Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Barcina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz podjętej przez Radę Miejską w Barcinie uchwały Nr XXXVI/359/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 4 września 2023 r. do 3 października 2023 r.

w Urzędzie Miejskim w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pok. 15, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:00-15:00; wtorek: 7:00-16:30; piątek: 7:00-13:30.

Jednocześnie informuję, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępne będą również w w/w terminie w wersji elektronicznej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barcinie — www. bip.barcin.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać pisemnie do Burmistrza Barcina. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości. której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2023 r.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@barcin.pl. Wnoszący uwagi zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Barcinie. ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin. pok. 6. godz. 13:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin oraz prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 ust. I pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2023 r. do Burmistrza Barcina (Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”), informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Barcina, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100, e-mail: sekretariat@barcin.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (m.in. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Urzędu Miejskiego w Barcinie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Prognoza oddziaływania na środowisko - dz. 8_8 Piechcin.pdf (PDF, 2.04Mb) 2023-09-04 07:24:38 105 razy
2 Prognoza oddziaływania na środowisko - rys. - dz. 8_8 Piechcin.pdf (PDF, 3.98Mb) 2023-09-04 07:24:38 205 razy
3 Projekt planu miejscowego - dz. 8_8 Piechcin.pdf (PDF, 228.02Kb) 2023-09-04 07:24:38 104 razy
4 Rysunek do planu miejscowego - dz. 8_8 Piechcin.pdf (PDF, 825.85Kb) 2023-09-04 07:24:38 101 razy
5 Treść ogłoszenia Burmistrza Barcina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (24_08_2023).pdf (PDF, 436.11Kb) 2023-08-24 07:59:55 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Kaśków 24-08-2023 07:59:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Nowakowski 24-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Karol Kaśków 04-09-2023 07:24:38