Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

 

 

Porządek obrad
XL sesji Rady Miejskiej w Barcinie

27 kwietnia 2018 r. godz. 10.00, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Barcin oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2017 rok:

         7.1. przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia;

         7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Barcin za 2017 rok wraz z
                informacją o stanie mienia;

         7.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Barcin za 2017 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza
                Barcina;

         7.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

8. Dyskusja nad pkt. 7.
9. Podjęcie uchwał:

         9.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

         9.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

         9.3. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.;

         9.4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15
               grudnia 2017 roku;

         9.5. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Barcin „Dzienny Dom Pobytu Zacisze" w Barcinie i przyłączenia go do Miejsko- Gminnego
               Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie;

         9.6. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
               1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin;

         9.7. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze;

         9.8. w sprawie podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania;

         9.9. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żninie w sprawie podziału Powiatu Żnińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby
              radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 12-10-2018 08:33:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Emilia Janicka (Migracja danych BIP) 12-10-2018 08:34:34