Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651), w Urzędzie Miejskim w Barcinie uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą.


Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz formularze umożliwiające załatwienie niektórych spraw w urzędzie, drogą elektroniczną [...] odnośnik do e-BOI

W zakładce Formularze i karty spraw, znajdują się rodzaje spraw do załatwienia, podzielone na kategorie uporządkowane alfabetycznie. Każda sprawa zawiera kartę sprawy, w której opisane są procedury załatwienia danej sprawy, wymagane dokumenty oraz ewentualne opłaty.

Moduł Stan sprawy umożliwia sprawdzenie, na jakim etapie załatwienia jest interesująca nas sprawa.
__________________________________________________________________________________
Formularze i karty spraw | Ostatnia aktualizacja 10.03.2014 r.

 


W celu skorzystania ze Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej – na platformie ePUAP: odnośnik do ePUAP

Adres Lokalnej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Barcinie: sekretariat@barcin.pl

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na http://www.epuap.gov.pl

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 

W przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy danego certyfikatu.

Unizeto CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji
Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data wytworzenia: 2011-03-08

Data udostępnienia: 2009-10-09 12:51:06

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-29 10:52:02

Liczba wyświetleń: 26592

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie[modyfikacja]Marek Przybysz2014-07-29 10:52:02
2Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2014-03-17 13:41:26
3Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2014-03-17 13:36:12
4Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2014-03-17 13:06:19
5Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2014-02-27 10:32:52
6Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2013-04-25 10:59:44
7Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2012-03-23 11:25:02
8Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie[modyfikacja]Marek Przybysz2011-08-05 09:42:48
9ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE[modyfikacja]Marek Przybysz2011-08-05 09:32:04
10Biuro Obsługi Klienta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2011-03-08 10:34:05
11Biuro Obsługi Klienta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2011-03-08 10:33:29
12Biuro Obsługi Klienta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2010-12-08 11:28:21
13Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2010-04-22 11:45:56
14Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2010-04-22 11:45:08
15Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2010-04-22 11:43:53
16Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2010-04-22 11:42:45
17Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2010-04-22 11:40:11
18Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2010-04-22 11:38:57
19Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2010-04-22 11:37:10
20Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2009-12-29 12:10:09
21Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2009-12-29 12:01:32
22Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]konto skasowane konto użytkownika skasowane2009-11-24 11:12:39
23Biuro Obsługi Interesanta[modyfikacja]konto skasowane konto użytkownika skasowane2009-10-09 12:53:11