Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 17 grudnia 2021 r. o godz. 10:00

Z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie zarządził obradowanie w trybie hybrydowym tj. w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9 (sala nr 6) oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej szczegółowy porządek obrad XXXVI sesji:

Porządek obrad
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Barcinie
17 grudnia 2021 r. godz. 10.00

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania niektórych należności wynikających z umów handlowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku „Pszczółka” oraz w oddziale żłobka działającym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Barcin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Barcin na lata 2021 – 2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych pomiędzy ulicą Pakoską, a ulicą Dra Stanisława Krzysia w Barcinie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 38 położonej przy ulicy Dąbrowieckiej w Barcinie (obręb ewidencyjny III miasta Barcina).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ulicy 11 Listopada w Piechcinie, gmina Barcin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 45/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gmina Barcin.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 73/1, 73/2 i 73/3 obręb ewidencyjny Barcin Wieś, gmina Barcin.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 86 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gmina Barcin.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 112/11 i 112/12 obręb ewidencyjny Barcin Wieś, gmina Barcin.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 35/2, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9 i 35/10 obręb ewidencyjny Kania, gmina Barcin.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 27/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn, gmina Barcin.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 278/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Mamlicz, gmina Barcin.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 130/6 i 133/4 obręb ewidencyjny Sadłogoszcz, gmina Barcin.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 210/2 i 210/3 obręb ewidencyjny Sadłogoszcz, gmina Barcin.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie oraz Bielawy, gmina Barcin.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 207 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotowo, gmina Barcin.
 33. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
 34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 36. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 37. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 08-12-2021 08:53:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 08-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 10-12-2021 07:24:37