Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 24 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9 (sala nr 6).

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

 

Porządek obrad
LXIII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

24 listopada 2023 r. godz. 10.00

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad. 
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/486/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/526/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Barcin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2024 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/392/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Barcin z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 1 położonej w obrębie ewidencyjnym III miasta Barcina.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 23/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Knieja, gmina Barcin.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 27. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 28. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Kaśków 15-11-2023 14:22:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 15-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Karol Kaśków 17-11-2023 12:03:13