420 ha położonej w obrębie ewidencyjnym w Piechcinie Barcińskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a w Barcinie. 2018-11-22 14:31:30
dokument Zarządzenie Nr 131/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu i utwardzenia terenów z kostki betonowej. 2018-11-22 14:25:42
dokument Zarządzenie Nr 130/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-22 14:19:49
dokument Zarządzenie Nr 129/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwsze półrocze 2016 roku. 2018-11-22 14:11:57
dokument Zarządzenie Nr 128/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dla zadania pn. "Przystań żeglarska przy stanicy "Neptun" w Barcinie". 2018-11-22 14:08:19
dokument Zarządzenie Nr 127/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej. 2018-11-22 14:06:43
dokument Zarządzenie Nr 126/16 Burmistrza Barcina z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, Sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1. 2018-11-22 14:03:20
dokument Zarządzenie Nr 125/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-22 14:01:38
dokument Zarządzenie Nr 124/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego i jego jednostek. 2018-11-22 13:59:15
dokument Zarządzenie Nr 123/16 Burmistrza Barcina z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn - Sadłogoszcz". 2018-11-22 13:57:40
dokument Zarządzenie Nr 122/16 Burmistrza Barcina z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 130304C Sadłogoszcz - Piechcin". 2018-11-22 13:55:56
dokument Zarządzenie Nr 121/16 Burmistrza Barcina z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowej, stanowiących własność Gminy Barcin. 2018-11-22 13:54:11
dokument Zarządzenie Nr 120/16 Burmistrza Barcina z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-11-22 13:42:17
dokument Zarządzenie Nr 119/16 Burmistrza Barcina z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn. "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 130308C Barcin Wieś - Mamlicz", "Ulepszenie nawierzchni części drogi wewnętrznej Barcin - Barcin Wieś", "Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na ulicy Pałacowej w Piechcinie", "Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Okrężnej w Piechcinie". 2018-11-22 13:38:30
dokument Zarządzenie Nr 118/16 Burmistrza Barcina z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dla zadania pn. "Przystań żeglarska przy stanicy "Neptun" w Barcinie". 2018-11-22 13:37:07
dokument Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Barcina z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie: weryfikacji zgłoszonych zadań do realizacji w ramach projektu ?Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2017 roku". 2018-11-22 13:35:29
dokument Zarządzenie Nr 116/16 Burmistrza Barcina z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyznaczenia lokali do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. ?Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2017 roku". 2018-11-22 13:02:27
dokument Zarządzenie Nr 115/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie: powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu. 2018-11-22 12:58:38
dokument Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-22 12:43:06
dokument Zarządzenie Nr 113/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie: unieważnienia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Pturek-Józefinka. 2018-11-22 12:36:59
dokument Zarządzenie Nr 112/16 Burmistrza Barcina z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu i utwardzenia terenów z kostki betonowej. 2018-11-22 12:35:17
dokument Zarządzenie Nr 111/16 Burmistrza Barcina z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania: doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-11-22 12:33:04
dokument Zarządzenie Nr 110/16 Burmistrza Barcina z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna". 2018-11-22 12:29:21
dokument Zarządzenie Nr 109/16 Burmistrza Barcina z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego i jego jednostek. 2018-11-22 12:26:37
dokument Zarządzenie Nr 108/16 Burmistrza Barcina z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu na dostawę artykułów żywnościowych dla placówek oświatowych gminy Barcin. 2018-11-22 12:24:02
dokument Zarządzenie Nr 107/16 Burmistrza Barcina z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. 2018-11-22 12:16:42
dokument Zarządzenie Nr 106/16 Burmistrza Barcina z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Agnieszki Zakopiec. 2018-11-22 12:15:08
dokument Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Barcina z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-22 12:11:18
dokument Zarządzenie Nr 104/16 Burmistrza Barcina z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2016/2017. 2018-11-22 12:05:11
dokument Zarządzenie Nr 103/16 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-11-22 12:00:58
dokument Zarządzenie Nr 102/16 Burmistrza Barcina z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Klaudii Klóskowskiej. 2018-11-22 11:58:05
dokument Zarządzenie Nr 101/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin. 2018-11-22 11:56:31
dokument Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-22 11:53:50
dokument Zarządzenie Nr 99/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych. 2018-11-22 09:19:34
dokument Zarządzenie Nr 98/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogi przy ul. dr Stanisława Krzysia w Barcinie oraz rozbudowa oświetlenia wjazdu do garaży na dz. nr 109/3 przy ul. Dworcowej w Barcinie". 2018-11-22 09:15:58
dokument Zarządzenie Nr 97/16 Burmistrza Barcina z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Barcin w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 2018-11-22 09:11:44
dokument Zarządzenie Nr 96/16 Burmistrza Barcina z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen w roku szkolnym 2016/2017. 2018-11-22 09:10:17
dokument Zarządzenie Nr 95/16 Burmistrza Barcina z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowych. 2018-11-22 09:08:03
dokument Zarządzenie Nr 94/16 Burmistrza Barcina z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-22 09:04:47
dokument Zarządzenie Nr 93/16 Burmistrza Barcina z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie: przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie. 2018-11-22 08:58:53
dokument Zarządzenie Nr 92/16 Burmistrza Barcina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Ewarystowi Tomiczak- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2018-11-22 08:57:05
dokument Zarządzenie Nr 91/16 Burmistrza Barcina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie: powierzenia Panu Ewarystowi Tomiczak stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2018-11-22 08:55:07
dokument Zarządzenie Nr 90/16 Burmistrza Barcina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Tomiczak - Dyrektora Przedszkola w Piechcinie. 2018-11-22 08:53:35
dokument Zarządzenie Nr 89/16 Burmistrza Barcina z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie: powierzenia Pani Katarzynie Tomiczak stanowiska Dyrektora Przedszkola w Piechcinie. 2018-11-22 08:51:23
dokument Zarządzenie Nr 88/16 Burmistrza Barcina z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu pn. ?Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2017 roku?. 2018-11-22 08:49:54
dokument Zarządzenie Nr 87/16 Burmistrza Barcina z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia zasad realizacji projektu "Piękniej żyć edycja 2016" współfinansowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2016. 2018-11-22 08:47:04
dokument Zarządzenie Nr 86/16 Burmistrza Barcina z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe. 2018-11-22 08:29:23
dokument Zarządzenie Nr 85/16 Burmistrza Barcina z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin. 2018-11-22 08:27:46
dokument Zarządzenie Nr 84/16 Burmistrza Barcina z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin. 2018-11-22 08:26:08
dokument Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-11-22 08:24:25
dokument Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Barcina z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu 2018-11-22 08:20:59
dokument Zarządzenie Nr 81/16 Burmistrza Barcina z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie: podziału lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 4 stycznia 1/1 w Barcinie na dwa odrębne lokale mieszkalne. 2018-11-22 08:17:48
dokument Zarządzenie Nr 80/16 Burmistrza Barcina z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie: unieważnienia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Pturek-Józefinka. 2018-11-22 08:15:37
dokument Zarządzenie Nr 79/16 Burmistrza Barcina z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku. 2018-11-22 08:14:10
dokument Zarządzenie Nr 78/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-11-22 08:12:35
dokument Zarządzenie Nr 77/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowych. 2018-11-22 08:10:46
dokument Zarządzenie Nr 76/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Wypożyczalni rowerów w Barcinie. 2018-11-22 08:09:06
dokument Zarządzenie Nr 75/16 Burmistrza Barcina z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Piechcinie. 2018-11-22 08:04:41
dokument Zarządzenie Nr 74/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: powołania komisji do częściowego odbioru robót dla zadania pn. "Przystań żeglarska przy stanicy "Neptun" w Barcinie". 2018-11-22 08:03:24
dokument Zarządzenie Nr 73/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-22 08:01:40
dokument Zarządzenie Nr 72/16 Burmistrza Barcina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2018-11-22 07:59:36
dokument Zarządzenie Nr 71/16 Burmistrza Barcina z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: zmian w harmonogramie udzielania zamówień publicznych na rok 2016. 2018-11-22 07:57:57
dokument Zarządzenie Nr 70/16 Burmistrza Barcina z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-22 07:55:00
dokument Zarządzenie Nr 69/16 Burmistrza Barcina z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Pturek-Józefinka. 2018-11-22 07:49:28
dokument Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Barcina z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Barcin. 2018-11-22 07:48:20
dokument Zarządzenie Nr 67/16 Burmistrza Barcina z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2018-11-22 07:46:51
dokument Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Barcina z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Dyrektora Przedszkola w Piechcinie. 2018-11-19 14:06:05
dokument Zarządzenie Nr 65/16 Burmistrza Barcina z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-11-19 14:04:03
dokument Zarządzenie Nr 64/16 Burmistrza Barcina z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-19 14:00:42
dokument Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Barcina z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu. 2018-11-19 13:56:17
dokument Zarządzenie Nr 62/16 Burmistrza Barcina z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 roku. 2018-11-19 13:54:33
dokument Zarządzenie Nr 61/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-19 13:50:10
dokument Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Barcina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku. 2018-11-19 10:55:53
dokument Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Barcina z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: przekazania części nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 4/63, o pow. 1,8420 ha położonej w obrębie ewidencyjnym w Piechcinie Barcińskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a w Barcinie. 2018-11-19 10:54:09
dokument Zarządzenie Nr 58/16 Burmistrza Barcina z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Barcin za pierwszy kwartał 2016 roku. 2018-11-19 10:52:53
dokument Zarządzenie Nr 57/16 Burmistrza Barcina z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Piechcinie. 2018-11-19 10:49:43
dokument Zarządzenie Nr 56/16 Burmistrza Barcina z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-11-19 10:48:04
dokument Zarządzenie Nr 55/16 Burmistrza Barcina z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na budowę oświetlenia drogi przy ul. Dr Krzysia oraz rozbudowę oświetlenia wjazdu do garażu przy ul. Dworcowej w Barcinie. 2018-11-19 10:45:11
dokument Zarządzenie Nr 54/16 Burmistrza Barcina z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębie eiwdencyjnym Wolice. 2018-11-19 10:43:29
dokument Zarządzenie Nr 53/16 Burmistrza Barcina z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębie eiwdencyjnym nr 1 miasta Barcin. 2018-11-19 10:37:24
dokument Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Barcina z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2018-11-19 10:34:26
dokument Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Barcina z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku. 2018-11-19 10:31:38
dokument Zarządzenie Nr 50/16 Burmistrza Barcina z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Barcin. 2018-11-19 10:00:50
dokument Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnianie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 2018-11-19 09:53:47
dokument Zarządzenie Nr 48/16 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-19 09:52:06
dokument Zarządzenie Nr 47/16 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dotyczących opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Barcin, na rok szkolny 2016/2017. 2018-11-19 09:47:54
dokument Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zasad przeprowadzenia Akcji Społecznej ?Koperta Życia". 2018-11-19 09:46:24
dokument Zarządzenie Nr 45/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 89/15 Burmistrza Barcina z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wypożyczalni rowerów w Barcinie. 2018-11-19 09:43:35
dokument Zarządzenie Nr 44/16 Burmistrza Barcina z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2018-11-19 09:42:15
dokument Zarządzenie Nr 43/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. 2018-11-19 09:41:01
dokument Zarządzenie Nr 42/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2018-11-19 09:36:39
dokument Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2015 rok. 2018-11-19 09:27:00
dokument Zarządzenie Nr 40/16 Burmistrza Barcina z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. 2018-11-19 09:23:15
dokument Zarządzenie Nr 39/16 Burmistrza Barcina z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-19 09:20:16
dokument Zarządzenie Nr 38/16 Burmistrza Barcina z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na zakup, dostawę i montaż urządzeń małej architektury w ramach zagospodarowania terenów Gminy Barcin. 2018-11-19 08:39:30
dokument Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Barcina z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym". 2018-11-19 08:38:02
dokument Zarządzenie Nr 36/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remonty cząstkowe dróg. 2018-11-19 08:36:00
dokument Zarządzenie Nr 35/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-19 08:33:29
dokument Zarządzenie Nr 34/16 Burmistrza Barcina z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. 2018-11-19 08:29:15
dokument Zarządzenie Nr 33/16 Burmistrza Barcina z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2018-11-19 08:26:56
dokument Zarządzenie Nr 32/16 Burmistrza Barcina z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2018-11-19 08:25:34
dokument Zarządzenie Nr 31/16 Burmistrza Barcina z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych. 2018-11-19 08:24:15
dokument Zarządzenie Nr 30/16 Burmistrza Barcina z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 1 w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2018-11-19 08:22:42
dokument Zarządzenie Nr 29/16 Burmistrza Barcina z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. 2018-11-19 08:21:20
dokument Zarządzenie Nr 28/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: powołania stałej Komisji do spraw realizacji zadań określonych w Uchwale Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. 2018-11-19 08:19:18
dokument Zarządzenie Nr 27/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na wykonanie projektów. 2018-11-19 08:17:49
dokument Zarządzenie Nr 26/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Barcin. 2018-11-19 08:16:31
dokument Zarządzenie Nr 25/16 Burmistrza Barcina z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na wykonanie robót brukarskich na terenie miasta i gminy Barcin. 2018-11-19 08:14:31
dokument Zarządzenie Nr 24/16 Burmistrza Barcina z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Barcin celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego. 2018-11-19 08:13:12
dokument Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Barcina z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. 2018-11-19 08:09:40
dokument Zarządzenie Nr 22/16 Burmistrza Barcina z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Działu Pomocy Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. 2018-11-19 08:05:45
dokument Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Barcina z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursku ofert na realizatora "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z gminy Barcin". 2018-11-19 08:04:02
dokument Zarządzenie Nr 20/16 Burmistrza Barcina z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty cząstkowe dróg. 2018-11-19 07:57:15
dokument Zarządzenie Nr 19/16 Burmistrza Barcina z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin. 2018-11-19 07:55:46
dokument Zarządzenie Nr 18/16 Burmistrza Barcina z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barcin. 2018-11-16 12:52:35
dokument Zarządzenie Nr 17/16 Burmistrza Barcina z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 213/2013 Burmistrza Barcina z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin. 2018-11-16 12:50:37
dokument Zarządzenie Nr 16/16 Burmistrza Barcina z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie: przyznania stypendiów i nagród sportowych Gminy Barcin w 2016 roku. 2018-11-16 12:48:44
dokument Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Barcina z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mamliczu oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2018-11-16 12:45:35
dokument Zarządzenie Nr 14/16 Burmistrza Barcina z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2018-11-16 12:41:48
dokument Zarządzenie Nr 13/16 Burmistrza Barcina z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Przedszkola w Piechcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2018-11-16 12:39:47
dokument Zarządzenie Nr 12/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin. 2018-11-16 12:30:18
dokument Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. 2018-11-16 12:25:25
dokument Zarządzenie Nr 10/16 Burmistrza Barcina z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. 2018-11-16 12:19:09
dokument Zarządzenie Nr 9/16 Burmistrza Barcina z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2016. 2018-11-16 12:13:21
dokument Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Barcina z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 2018-11-16 12:09:36
dokument Zarządzenie Nr 7/16 Burmistrza Barcina z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr Stanisława Krzysia w Barcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. 2018-11-16 12:07:26
dokument Zarządzenie Nr 6/16 Burmistrza Barcina z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin" w 2016 roku. 2018-11-16 12:02:25
dokument Zarządzenie Nr 5/16 Burmistrza Barcina z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 2018-11-16 11:56:43
dokument Zarządzenie Nr 4/16 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: zamknięcia konkursu dotyczącego przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin". 2018-11-16 11:52:24
dokument Zarządzenie Nr 3/16 Burmistrza Barcina z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej. 2018-11-16 11:50:57
dokument Zarządzenie Nr 2/16 Burmistrza Barcina z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wybranych materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych. 2018-11-16 11:49:04
dokument Zarządzenie Nr 1/16 Burmistrza Barcina z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2016 r. 2018-11-16 11:28:35