Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały - posiedzenie

Nazwa dokumentu Data dodania
Uchwała Nr XVIII/190/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2019 rok 2020-04-28 10:21:33
Uchwała Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 2020-04-28 10:22:19
Uchwała Nr XVIII/192/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-04-28 10:22:50
Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. 2020-04-28 10:23:21
Uchwała Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-04-28 10:23:46
Uchwała Nr XVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin 2020-04-28 10:26:06
Uchwała Nr XVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin 2020-04-28 10:26:36
Uchwała Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin 2020-04-28 10:27:05
Uchwała Nr XVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty 2020-04-28 10:27:43
Uchwała Nr XVIII/199/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin 2020-04-28 10:28:11
Uchwała Nr XVIII/200/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 2020-04-28 10:28:45
Uchwała Nr XVIII/201/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 2020-04-28 10:30:12
Uchwała Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 2020-04-28 10:30:38
Uchwała Nr XVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin 2020-04-28 10:31:11
Uchwała Nr XVIII/204/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin 2020-04-28 10:31:45