Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 10:00.

XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie, na której m. in.  rozpatrywany będzie raport o stanie gminy za 2020 rok, odbędzie się w piątek 21 maja 2021 r. o godz. 10.00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barcinie zarządził obradowanie w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej szczegółowy porządek obrad XXX sesji:

Porządek obrad
XXX sesji Rady Miejskiej w Barcinie

21 maja 2021 r. godz. 10.00

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 rok:

  7a. przedstawienie raportu;
  7b. debata nad przedstawionym raportem;
  7c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2020 rok.
   
 8.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Barcin oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2020 rok:

  8a. przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia;
  8b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Barcin za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia;
  8c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Barcin za 2020 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Barcina;
  8d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
   
 9. Dyskusja nad pkt. 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 1 położonej w obrębie ewidencyjnym III miasta Barcina.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 23/2  położonej w obrębie ewidencyjnym Knieja, gmina Barcin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów nr 143/7 i 143/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice, gmina Barcin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
 22. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 23. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 05-05-2021 07:21:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 30-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 10-05-2021 09:41:03