Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż środków trwałych będących własnością gminy Barcin (samochody pożarnicze).

 1. Gmina Barcin ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż n/w środków trwałych:

Lp.

Nazwa pojazdu, typ

Rok

produkcji

Cena wywoławcza w zł

1.

Samochód pożarniczy LUBLIN 3392 2.9t

Pojazd od wielu lat nieużytkowany, bez ważnego badania technicznego, brak możliwości uruchomienia pojazdu, opony spękane

1995

950

2.

Samochód pożarniczy Jelcz 004

Pojazd od wielu lat nieużytkowany, bez ważnego badania technicznego, brak możliwości uruchomienia pojazdu, opony spękane

1991

1500

 1. Pojazdy znajdują się: poz. 1 - Remizie OSP Piechcin, ul. Fabryczna 2; poz. 2 -  Remizie OSP Barcin, ul. Mogileńska 9. Dodatkowe informacje można uzyskać w od p. Szymona Kozłowskiego tel. 52 383 41 55
 1. Oferta pisemna powinna być sporządzona w języku polskim, wskazywać, którego pojazdu dotyczy i zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę do  i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdów przetargu;
 4. oświadczenie o zabraniu pojazdu/ów na własny koszt,
 5. być podpisana w czytelny sposób

 

 1. Ofertę  wraz z wymaganymi dokumentami należy  umieścić  w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób co najmniej następujący: „Oferta  w przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż środków trwałych poz. ….” Nie otwierać przed 20.04.2020r godz. 1215
 1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub tylko na wybrany pojazd.   
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2020r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu). Ofertę można również złożyć poprzez email: zp@barcin.pl w formie skanu i powinna zostać zaszyfrowana, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Hasło dostępowe należy przesłać również mailowo w dniu 20.04.2020r. w godz. 1200 – 1215.
 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2020r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 6 niniejszej części sala nr 6.
 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 1. Jeżeli  nie będzie można dokonać wyboru  oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, oferenci ci zostaną poproszeni do złożenia ofert dodatkowych. Nie mogą jednak zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonej przez siebie ofercie.
 1. W przypadku stwierdzenia braków w złożonej ofercie oferent zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie określonym przez Organizatora pod rygorem odrzucenia oferty.
 1. O wyborze oferty jak również o jej odrzuceniu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
 1. Od wyników przetargu nie przysługuje odwołanie.
 1. Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o wyniku przetargu (24_04_2020).pdf (PDF, 311.18Kb) 2020-04-24 10:21:11 375 razy
2 Informacja z otwarcia ofert (20_04_2020).pdf (PDF, 274.51Kb) 2020-04-20 14:47:12 365 razy
3 Ogłoszenie z formularzem oferty.doc (DOC, 79.00Kb) 2020-03-31 15:50:16 323 razy
4 Ogłoszenie.pdf (PDF, 892.50Kb) 2020-03-31 15:50:16 357 razy
5 Zdjęcia Jelcz.pdf (PDF, 1.28Mb) 2020-03-31 15:50:16 413 razy
6 Zdjęcia Lublin.pdf (PDF, 1.68Mb) 2020-03-31 15:50:16 372 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 31-03-2020 15:50:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Kozłowski 31-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 24-04-2020 10:21:11