Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwały - posiedzenie

Nazwa dokumentu Data dodania
Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 2019-04-02 09:56:28
Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę 2019-04-02 09:59:11
Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin oraz określenia granic ich obwodów 2019-04-03 11:11:35
Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie 2019-04-03 11:13:13
Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin 2019-04-03 11:16:21
Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2019-04-03 11:40:14
Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin” 2019-04-03 11:40:52
Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 2019-04-03 11:45:59
Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie 2019-04-03 11:46:27
Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu 2019-04-03 11:46:57
Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. 2019-04-03 11:49:45
Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku 2019-04-03 11:50:11
Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji 2019-04-03 11:50:45
Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin 2019-04-03 11:55:12
Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 2019-04-03 11:56:52
Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin 2019-04-03 11:57:46