Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:35:12 edycja pozycji menu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed up. kaden (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:34:48 edycja pozycji menu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:33:07 edycja pozycji menu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem k (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:32:37 edycja pozycji menu
Referenda (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:31:21 edycja pozycji menu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem k (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:30:17 edycja pozycji menu
Referendum (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:23:39 dodanie pozycji menu
Referendum (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:22:53 edycja pozycji menu
Referendum (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:18:56 edycja pozycji menu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji Tomasz Wrzesiński 2020-09-25 08:18:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w dniach 14.09.2020 r. i 16.09.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Barcinie wpłynęły odwołania od decyzji Burmistrza Barcina znak: RPO.6220.45.2019.KR1 z dnia 08.09.2020 r. stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy ... Marek Przybysz 2020-09-23 14:40:35 dodanie dokumentu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji Tomasz Wrzesiński 2020-09-23 12:24:09 edycja dokumentu
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 8 listopada 2020 r. - DRUK Tomasz Wrzesiński 2020-09-23 12:23:24 usunięcie dokumentu
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 8 listopada 2020 r. - DRUK Tomasz Wrzesiński 2020-09-23 12:22:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 36 położonej w obrębie ewidencyjnym Knieja, gm. Barcin ... Marek Przybysz 2020-09-22 16:00:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Barcina z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie oraz udzielenia pełnomocnictwa. Marek Przybysz 2020-09-22 15:36:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 36 położonej w obrębie ewidencyjnym Knieja, gm. Barcin ... Marek Przybysz 2020-09-22 15:34:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Barcina - w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wolice ... Marek Przybysz 2020-09-22 13:56:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Urząd Miejski w Pakości zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej ...". Marek Przybysz 2020-09-22 11:20:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Urząd Miejski w Pakości zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej ...". Marek Przybysz 2020-09-22 11:19:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Urząd Miejski w Pakości zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej ...". Marek Przybysz 2020-09-22 11:19:08 dodanie dokumentu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji Marek Przybysz 2020-09-21 14:40:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Barcina - informuję, że w dniach 14.09.2020 r. i 16.09.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Barcinie wpłynęły odwołania od decyzji Burmistrza Barcina znak: RPO.6220.33.2019.KR1 z dnia 02.09.2020 r. stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy ... Marek Przybysz 2020-09-21 09:24:18 dodanie dokumentu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji Tomasz Wrzesiński 2020-09-21 07:18:28 edycja dokumentu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji Tomasz Wrzesiński 2020-09-21 07:17:44 edycja dokumentu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji Tomasz Wrzesiński 2020-09-21 07:16:53 edycja dokumentu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji Tomasz Wrzesiński 2020-09-21 07:15:53 dodanie dokumentu
Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji Tomasz Wrzesiński 2020-09-21 07:09:16 usunięcie dokumentu
Referendum (zakładka menu) Tomasz Wrzesiński 2020-09-21 07:06:01 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie Burmistrza Barcina - została wydana przez Burmistrza Barcina decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu w/c Latkowo-Wrzosy na odcinku Latkowo-Barcin" polegającego na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia ... Marek Przybysz 2020-09-18 10:16:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Barcina - została wydana przez Burmistrza Barcina decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu w/c Latkowo-Wrzosy na odcinku Latkowo-Barcin" polegającego na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia ... Marek Przybysz 2020-09-18 10:16:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Miasto Bydgoszcz na prawach powiatu, własności części nieruchomości położonej w Bydgoszczy, oznaczonej w projekcie podziału jako działki ... Marek Przybysz 2020-09-18 09:57:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Miasto Bydgoszcz na prawach powiatu, własności części nieruchomości położonej w Bydgoszczy, oznaczonej w projekcie podziału jako działki ... Marek Przybysz 2020-09-18 09:56:54 dodanie dokumentu
Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym ? Wolice 31 Szymon Kozłowski 2020-09-18 08:54:41 edycja dokumentu
Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym ? Wolice 31 Szymon Kozłowski 2020-09-18 08:54:24 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Barcina z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polegającej na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek. Marek Przybysz 2020-09-18 07:11:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Barcina z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polegającej na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek. Marek Przybysz 2020-09-18 07:10:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Barcina z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie. Marek Przybysz 2020-09-18 07:08:20 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska ? Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polega-jąca na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek Szymon Kozłowski 2020-09-17 10:54:07 edycja dokumentu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska ? Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polega-jąca na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek Szymon Kozłowski 2020-09-17 10:53:44 dodanie dokumentu