Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barcin na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Barcin, dnia 21.03.2019 r.

 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barcin na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

przyjętego Uchwałą Nr XXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 października 2016 r. sporządzony na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

Okres raportowania: lata 2017-2018

Zadania określone w harmonogramie realizacyjnym programu ochrony środowiska:

 

  1. Cel ekologiczny: poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy i całej strefy kujawsko-pomorskiej do wymaganych standardów

Lp.

Nazwa zrealizowanego zadania

Koszty realizacji zadania

Podmiot odpowiedzialny /

UWAGI

1.

realizacja Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji

 

realizacja projektu EKOPIEC

 

 

 

57.817,17 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.000,00 zł

Gmina Barcin:

dotacja została udzielona 10 właścicielom nieruchomości w 2017 roku i 22 właścicielom nieruchomości w 2018 roku, w większości złożonych i zrealizowanych wniosków istniejące źródło ogrzewania budynków mieszkalnych zostało zastąpione instalacją zasilaną ekogroszkiem (spełniającą 5 klasę ekologiczności), gazem i pelletem

 

 

 


WFOŚiGW w Toruniu:

z dofinansowania w wysokości po 2 tys. zł skorzystało 9 właścicieli nieruchomości

2.

zakup i montaż 3 informacyjnych  (dwóch na terenie miasta Barcin i jednego w Piechcinie) oraz 10 czujników badających jakość powietrza w systemie AIRLY

44.000,00 zł

Gmina Barcin:

wyniki pomiarów są na bieżące publikowane na stronie internetowej Gminy Barcin jak i również istnieje możliwość korzystania z aplikacji na Smartfonie

3.

montaż paneli fotowoltaicznych na dachu altany edukacyjnej  ustawionej na terenie Parku Wolności w Barcinie

28.302,00 zł

Gmina Barcin

4.

montaż punktów świetlnych wyposażonych w autonomiczne hybrydowe zestawy zasilania (ogniwa fotowoltaiczne i wiatraki) – sześć zestawów oświetlenia hybrydowego na terenie Parku Wolności w Barcinie

152.838,00 zł

Gmina Barcin

5.

realizacja instalacji prosumenckich na terenie nieruchomości położonych w Gminie Barcin

32.500,00 zł

Gmina Barcin:

opracowano dokumentację projektową i wykonano audyty energetyczne; projekt planowany do złożenia o dofinansowanie w grudniu 2018 r., realizacja zadania w 2019 roku; w ramach projektu powstaną 33 instalacje o łącznej mocy  220,69 kWp

6.

budowa instalacji kolektorów słonecznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej

w ramach kosztów realizacji zadania pn.: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie – zadanie nr 11

Gmina Barcin:

w ramach projektu termomodernizacyjnego zostanie zamontowany kolektor na budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie

7.

wdrażanie systemu zielonych zamówień publicznych

-

Gmina Barcin:

w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów zastosowano kryterium: Aspekt środowiskowy – 20% punkty przyznawane były za liczbę pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych za pomocą, których będą realizowane usługi, spełniających normę emisji spalin minimum EURO V

8.

działania edukacyjne w formie rozpowszechnienia ulotek informacyjnych o szkodliwościach wynikających ze spalania odpadów w przydomowych kotłowaniach

1.000,00 zł

Gmina Barcin

9.

modernizacja instalacji wyciągu kotła nr 2 w ciepłowni Barcin

17.700,00 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

10.

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, Sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr1

47.847,00 zł

Gmina Barcin:

opracowano dokumentację projektową, wykonano audyty energetyczne budynków, uzyskano dofinansowanie i podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE; realizacja samego zadania w 2020 roku

11.

wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Pturku

13.000,01 zł

Gmina Barcin:

w ramach funduszu sołeckiego

12.

przebudowa instalacji gazu i budowa instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żnińskiej 6 w Barcinie

32.906,00 zł

Gmina Barcin:

zlikwidowano ogrzewanie piecami kaflowymi w lokalu nr 1 i zastąpiono je instalacją c.o. zasilaną z kotła gazowego

13.

wykonanie instalacji gazu i centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 9 w Barcinie

139.960,00 zł

Gmina Barcin:

w całym budynku zlikwidowano ogrzewanie piecami kaflowymi i zastąpiono je instalacją c.o. zasilaną z kotłów gazowych

14.

modernizacja centralnego ogrzewania-w świetlicy wiejskiej w Mamliczu

4.305,00 zł

Gmina Barcin:

poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej, realizacja zadania w 2019 roku

 

 

15.

podniesienie standardu oświetlenia w ramach przebudowy sieci oświetlenia drogowego zlokalizowanej na terenie Miasta Barcina przy ul. Artylerzystów

8.683,00 zł

ENEA:

na wniosek Gminy Barcin zmienione zostały tradycyjne oprawy sodowe na oprawy energooszczędne typu LED

16.

budowa lampy hybrydowej na dz. nr 134/58 w Barcinie Wsi

20.626,11 zł

Gmina Barcin

17.

termomodernizacja budynków wielolokalowych na terenie Gminy Barcin

-

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” w Barcinie

18.

termomodernizacja budynku Pomocy Społecznej przy ul. Polnej 30 w Barcinie w ramach zwiększenia efektywności energetycznej budynku

2.135.904,00 zł

Starostwo Powiatowe w Żninie

19.

termomodernizacja budynków wielolokalowych  zlokalizowanych przy ul. 4 Stycznia 8 i 19 w Barcinie

60.000,00 zł

właściciel nieruchomości:

w ramach zadania wykonano docieplenie ścian budynków oraz dokonano wymiany istniejącego ogrzewania na gazowe

20.

utrzymanie czystości i porządku na drogach

koszty bieżącego utrzymania

Gmina Barcin,

Zarząd Dróg Wojewódzkich

21.

przebudowa drogi gminnej nr 130313C Pturek – Józefinka –

1.307.391,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, rowów, utwardzenie poboczy na odcinku o długości 3,346 km

22.

przebudowa części drogi gminnej nr 130718C – ul. Słowackiego
w Barcinie

42.881,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 0,125 km

23.

modernizacja drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz –
III etap

126.413,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego
o grubości 4 cm na odcinku o długości 0,602 km

24.

przebudowa ul. Ogrodowej w Piechcinie

49.670,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego grubości                4 cm na odcinku
o długości 0,100 km

25.

przebudowa ul. Gazowej w Piechcinie

26.929,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na odcinku
o długości 0,122 km

26.

przebudowa drogi wewnętrznej za Bankiem Spółdzielczym
w Barcinie

143.141,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości                      8 cm na odcinku o długości 0,208 km

27.

przebudowa części drogi gminnej nr 130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz

154.445,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego grubości        4 cm na odcinku o długości 0,500 km

28.

przebudowa ul. Słonecznej w Piechcinie

142.300,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego grubości
4 cm na odcinku
o długości 0,248 km

29.

przebudowa drogi gminnej nr 130317C w Krotoszynie

1.359.613,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów z kostki betonowej na odcinku o długości 0,882 km

30.

przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 36
i 39 w Krotoszynie

147.382,00 zł

Gmina Barcin:

wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 0,162 km

31.

modernizacja drogi powiatowej nr 2370C Wolice-Barcin

71.911,36 zł

Starostwo Powiatowe w Żninie / Zarząd Dróg Powiatowych :

nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm

32.

modernizacja drogi powiatowej nr 2362C Lubostroń-Kania

155.000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Żninie / Zarząd Dróg Powiatowych:

nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm

33.

przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz-Dąbrówka Barcińska, 2371C Barcin-Mamlicz, 2366C Kania-Mamlicz-Złotowo w miejscowości Mamlicz o łącznej długości 0,14 km

27.216,05 zł

27.216,04 zł

Zarząd Dróg Powiatowych

Gmina Barcin

34.

przebudowa chodnika na długości 70 m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin-Mamlicz i nr 2366C Kania-Mamlicz-Złotowo

36.382,97 zł

36.382,97 zł

Zarząd Dróg Powiatowych

Gmina Barcin

35.

realizacja inwestycji na terenie Lafarge Cement S.A.

49.056.641,00 zł

Lafarge Cement S.A. Cementowania Kujawy w Bielawach:

modernizacja układu wybierania z silosów, wymiana obudowy budynków magazynowania, modernizacja kalcynatora, rozbudowa instalacji By-pass, przebudowa układu mielenia, transportu i załadunku cementu

36.

wymiana 3 szt. słupów oświetleniowych i montaż

 3 szt. opraw Streetpark New LED Standard 9500Lm 

4.059,00 zł

Gmina Barcin

37.

wymiana 4 szt. słupów oświetleniowych oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw na LED w ciągu ulicy Artylerzystów (od bloku Lotników 17 do 23) w Barcinie

 

 

3.148,80 zł

 

15.547,20 zł

Gmina Barcin

 

zadanie wykonane przez Enea Oświetlenie sp. z o.o. - prace remontowe zrealizowane w ramach programu poprawy efektywności oświetlenia ulicznego

38.

wymiana 15 szt. słupów oświetleniowych oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw na LED w ciągu ulicy Artylerzystów (od bloku ul. Lotników 1 do 17) w Barcinie

5.535,00 zł

 

46.740,00 zł

Gmina Barcin

 

zadanie wykonane przez Enea Oświetlenie sp. z o.o. - prace remontowe zrealizowane w ramach programu poprawy efektywności oświetlenia ulicznego

39.

aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barcin wraz z opracowaniem raportu z jego realizacji

6.460,00 zł

Gmina Barcin

 

 

  1. Cel ekologiczny: zminimalizowanie uciążliwości hałasu i utrzymywanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska

 

Lp.

Nazwa zrealizowanego zadania

Koszty realizacji zadania

Podmiot odpowiedzialny

1.

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów

43.419,00 zł

Gmina Barcin:

opracowano dokumentację projektową; inwestycja planowana do realizacji; droga dla rowerów
o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokości 2,0 m.

2.

zadania w zakresie modernizacji dróg wymienione w powyższej tabeli

-

-

 

 

  1. Cel ekologiczny: zapobieganie podtopieniom

 

Lp.

Nazwa zrealizowanego zadania

Koszty realizacji zadania

Podmiot odpowiedzialny

1.

renowacja, konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Barcin

407.371,00 zł

Gminna Spółka Wodna w Barcinie

 

 

  1. Cel ekologiczny: ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

 

Lp.

Nazwa zrealizowanego zadania

Koszty realizacji zadania

Podmiot odpowiedzialny

1.

konserwacja separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej w Barcinie

3.548,55 zł

Gmina Barcin

2.

czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin oraz separatora przy moście przy ul. Św. Wojciecha w Barcinie

43.648,20 zł

Gmina Barcin

3.

wykonanie pogłębienia rowu przy garażach przy                   ul. 4 Stycznia w Barcinie umożliwiającego odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej

6.511,05 zł

Gmina Barcin

4.

wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. Lotników 9                        (za budynkiem) oraz ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji podposadzkowej przy ul. Mogileńskiej 3

1.296,00

Gmina Barcin

5.

wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie Barcina, Piechcina i Barcina Wsi przy drodze Barcin-Mamlicz

2.700,00 zł

Gmina Barcin

6.

wykonanie podłączenia istniejącego kolektora PVC Ø160 ok. 60 mb przy garażach przy ul. 4 Stycznia w Barcinie do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej

1.722,00 zł

Gmina Barcin

7.

odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej ul. Św. Wojciecha do rowu przydrożnego przy ul. Akacjowej w Barcinie

20.412,47 zł

Gmina Barcin

8.

wykonanie odwodnienia części parku w Barcinie

6 172,00 zł

Gmina Barcin

9.

wykonanie odwodnienia liniowego 2 mb odprowadzającego wodę opadową  z zastoiska na targowisku do wybudowanej kanalizacji deszczowej przy ul. 4 Stycznia  w Barcinie

1.599,00 zł

Gmina Barcin

10.

wykonanie robót melioracyjnych i odwodnienia zalanego terenu parku w Barcinie

4.063,35 zł

Gmina Barcin

11.

budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia w Barcinie

569.600,00 zł

Gmina Barcin

12.

wykonanie melioracji terenu wraz z przepustem pod drogą wewnętrzną w Parku Wolności w Barcinie

8.141,92 zł

Gmina Barcin

13.

eksploatacja separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej w Barcinie

3.548,55 zł

Gmina Barcin

14.

wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej                      na terenie Barcina, Piechcina i Barcina Wsi przy drodze Barcin-Mamlicz

3.813,00 zł

Gmina Barcin

15.

wykonanie zabezpieczenia nakrywą żelbetową studni po nieczynnej pompie przy                  ul. Krotoszyńskiej 4/1 w Barcinie

471,77 zł

Gmina Barcin

16.

wykonanie wykoszenia, wygrabienia oraz odtworzenia rowu przy ul. Podgórnej  w Barcinie 

1.344,00 zł

Gmina Barcin

17.

awaryjna naprawa uszkodzonego kolektora wody deszczowej w Barcinie przy ul. Św. Wojciecha 

447,54 zł

Gmina Barcin

18.

naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia 17 w Barcinie

527,18 zł

Gmina Barcin

19.

wykonanie odtworzenia rowu za garażami pomiędzy ciepłownią a „byłą” siedzibą gazowni przy ul. Dworcowej w Barcinie

 

1.512,00 zł

Gmina Barcin

20.

czyszczenie sieci i separatorów kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin

51.840,00 zł

Gmina Barcin

21.

wykonanie czyszczenia i  naprawy rowu wraz z jego pogłębieniem przy ul. Akacjowej w Barcinie

1.747,20 zł

Gmina Barcin

22.

czyszczenie i naprawa- rowu przy garażach przy

ul. 4-go Stycznia w Barcinie 

1.848,00 zł

Gmina Barcin

23.

wykonanie odwodnienia chodnika przy ul. Artylerzystów 15 w Barcinie

1.389,90 zł

Gmina Barcin

24.

wykonanie 5 szt. punktów czerpalnych wody zlokalizowanych przy Alei Harcerskiej     w Barcinie

14.068,49 zł

Gmina Barcin

 

 

  1. Cel ekologiczny: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

 

Lp.

Nazwa zrealizowanego zadania

Koszty realizacji zadania

Podmiot odpowiedzialny

1.

udzielanie dotacji właścicielom nieruchomości do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

29.353,50 zł

Gmina Barcin

2.

 

 

 

 

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz
w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś

1.797.121,68 zł

Gmina Barcin

3.

budowa odcinka sieci wodociągowej w Barcinie (dz. nr 174/1 – 174/51)

68.043,26 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

4.

budowa odcinka sieci wodociągowej w Kniei (dz. nr 49/2 – 49/60)

81.257,92 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

5.

budowa odcinka sieci wodociągowej w Wolicach (dz. nr 66/6 – 66/22)

35.574,77 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

6.

budowa zbiornika wyrównawczego wody w Wolicach

24.014,23 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

7.

budowa odcinka sieci wodociągowej w Barcinie Wsi (dz. nr 150/22, 134)

158.900,60 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

8.

budowa odcinka sieci wodociągowej w Kniei (dz. nr 18, 12/5)

 

9.336,25 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

w trakcie realizacji

9.

budowa odcinka sieci wodociągowej w Kani (dz. nr 237/1, 237/2, 143/10 – 143/18) i w Mamliczu (dz. nr 69, 71, 72, 73)

1.342,55 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

w trakcie realizacji

10.

budowa odcinka sieci wodociągowej w Sadłogoszczy (dz. nr 41, 208/1, 208/2, 167/34)

41.471,56 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

 

11.

budowa odcinka sieci wodociągowej w Augustowie (dz.nr 97, 238/17, 99)

16.135,99 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie wraz z inwestorem prywatnym

12.

wymiana oraz legalizacja wodomierzy

50.985,04 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

13.

renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Barcinie

631.755,00 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

 

14.

budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Wolicach                        (dz. nr 163)

46.779,14 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

 

15.

modernizacja studni kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Barcinie

228.300,00 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

 

16.

renowacja kanalizacji w Piechcinie

356.498,65 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

17.

zakup fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej

579.000,00 zł

PPU „Wodbar”

Sp.  z o.o. w Barcinie

 

 

 

  1. Cel ekologiczny: dalszy rozwój systemu gospodarki odpadami

 

Lp.

Nazwa zrealizowanego zadania

Koszty realizacji zadania

Podmiot odpowiedzialny

1.

realizacja systemu odbioru i zagospodarowania  odpadów komunalnych  z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady (np. garaże) stanowiących własność Gminy Barcin

2.195.976,00 zł

Gmina Barcin:

realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin w zakresie gospodarki odpadami

2.

rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś

22.521,00 zł

Gmina Barcin

3.

coroczne prowadzenie działań związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

-

Gmina Barcin występująca do WFOŚiGW w imieniu mieszkańców jako benaficjent w celu pozyskania dofinasowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest

4.

przygotowanie i rozpowszechnienie ulotek informacyjnych dla właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych z uwagi na obowiązek gromadzenia odpadów w pojemnikach/workach o właściwej kolorystyce

931,50 zł

Gmina Barcin

5.

prowadzenie zakładki na stronie internetowej Gminy Barcin o tematyce związanej z gospodarką odpadami komunalnymi

koszty bieżące w ramach stałego prowadzenie strony internetowej

Gmina Barcin

6.

montaż na terenie Parku Wolności w Barcinie 30 tablic edukacyjnych stanowiących ścieżki edukacyjne dla uczniów szkół, również z tematyką segregacji odpadów

ok. 50.000,00 zł

Gmina Barcin

7.

realizacja inwestycji na terenie Lafarge Cement S.A.

29.860.534,00 zł

Lafarge Cement S.A. Cementowania Kujawy w Bielawach:

platforma przygotowania paliw alternatywnych

 

 

  1. Cel ekologiczny: ochrona zasobów przyrodniczych

 

Lp.

Nazwa zrealizowanego zadania

Koszty realizacji zadania

Podmiot odpowiedzialny

1.

stałe utrzymanie zieleni miejskiej

1.229.800,00 zł

Gmina Barcin

 

2.

zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej w Barcinie

462.000,00 zł

Gmina Barcin

w kosztach ujęta została również pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym

3.

zagospodarowanie terenu zieleni - parku w Barcinie

1.109.898,84 zł

Gmina Barcin

4.

zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 11 Listopada w Piechcinie

152.736,00 zł

Gmina Barcin

5.

zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Ogrodowej w Piechcinie

57.542,40 zł

Gmina Barcin

6.

zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Topolowej w Barcinie

35.640,00 zł

Gmina Barcin

 

 

  1. Cel ekologiczny: utrzymywanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola elektromagnetycznego

 

Lp.

Nazwa zrealizowanego zadania

Koszty realizacji zadania

Podmiot odpowiedzialny

1.

modernizacja rozdzielnic stacyjnych SN

-

Enea Operator

Sp. z o. o. w Bydgoszczy

 

2.

budowa stacji SN/nn w miejscowości Wolice zasilana kablem SN o długości 1 km oraz złącza SN dla zasilania stacji abonenckiej SN/nn w okolicach Sadłogoszczy

-

                                

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Treść raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barcin.pdf (PDF, 10.59Mb) 2019-03-22 10:49:40 707 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 22-03-2019 10:49:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Lakota 21-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 22-03-2019 10:55:26