Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 12.00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził obradowanie w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej szczegółowy porządek obrad XXVII sesji:

Porządek obrad
XXVII sesji Rady Miejskiej w Barcinie
19 lutego 2021 r. godz. 12.00

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie sołtysów z działalności w 2020 roku.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Żłobkiem „Pszczółka” w Barcinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegającej na gromadzeniu wód opadowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Barcin poprzez zakup i montaż zbiornika/-ów retencyjnego/-ych przeznaczonego/-ych do gromadzenia wód opadowych, kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku "Pszczółka" oraz w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 23. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 24. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 10-02-2021 08:53:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 10-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 12-02-2021 10:48:53