Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barcinie Marek Przybysz 2018-12-14 08:43:04 edycja dokumentu
24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barcinie Marek Przybysz 2018-12-14 08:40:49 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów Tomasz Wrzesiński 2018-12-13 14:44:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/14 Burmistrza Barcina z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 12:36:15 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny Tomasz Wrzesiński 2018-12-12 12:35:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/14 Burmistrza Barcina z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 12:31:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/14 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 12:29:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/14 Burmistrza Barcina z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 12:26:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/14 Burmistrza Barcina z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:49:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Barcina z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:29:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza Barcina z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:26:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/14 Burmistrza Barcina z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:25:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/14 Burmistrza Barcina z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 17/2013 Burmistrza Barcina z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Przedszkolaki z barcińskiej paki". Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:24:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/14 Burmistrza Barcina z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty i utrzymanie dróg. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:22:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/14 Burmistrza Barcina z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:21:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/14 Burmistrza Barcina z dnia 14 stycznia 2014 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:18:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/14 Burmistrza Barcina z dnia 13 stycznia 2014 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:16:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/14 Burmistrza Barcina z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:14:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/14 Burmistrza Barcina z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie: powołania komisji odbioru wyposażenia lokalu użytkowego w budynku Nr 13 przy ul. Lotników w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:12:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/14 Burmistrza Barcina z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2014 r. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:06:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/14 Burmistrza Barcina z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2014 r. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:05:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/14 Burmistrza Barcina z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Barcin oraz wysokości dotacji na 2014 r. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 10:04:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/14 Burmistrza Barcina z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:59:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/14 Burmistrza Barcina z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:58:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 194/15 Burmistrza Barcina z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania efektów zadania inwestycyjnego. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:33:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 193/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:32:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 193/15 Burmistrza Barcina z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:31:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 192/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Wolskiej - Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:27:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 191/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: powierzenia Pani Marzenie Wolskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:26:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 190/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: odwołania Pana Tomasz Woźnickiego ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:25:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 189/15 Burmistrza Barcina z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: odwołania Pani Marzeny Wolskiej ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:23:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 188/15 Burmistrza Barcina z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z Gminy Barcin". Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:22:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/15 Burmistrza Barcina z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:15:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 186/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:14:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 185/15 Burmistrza Barcina z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:13:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 184/15 Burmistrza Barcina z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zlecenia wykonania usług diabetologicznych i neurologicznych. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:11:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 183/15 Burmistrza Barcina z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:10:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 182/15 Burmistrza Barcina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego położonego w Mamliczu 77/3 oraz połączenia w jeden lokal mieszkalny - komunalny lokalu mieszkalnego - komunalnego w Mamliczu 77/3 i lokalu mieszkalnego - komunalnego w Mamliczu 77/4. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:09:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181/15 Burmistrza Barcina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie: rezerwacji miejsc handlowych na targowisku miejskim w Barcinie. Sandra Grzybek (Migracja danych BIP) 2018-12-12 09:08:50 dodanie dokumentu
Test Marek Przybysz 2018-12-12 09:06:25 usunięcie dokument