Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Barcina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gmina Barcin

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz podjętej przez Radę Miejską w Barcinie uchwały Nr IX/92/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gmina Barcin

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gmina Barcin
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 15 września 2022 r. do 14 października 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin,
pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa i czwartek 7.00 – 15.00, wtorek 7.00 – 16.30, piątek 7.00-13.30.

 

Jednocześnie informuję, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępne będą również w w/w terminie w wersji elektronicznej na stronie www.bip.barcin.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać pisemnie do Burmistrza Barcina, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2022 r. na adres Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@barcin.pl  

Wnoszący uwagi zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Barcinie, sala nr 7 i rozpocznie się o godz. 10:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gmina Barcin oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na w/w zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 października 2022 r
. do Burmistrza Barcina.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin - reprezentowana przez Burmistrza Barcina;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Barcinie możliwy jest pod adresem email: inspektor@cbi24.pl ;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (min. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Urzędu Miejskiego w Barcinie.

Jednocześnie informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Barcina danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), prawo, o którym mowa w art. 15 ust 1 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji na temat źródła z którego zebrane zostały jej dane osobowe) przysługuje jedynie, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Burmistrz
/-/ Michał Pęziak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Prognoza oddziaływania na środowisko-Zalesie Barcińskie.pdf (PDF, 1.18Mb) 2022-09-14 13:10:14 153 razy
2 Uchwała-Zalesie Barcińskie-wyłożenie.pdf (PDF, 129.50Kb) 2022-09-14 13:10:14 146 razy
3 Załączniki do uchwały.pdf (PDF, 139.30Kb) 2022-09-14 13:10:14 150 razy
4 Załącznik-graficzny-Zalesie-Barcińskie.pdf (PDF, 2.64Mb) 2022-09-14 13:10:14 166 razy
5 Treść ogłoszenia (07 września 2022).pdf (PDF, 1.33Mb) 2022-09-07 14:16:20 151 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 07-09-2022 14:16:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Nowakowski 07-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 14-09-2022 13:10:14