Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzje z lat poprzednich Marek Przybysz 2019-02-15 13:08:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Burmistrz Barcina informuje, o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny głównej i towarzyszącej ze złoża "BARCIN - PIECHCIN - PAKOŚĆ" w poszerzonych granicach eksploatacji ... Marek Przybysz 2019-02-15 13:08:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Burmistrz Barcina informuje, o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny głównej i towarzyszącej ze złoża "BARCIN - PIECHCIN - PAKOŚĆ" w poszerzonych granicach eksploatacji ... Marek Przybysz 2019-02-15 13:06:55 dodanie dokumentu
Jednostki organizacyjne Marek Przybysz 2019-02-15 09:15:22 edycja dokumentu
Jednostki organizacyjne Marek Przybysz 2019-02-15 09:13:55 edycja dokumentu
Decyzje z lat poprzednich Marek Przybysz 2019-02-15 08:39:07 edycja dokumentu
Decyzje z lat poprzednich Marek Przybysz 2019-02-15 08:34:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 167/34 obręb ewidencyjny Sadłogoszcz gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-02-15 08:25:36 edycja dokumentu
Obwieszczenie - po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydano decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie podświetlanej tablicy reklamowej na terenie części działki nr 59/17 obręb ewidencyjny Piechcin, gm. Barcin, dokonano analizy zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:25:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin II" na terenie części działki nr 11 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. [...] Marek Przybysz 2019-02-15 08:24:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Burmistrz Barcina zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem adm. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie podświetlanej tablicy reklamowej na terenie części [...] Marek Przybysz 2019-02-15 08:24:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie podświetlanej tablicy reklamowej na terenie działki nr 59/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-02-15 08:24:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin I" na terenie części działki nr 11 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-02-15 08:24:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie podświetlanej tablicy reklamowej na terenie działki nr 59/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-02-15 08:24:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie dot. projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin II" na terenie części działki nr 11 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-02-15 08:24:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin II" na terenie części działki nr 11 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-02-15 08:24:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin I" na terenie części działki nr 81/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. [...] Marek Przybysz 2019-02-15 08:24:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin I" na terenie części działki nr 81/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin, informuję, że dokonano analizy zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. [...] Marek Przybysz 2019-02-15 08:23:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin II" na terenie części działki nr 11 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin, informuję, że dokonano analizy zebranego materiału dowodowego ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:23:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie dot. projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Barcin I" na terenie części działki nr 81/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-02-15 08:23:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Barcin I na terenie częsci działki nr 81/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. [...] Marek Przybysz 2019-02-15 08:22:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Barcin II na terenie części działki nr 11 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-02-15 08:22:29 edycja dokumentu
2018 rok Marek Przybysz 2019-02-15 08:22:12 usunięcie dokument
2017 rok Marek Przybysz 2019-02-15 08:21:57 usunięcie dokument
Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień w przedmiotowej sprawie w dniu 08.02.2019 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:17:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej SN-15kV, które realizowane będzie na terenie działek nr 22/13, 22/90, 22/89, 22/47, 22/88, 22/87, 22/26, 22/11, 20, 21/12, na terenie części działki nr 21/6 oraz części działki nr 7/2 ? obr. ew. Piechcin, gm. Barcin ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:17:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Pakość-Żnin od RS Sadłogoszcz do stanowiska nr 36 (wprowadzenie nowej linii 110 kV od stanowiska nr 36 linii dwutorowej Pakość-Żnin do pola nr 3 RS 110 kV Sadłogoszcz), które ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:17:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Barcinie na terenie działki nr 81/83 obręb ewidencyjny IV miasta Barcina. [...] Marek Przybysz 2019-02-15 08:16:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie działek ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:16:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w gminie Barcin planowanej w miejscowości Piechcin, na terenie działek nr ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:16:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Barcinie na terenie działki nr 81/83 położonej w obrębie ewidencyjnym IV miasta Barcina. [...] Marek Przybysz 2019-02-15 08:16:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Pakość-Żnin ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:16:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Kania oraz Mamlicz, gm. Barcin ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:16:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w gminie Barcin planowanej w miejscowości Piechcin na terenie działek ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:16:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w gminie Barcin w miejscowości Barcin, na terenie działek ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:16:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dot. prowadzonego postępowania adm. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Kania oraz Mamlicz, gm. Barcin [...] Marek Przybysz 2019-02-15 08:16:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie dot. uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek w obrębie ewidencyjnym Kania oraz Mamlicz, gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-02-15 08:15:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE dn 110 o całkowitej długości 120m na terenie działek ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:15:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 18, 48 oraz na terenie działki nr 12/5 położonych w obrębie Knieja, gmina Barcin. [...] Marek Przybysz 2019-02-15 08:15:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie działki ... Marek Przybysz 2019-02-15 08:15:31 edycja dokumentu