Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Barcina z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu zieleni przed pawilonem handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie.

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-05-15

Data udostępnienia: 2018-05-16 09:26:46

Liczba wyświetleń: 71

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany