Sprawozdanie 2016

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikuje się Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2016 rok, przyjętego Uchwałą Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015 r.

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-04-10

Data udostępnienia: 2017-04-10 13:54:18

Liczba wyświetleń: 1484

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany