Dostawa książek, pomocy dydaktycznych, programów, gier

w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze spe-cjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018" Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

Załączone pliki:

Zaproszenie do złożenia oferty
Przedmiot zamówienia - wykaz pomocy
Wzór oferty
Projekt umowy
Załącznik nr 1 - Część I - Książki, pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie - do realizacji zajęć rozwijających z j. angielskiego
Załącznik nr 2 - Część II - Programy dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie - do realizacji zajęć rozwijających z j. angielskiego
Załącznik nr 3 - Część III - Programy, gry dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie - do realizacji zajęć rozwijających z matematyki
Załącznik nr 4 - Część IV - Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie - do realizacji zajęć rozwijających z matematyki
Załącznik nr 5 - Część V - Program dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie - do realizacji zajęć rozwijających z geografii
Załącznik nr 6 - Część VI - Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie - do realizacji zajęć rozwijających z chemii
Załącznik nr 7 - Część VII - Programy, gry dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie - do realizacji zajęć rozwijających z chemii
Załącznik nr 8 - Część VIII - Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie - do realizacji zajęć rozwijających z programowania
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Beata Wyszyńska

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-01-30

Data udostępnienia: 2018-01-30 14:39:44

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-12 10:33:30

Liczba wyświetleń: 634

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Dostawa książek, pomocy dydaktycznych, programów, gier [modyfikacja]Marek Przybysz2018-02-12 10:33:30
2Dostawa książek, pomocy dydaktycznych, programów, gier [modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-30 15:21:50
3Dostawa książek, pomocy dydaktycznych, programów, gier [modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-30 15:20:20
4Dostawa książek, pomocy dydaktycznych, programów, gier [modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-30 15:17:44
5Dostawa książek, pomocy dydaktycznych, programów, gier [modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-30 14:58:13