Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 25 marca 2022 r. o godz. 10:00

Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie zarządził obradowanie w trybie hybrydowym tj. w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9 (sala nr 6) oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej porządek obrad XXXVIII sesji:

Porządek obrad
XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

25 marca 2022 r. godz. 10.00
 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Barcin „Opieka na odległość” na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy Barcin z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) gminy Barcin.
 15. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 15-03-2022 12:02:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 15-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 15-03-2022 12:03:29