Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Barcina dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gm. Barcin ...

Barcin, dnia 17.10.2019 r.

RPO.6722.2.2019.BU                                                                      

OGŁOSZENIE
Burmistrza Barcina

(strona internetowa www.bip.barcin.pl)

 

Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz  podjętej w dniu 14 czerwca 2019 r.  przez Radę Miejską w Barcinie uchwały Nr IX/92/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gm. Barcin informuję o przystąpieniu do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowani z aktami w/w sprawy mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, pok. nr 18, w godzinach pracy urzędu (poniedziałki, środy i czwartki: godz. 7.00 – 15.00, wtorki: godz. 7.00 – 16.30, piątki: godz. 7.00 – 13.30), oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Barcina. Zgodnie z art. 41 wyżej cytowanej ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

 

 

Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. /klauzula informacyjna/

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin - reprezentowana przez Burmistrza Barcina.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (min. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Urzędu Miejskiego w Barcinie. Jednocześnie informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Barcina danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), prawo, o którym mowa w art. 15 ust 1 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji na temat źródła z którego zebrane zostały jej dane osobowe) przysługuje jedynie, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Treść ogłoszenia (17_10_2019).pdf (PDF, 925.97Kb) 2019-10-17 13:05:33 268 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 17-10-2019 12:41:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pęziak 17-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 17-10-2019 13:06:08