Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 25 lutego 2022 r. o godz. 10:00

Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie zarządził obradowanie w trybie hybrydowym tj. w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9 (sala nr 6) oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej szczegółowy porządek obrad XXXVII sesji:

Porządek obrad
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

25 lutego 2022 r. godz. 10.00

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających, które odbyły się w dniu 9 stycznia 2022 r.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie gminy Barcin w 2021 roku.
 6. Sprawozdanie sołtysów z działalności w roku 2021.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Barcin na lata 2022-2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia, zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
 22. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 23. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 15-02-2022 11:12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 14-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 15-02-2022 11:14:10