Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej - VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie odbędzie się w piątek 29 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 6 Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9

Porządek obrad
VI sesji Rady Miejskiej w Barcinie

29 marca 2019 r. godz. 10.00, s. nr 6

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Stan dróg w gminie Barcin.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin oraz określenia granic ich obwodów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin.
 24. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 25. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 22-03-2019 10:01:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Jessa 22-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Przybysz 22-03-2019 10:02:04