Porządek obrad - I sesja

Porządek obrad
I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Barcin

zwołanej na dzień 7 listopada 2017 r. o godz. 17:00


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Wybór protokolanta.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Gminy Barcin.
5. Autoprezentacja radnych Młodzieżowej Rady Gminy Barcin.
6. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Barcin (podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Barcin).
7. Sprawy organizacyjne - wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

 

 

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-11-06

Data udostępnienia: 2017-11-06 14:21:12

Liczba wyświetleń: 906

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany