Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa żłobka w Barcinie 2019-02-05 10:47:16 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Barcin 2018-12-21 12:24:09 Minął termin składania ofert