Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatną pomoc prawną, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy, proszone są o zgłaszanie się od poniedziałku do czwartku do pracownika na stanowisku ds. organizacyjno-administracyjnych (pokój nr 50), w celu dokonania zapisu na konkretny termin konsultacji.
 

Ponadto, od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

"Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65. lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
· kobiety w ciąży."

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia."

Źródło: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

"Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Łabiszynie w budynku Urzędu Miejskiego. Przestaje natomiast działać punkt mieszczący się w Barcinie przy ulicy J. Wojciechowskiego. Funkcjonować nadal będą punkty mieszczące się w Janowcu Wielkopolskim i w Żninie. Poniżej podajemy harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.


Punkt mieszczący się w Żninie, ul. Szpitalna 32 (Środowiskowy Dom Samopomocy)
Harmonogram działania:

Poniedziałek od godz. 11:00 do 15:00
Wtorek od godz. 08:00 do 12:00
Środa od godz. 11:00 do 15:00
Czwartek od godz. 08:00 do 12:00
Piątek od godz. 11:00 do 15:00


Punkt mieszczący się w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1
Harmonogram działania:

Poniedziałek od godz. 08:00 do 13:00
Wtorek od godz. 13:00 do 17:00
Środa od godz. 11:00 do 17:00
Czwartek nieczynne
Piątek od godz. 08:00 do 13:00


Punkt mieszczący się w Janowcu Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska 4a (w podwórzu Przychodni Lekarskiej)
Harmonogram działania:

Poniedziałek od godz. 12:00 do 18:00
Wtorek nieczynny
Środa nieczynny
Czwartek od godz. 13:00 do 18:00
Piątek od godz. 10:00 do 15:00
Sobota od godz.08:00 do 12:00


Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego.
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) Punkty będą nieczynne."

Źródło i więcej informacji na stronie: www.znin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 06-08-2018 09:42:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Przybysz 04-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 17-09-2018 12:33:35