Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognozę finansową Miasta i Gminy Barcin na lata 2018 - 2028 dla Gminy Barcin określa Uchwała Nr XXXVI/323/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin dokonywane są w drodze Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza. Znajdują się one w zakładkach Zarządzenia Burmistrza oraz Uchwały Rady Miejskiej niniejszego biuletynu.

Uchwała Nr XXXVI/323/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
>>do pobrania<<


Uchwała Nr XXXVII/339/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XXXIX/351/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku.
>>do pobrania<<

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Barcina z dnia 30 marca 2018 r., w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XL/361/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2018 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XLIII/382/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 sierpnia 2018 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku.
>>do pobrania<<

Uchwała Nr XLIV/394/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 września 2018 r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku.
>>do pobrania<<

 

 

 

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Bernadeta Chojnacka, Rada Miejska w Barcinie

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-12-15

Data udostępnienia: 2018-01-17 07:28:59

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-02 08:55:42

Liczba wyświetleń: 668

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Wieloletnia Prognoza Finansowa[modyfikacja]Marek Przybysz2018-10-02 08:55:42
2Wieloletnia Prognoza Finansowa[modyfikacja]Marek Przybysz2018-07-02 11:59:49
3Wieloletnia Prognoza Finansowa[modyfikacja]Marek Przybysz2018-06-15 12:04:36
4Wieloletnia Prognoza Finansowa[modyfikacja]Marek Przybysz2018-04-16 14:15:13
5Wieloletnia Prognoza Finansowa[modyfikacja]Marek Przybysz2018-04-16 14:12:37
6Wieloletnia Prognoza Finansowa[modyfikacja]Marek Przybysz2018-04-10 11:49:04
7Wieloletnia Prognoza Finansowa[modyfikacja]Marek Przybysz2018-01-31 10:11:59