Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 10:00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził obradowanie w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej szczegółowy porządek obrad XXIV sesji:

Porządek obrad
XXIV sesji Rady Miejskiej w Barcinie

27 listopada 2020 r. godz. 10:00

 1. Otwarcie. 
 2. Stwierdzenie quorum. 
 3. Ustalenie porządku obrad.  
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  
 6. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barcin na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegającej na gromadzeniu wód opadowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Barcin poprzez zakup i montaż zbiornika/-ów retencyjnego/-ych przeznaczonego/-ych do gromadzenia wód opadowych, kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Barcin na lata 2020 - 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Barcin „Dzienny Dom Pobytu Zacisze” w Barcinie i przyłączenia go do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.
 20. Wolne wnioski, zapytania i informacje. 
 21. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 18-11-2020 09:48:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 16-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 18-11-2020 09:49:28