Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
www.bip.barcin.pl
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 1 marca 2024 r. do 25 marca 2024 r.  

w Urzędzie Miejskim w Barcinie ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pok. 18, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:00-15:00; wtorek: 7:00-16:30; piątek: 7:00-13:30.

Jednocześnie informuję, iż projekt Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępne będą również w ww. terminie w wersji elektronicznej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barcinie.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać pisemnie do Burmistrza Barcina, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) uwagi do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@barcin.pl

Wnoszący uwagi zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Barcinie,
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, sala nr 6 godz. 10:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)  zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na w/w zasadach określonych w art. 11 ust. 8 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r. o Urzędu Miejskiego w Barcinie ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin - reprezentowana przez Burmistrza Barcina.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (m.in. projektu zmiany studium) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Urzędu Miejskiego w Barcinie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 8_Zmiana studium gm_Barcin_wykaz zmian.pdf (PDF, 263.24Kb) 2024-02-28 13:45:33 65 razy
2 Załącznik nr 3_Zmiana studium gm_Barcin tekst_synteza.pdf (PDF, 1.21Mb) 2024-02-28 13:45:25 53 razy
3 Załącznik nr 4_Zmiana studium gm_Barcin rysunek studium gmina.pdf (PDF, 2.43Mb) 2024-02-28 13:45:25 67 razy
4 Załącznik nr 5_Zmiana studium gm_Barcin rysunek studium miasto.pdf (PDF, 7.28Mb) 2024-02-28 13:45:25 47 razy
5 Załącznik nr 6_Zmiana studium gm_Barcin_rozstrzygnięcie uwag.pdf (PDF, 188.58Kb) 2024-02-28 13:45:25 53 razy
6 Załącznik nr 7_Zmiana studium gm_Barcin_dane przestrzenne.pdf (PDF, 84.78Kb) 2024-02-28 13:45:25 50 razy
7 Prognoza OOŚ - Zmiana studium gm_Barcin - załącznik graficzny.pdf (PDF, 3.31Mb) 2024-02-28 13:44:48 54 razy
8 Prognoza OOŚ - Zmiana studium gm_Barcin.pdf (PDF, 1.33Mb) 2024-02-28 13:44:48 53 razy
9 Uchwała Końcowa - Zmiana studium gm_Barcin.pdf (PDF, 188.44Kb) 2024-02-28 13:44:48 50 razy
10 Załącznik nr 1_Zmiana studium gm_Barcin _tekst_uwarunkowania.pdf (PDF, 1.26Mb) 2024-02-28 13:44:48 51 razy
11 Załącznik nr 2_Zmiana studium gm_Barcin _tekst_kierunki.pdf (PDF, 1.02Mb) 2024-02-28 13:44:48 55 razy
12 Treść ogłoszenia (21_02_2024).pdf (PDF, 523.42Kb) 2024-02-21 13:59:03 58 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Kaśków 21-02-2024 13:59:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pęziak 21-02-2024
Ostatnia aktualizacja: Karol Kaśków 28-02-2024 13:45:33