Ogłoszenie Burmistrza Barcina

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 19/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Agnieszka Wołkiewicz

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-12-14

Data udostępnienia: 2017-12-14 15:22:51

Liczba wyświetleń: 282

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany