Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogólne informacje dot. wyborów Marek Przybysz 2019-08-20 15:32:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Barcina z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż modułowych wiat śmietnikowych. Marek Przybysz 2019-08-20 13:05:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Barcina z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Marek Przybysz 2019-08-20 10:22:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Barcina z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Marek Przybysz 2019-08-20 10:17:35 dodanie dokumentu
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2023 (pozostałe sołectwa) Marek Przybysz 2019-08-20 10:08:24 edycja dokumentu
Wykaz sołtysów sołectw Gminy Barcin, kadencja 2019 - 2023 Marek Przybysz 2019-08-20 10:04:43 edycja dokumentu
Sołtysi i członkowie rad sołeckich sołectw Gminy Barcin, kadencja 2019 - 2023 Marek Przybysz 2019-08-20 09:57:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - X sesja Rady Miejskiej odbędzie się w piątek 30 sierpnia 2019 r. w Sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie. Marek Przybysz 2019-08-20 09:42:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - X sesja Rady Miejskiej odbędzie się w piątek 30 sierpnia 2019 r. w Sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie. Marek Przybysz 2019-08-20 09:35:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - X sesja Rady Miejskiej odbędzie się w piątek 30 sierpnia 2019 r. w Sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie. Marek Przybysz 2019-08-20 09:33:31 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Barcina - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 133 i nr 134 - obręb ewidencyjny Złotowo, gm. Barcin ... Marek Przybysz 2019-08-16 11:04:04 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Barcina - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 133 i nr 134 - obręb ewidencyjny Złotowo, gm. Barcin ... Marek Przybysz 2019-08-16 11:03:21 dodanie dokumentu
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (13 sierpnia 2019) Marek Przybysz 2019-08-14 13:08:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Marek Przybysz 2019-08-14 13:03:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Barcina z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Marek Przybysz 2019-08-14 13:02:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dot. uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne w budynku przy Placu 1 Maja 4, na terenie działki nr 251 obręb ewidencyjny II miasta Barcina. Marek Przybysz 2019-08-13 14:53:46 dodanie dokumentu
Komunikaty Burmistrza Barcina o zgłoszonych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Marek Przybysz 2019-08-13 13:56:47 edycja dokumentu
Komunikat Burmistrza Barcina o zgłoszonych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Knieja w wyborach zarządzonych na dzień 19 sierpnia 2019 r. Marek Przybysz 2019-08-13 13:54:53 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Barcina o zgłoszonych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Józefinka w wyborach zarządzonych na dzień 19 sierpnia 2019 r. Marek Przybysz 2019-08-13 13:47:28 edycja dokumentu
Komunikat Burmistrza Barcina o zgłoszonych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Józefinka w wyborach zarządzonych na dzień 19 sierpnia 2019 r. Marek Przybysz 2019-08-13 13:47:21 usunięcie załacznika
Komunikat Burmistrza Barcina o zgłoszonych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Józefinka w wyborach zarządzonych na dzień 19 sierpnia 2019 r. Marek Przybysz 2019-08-13 13:46:17 dodanie dokumentu
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Józefinka i sołectwie Knieja Marek Przybysz 2019-08-13 13:42:20 usunięcie dokumentu
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Józefinka i sołectwie Knieja Marek Przybysz 2019-08-13 13:42:02 edycja dokumentu
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Józefinka i sołectwie Knieja Marek Przybysz 2019-08-13 13:39:37 edycja dokumentu
Ogólne informacje dot. wyborów Marek Przybysz 2019-08-13 08:48:25 edycja dokumentu
Ogólne informacje dot. wyborów Marek Przybysz 2019-08-13 08:42:23 edycja dokumentu
Kalendarz wyborczy Marek Przybysz 2019-08-13 08:41:51 edycja dokumentu
Kalendarz wyborczy Marek Przybysz 2019-08-13 08:40:22 dodanie dokumentu
Ogólne informacje dot. wyborów Marek Przybysz 2019-08-13 07:55:11 edycja dokumentu
Ogólne informacje dot. wyborów Marek Przybysz 2019-08-13 07:54:38 edycja dokumentu
Ogólne informacje dot. wyborów Marek Przybysz 2019-08-13 07:53:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa uzgodnień w przedmiotowej sprawie wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 238/17 i 238/20 położonych w obrębie ewidencyjnym Kania, gm. Barcin. Marek Przybysz 2019-08-12 12:04:35 dodanie dokumentu
Informacja o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żnińskiej 27/3 w Barcinie oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 1/506 w Barcinie (09 sierpnia 2019). Marek Przybysz 2019-08-12 07:42:57 edycja dokumentu
Informacja o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żnińskiej 27/3 w Barcinie oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mogileńskiej 1/506 w Barcinie (09 sierpnia 2019). Marek Przybysz 2019-08-12 07:41:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Barcina z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Marek Przybysz 2019-08-12 07:33:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu weryfikacji kompletności raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny głównej i towarzyszącej ze złoża "BARCIN - PIECHCIN - PAKOŚĆ" w poszerzonych granicach eksploatacji wraz z budową instalacji do jej przerobu ... Marek Przybysz 2019-08-08 14:20:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu weryfikacji kompletności raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny głównej i towarzyszącej ze złoża "BARCIN - PIECHCIN - PAKOŚĆ" w poszerzonych granicach eksploatacji wraz z budową instalacji do jej przerobu ... Marek Przybysz 2019-08-08 14:18:52 dodanie dokumentu
Informacja o prowadzonych rejestrach, wykazach i ewidencjach Marek Przybysz 2019-08-08 12:13:55 edycja dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 27/19 Marek Przybysz 2019-08-08 12:09:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Barcina z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu projektów, które będą poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Barcin w ramach projektu pn. "Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2020 roku" oraz wyznaczenia lokali do głosowania. Marek Przybysz 2019-08-08 12:00:02 edycja dokumentu