Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Barcin

Do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto jednym z głównych zadań, które są stawiane władzom samorządowym jest wyznaczanie podstawowych kierunków działań przestrzennych.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Burmistrz:

  • dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
  • ocenia postępy w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
  • dokonuje analizy wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów lub zmian miejscowych planów.

Po sporządzeniu analizy, o której mowa w cytowanym artykule oraz po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analiz.

Następnie Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy uzna je za nieaktualne w całości lub w części, podejmuje działania prowadzące do zmiany studium lub planów miejscowych. Burmistrz zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma obowiązek wykonywania oceny zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, co najmniej raz w czasie kadencji rady.

Przy podejmowaniu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego bierze się pod uwagę
w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Barcin została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 24 lutego 2017 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 UCHWAŁA NR XXVII.235.2017.pdf (PDF, 1.MB) 2018-08-09 08:12:06 166 razy
2 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Barcin w latach 2010 - 2015.pdf (PDF, 1.MB) 2018-08-09 08:12:06 525 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 09-08-2018 08:12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pęziak 24-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 17-10-2018 09:52:13