Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie - w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr: 33/4, 34/1, 34/2, 34/3, 41 i 208/1 położonych w obrębie ewidencyjnym ... Marek Przybysz 2022-10-06 13:26:18 dodanie dokumentu
Kadry i opłaty Marek Przybysz 2022-10-06 11:40:22 edycja dokumentu
Kadry i opłaty Marek Przybysz 2022-10-06 11:38:35 edycja dokumentu
Kadry i opłaty Marek Przybysz 2022-10-06 11:29:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 207/2022 Burmistrza Barcina z dnia 4 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa instalacji zewnętrznej odwodnienia przy Zespole Szkół w Barcinie przy ul. Artylerzystów 13". Marek Przybysz 2022-10-05 08:35:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/2022 Burmistrza Barcina z dnia 4 października 2022 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin. Marek Przybysz 2022-10-05 08:32:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. Marek Przybysz 2022-10-05 08:22:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. Marek Przybysz 2022-10-05 08:08:58 edycja dokumentu
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin Szymon Kozłowski 2022-10-05 07:56:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Burmistrz Barcina zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2023 rok. Marek Przybysz 2022-10-03 14:49:23 dodanie dokumentu
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Marek Przybysz 2022-10-03 08:14:27 edycja dokumentu
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Marek Przybysz 2022-10-03 08:13:34 edycja dokumentu
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Marek Przybysz 2022-10-03 08:02:55 edycja dokumentu
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Marek Przybysz 2022-10-03 08:02:35 edycja dokumentu
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Marek Przybysz 2022-10-03 08:01:46 edycja dokumentu
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Marek Przybysz 2022-10-03 08:01:23 edycja dokumentu
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Marek Przybysz 2022-10-03 07:59:38 edycja dokumentu
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Marek Przybysz 2022-10-03 07:59:20 usunięcie załacznika
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Marek Przybysz 2022-10-03 07:58:40 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2023 rok. Marek Przybysz 2022-10-03 07:47:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. Marek Przybysz 2022-10-03 07:45:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Barcina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. Marek Przybysz 2022-10-03 07:45:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. Budowa traktu spacerowego w ramach zadania " Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy". Marek Przybysz 2022-10-03 07:40:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru wykonanych robót na zadaniu pn. Budowa traktu spacerowego w ramach zadania " Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy". Marek Przybysz 2022-10-03 07:37:53 dodanie dokumentu
Realizacja zadań edukacyjno-profilaktycznych, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Marek Przybysz 2022-09-30 10:23:18 edycja dokumentu
Realizacja zadań edukacyjno-profilaktycznych, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Marek Przybysz 2022-09-30 10:22:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XLVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 7 października 2022 r. o godz. 10.00 Marek Przybysz 2022-09-30 09:26:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XLVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 7 października 2022 r. o godz. 10.00 Marek Przybysz 2022-09-30 09:19:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji ... Marek Przybysz 2022-09-29 14:43:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 201/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin. Marek Przybysz 2022-09-29 14:33:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 200/2022 Burmistrza Barcina z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin w 2022 roku. Marek Przybysz 2022-09-29 14:30:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 199/2022 Burmistrza Barcina z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Knieja. Marek Przybysz 2022-09-29 14:28:09 dodanie dokumentu
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Knieja Szymon Kozłowski 2022-09-28 14:12:55 edycja dokumentu
Prowadzenie zajęć w ramach projektu Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko ? Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szymon Kozłowski 2022-09-28 12:03:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie - w związku prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług i garaży w kondygnacji podziemnej ... Marek Przybysz 2022-09-27 11:38:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 23 września 2022 r. w sprawie dot. postępowania adm. z wniosku Lafarge Cement S.A., o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne ... Marek Przybysz 2022-09-27 11:25:45 dodanie dokumentu
Jednostki organizacyjne Marek Przybysz 2022-09-27 09:10:23 edycja dokumentu
Jednostki organizacyjne Marek Przybysz 2022-09-27 09:08:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 198/2022 Burmistrza Barcina z dnia 23 września 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Marek Przybysz 2022-09-26 08:55:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Barcina z dnia 23 września 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy. Marek Przybysz 2022-09-26 08:53:22 dodanie dokumentu