Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2020 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa Latkowo-Wrzosy", będącej częścią ...

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WIR.II.747.11.2020.EP    

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  16  lipca 2020 r.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac geologicznych (w tym wykonania odwiertów) w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa Latkowo –Wrzosy”, będącej częścią inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.

Nieruchomości objęte wnioskiem położone w powiecie żnińskim, oznaczone według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jako działki:

  • nr ewid. 39/2, obręb 0038 Wójcin, gmina Żnin, KW BY1Z/00006536/6;
  • nr ewid. 73/6, obręb 0018 Zalesie Barcińskie, gmina Barcin, KW BY1U/00011765/5;
  • nr ewid. 77/2, obręb 0018 Zalesie Barcińskie, gmina Barcin, KW BY1U/00011765/5.

W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 19b ust. 1  ustawy w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości  lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
  ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

- drogą elektroniczną na adres: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl;

Informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (052) 349-7400 lub (052) 349-7496.

Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Jednocześnie informuje się, że możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie jest uprawnieniem stron postępowania i nie jest obowiązkowe.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Barcinie, Urzędu Miejskiego w Żninie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Treść obwieszczenia (16_07_2020) .pdf (PDF, 966.64Kb) 2020-07-23 12:06:20 285 razy
2 Treść obwieszczenia (16_07_2020).pdf (PDF, 75.88Kb) 2020-07-21 09:22:09 284 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 21-07-2020 09:22:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojewoda Kujawsko-Pomorski 16-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 23-07-2020 12:07:12