Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 26 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00

Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie zarządził obradowanie w trybie hybrydowym tj. w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9 (sala nr 6) oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej szczegółowy porządek obrad XLIII sesji:

Porządek obrad
XLIII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

26 sierpnia 2022 r. godz. 10.00

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.[1]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.[2]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Barcin nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin.[3]
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin.[4]
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Barcinie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Barcin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcinie oraz nadania jej statutu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli środków wydatkowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2021 rok.
 25. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 26. Zakończenie obrad.
 

[1] Dot. zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie”
[2] Dot. zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 od km 25+140 do km 26+230 polegająca na budowie chodnika na odcinku Barcin-Wolice”
[3] Dot. działki nr 69/1
[4] Dot. działki nr 73/1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 18-08-2022 14:08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 18-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 18-08-2022 14:08:01