Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie, na której m. in. rozpatrywany będzie raport o stanie gminy za 2021 rok, odbędzie się w piątek 29 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00

Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie zarządził obradowanie w trybie hybrydowym tj. w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9 (sala nr 6) oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej porządek obrad XXXIX sesji:

Porządek obrad
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Barcinie

29 kwietnia 2022 r. godz. 10.00

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok:

7a. przedstawienie raportu;
7b. debata nad przedstawionym raportem;
7c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2021 rok.

 1.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Barcin oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2021 rok:

8a. przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia;
8b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Barcin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia;
8c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Barcin za 2021 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Barcina;
8d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 1. Dyskusja nad pkt. 8.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Barcin „Opieka na odległość” na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łabiszyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin”.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn, Wapienno, Bielawy, Sadłogoszcz, Zalesie Barcińskie, Szeroki Kamień oraz Piechcin, gmina Barcin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Barcin na lata 2022-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/384/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin[1].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin[2].
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin[3].
 18. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 19. Zakończenie obrad.
 

[1] dot. działki nr 81/107 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Barcin

[2] dot. działki nr 297/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Barcin

[3] dot. działki nr 181/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotowo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 11-04-2022 13:49:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 11-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 25-04-2022 12:14:32