Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 27 marca 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Barcinie zwołana na dzień 27 marca 2020 r. odbędzie się, jednak w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zostanie przeprowadzona w sposób zdalny tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: http://barcin.tv-polska.eu/
 
Porządek obrad
XVII sesji Rady Miejskiej w Barcinie
27 marca 2020 r. godz. 10.00, s. nr 6
 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Barcin.
 5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi – informacja prezesa spółki Wodbar.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barcin na lata 2020 – 2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Barcina.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2020 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego[1].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego[2].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku "Pszczółka" oraz w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin.
 24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Piechcin.
 25. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 26. Zakończenie obrad.
 

[1] Dot. działki nr 413/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barcin

[2] Dot. działki nr 413/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Barcin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 18-03-2020 13:33:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 16-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 26-03-2020 07:42:12