Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Barcina dot. zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wolice, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów ... Marek Przybysz 2020-11-30 10:20:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - dot. inwestycji polegającej na postawieniu panelowej wiaty śmietnikowej na konstrukcji metalowej z panelami z blachy powlekanej na terenie działki nr 22/85 oraz na terenie działki nr 22/83 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin ... Marek Przybysz 2020-11-27 12:55:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Magdalena Bursztyńska. Marek Przybysz 2020-11-26 14:32:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin. Marek Przybysz 2020-11-26 14:30:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Barcina z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego. Marek Przybysz 2020-11-26 14:26:52 dodanie dokumentu
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin Szymon Kozłowski 2020-11-25 12:50:25 edycja dokumentu
Informacja o prowadzonych rejestrach, wykazach i ewidencjach Marek Przybysz 2020-11-20 09:42:00 edycja dokumentu
Informacja o prowadzonych rejestrach, wykazach i ewidencjach Marek Przybysz 2020-11-20 09:41:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Barcina z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli prawidłowości wprowadzonych danych w placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Barcin. Marek Przybysz 2020-11-19 09:04:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Barcina z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej oraz zasad kontroli prawidłowości wprowadzonych danych w placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Barcin. Marek Przybysz 2020-11-19 09:03:25 dodanie dokumentu
Budżet Gminy Barcin na 2021 rok Marek Przybysz 2020-11-19 09:00:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Barcina z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin. Marek Przybysz 2020-11-19 08:52:28 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Urzędu Miejskiego w Barcinie Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:11:55 edycja dokumentu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:11:09 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę usługową, mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług oraz mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn, gmina Barcin." Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:10:52 edycja dokumentu
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Mam-liczu Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:10:17 edycja dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Barcinie Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:09:55 edycja dokumentu
Budowa instalacji wentylacji piwnicy oraz instalacji klimatyzacji foyer w MDK Barcin. Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:09:35 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania "Rozgraniczenie działek nr 484, nr 485 i nr 491, obręb ewidencyjny Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn" Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:09:01 edycja dokumentu
Budowa wiaty do sprzętu wodnego ? rowery wodne i kajaki Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:08:37 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania - "Usunięcie 49 sztuk drzew oraz frezowanie pni" Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:08:10 edycja dokumentu
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wybranych materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:07:35 edycja dokumentu
Budowa wiaty do sprzętu wodnego ? rowery wodne i kajaki Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:06:16 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania - "Usunięcie 49 sztuk drzew oraz frezowanie pni" Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:05:56 edycja dokumentu
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz wybranych materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:05:39 edycja dokumentu
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku w 2020 roku. Szymon Kozłowski 2020-11-18 12:00:42 edycja dokumentu
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku w 2020 roku. Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:58:49 edycja dokumentu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:57:48 edycja dokumentu
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Urzędu Miejskiego w Barcinie Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:56:51 edycja dokumentu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:56:07 edycja dokumentu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwro-tów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:55:21 edycja dokumentu
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Barcinie i jednostek organizacyjnych Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:54:59 edycja dokumentu
Odnowienie powierzchni leśnej Barcin Wieś Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:54:31 edycja dokumentu
Wykonanie robót budowlanych remontowych/adaptacyjnych w Przedszkolu nr 3 przy ul. Artylerzystów 1 w Barcinie w tym w ramach projektu Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WKP. Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:54:05 edycja dokumentu
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia, mebli do projektu Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WKP Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:52:26 edycja dokumentu
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia, mebli do projektu Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WKP Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:52:02 edycja dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Barcinie Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:51:38 edycja dokumentu
Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym ? Wolice 31 Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:51:10 edycja dokumentu
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do gminy Barcin Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:50:27 edycja dokumentu
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku w 2021 roku Szymon Kozłowski 2020-11-18 11:39:18 dodanie dokumentu