Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 25 listopada 2022 r. o godz. 10.00

Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie zarządził obradowanie w trybie hybrydowym tj. w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9 (sala nr 6) oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej porządek obrad XLIX sesji:

Porządek obrad
XLIX sesji Rady Miejskiej w Barcinie
25 listopada 2022 r. godz. 10.00
 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Barcin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Bursztynem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym wybudowanym w Krotoszynie w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Barcin w latach 2016 - 2021.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gm. Barcin.
 20. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 21. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 14-11-2022 07:28:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 10-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 14-11-2022 13:58:13