Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 24 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie, na której m. in.  rozpatrywany będzie raport o stanie gminy za 2019 rok, odbędzie się w piątek 24 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził obradowanie w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/

Poniżej szczegółowy porządek obrad XVIII sesji:

 

Porządek obrad
XVIII sesji Rady Miejskiej w Barcinie

24 kwietnia 2020 r.

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok:

7a. przedstawienie raportu;
7b. debata nad przedstawionym raportem;
7c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2019 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Barcin oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2019 rok:

8a. przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia;
8b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Barcin za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia;
8c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Barcin za 2019 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Barcina;
8d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 1. Dyskusja nad pkt. 8.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego[1].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego[2].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego[3].
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin.
 17. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 18. Zakończenie obrad.
 

[1] Dot. działki nr 413/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barcin
[2] Dot. działki nr 413/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barcin
[3] Dot. działek nr 421 i 422 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barcin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 14-04-2020 10:07:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 10-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 14-04-2020 10:15:13