Informacje ogólne

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA
(powodującego utrudnienia w ruchu drogowym)


 
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy kierować:

  1. Zgromadzenie zwykłe (powodujące utrudnienia w ruchu drogowym) – Burmistrz Barcina;
  2. Zgromadzenie uproszczone (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, tel. 52 349 77 77, e-mail: kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl;
  3. Zgromadzenie spontaniczne - nie podlega zgłoszeniu.

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485).


WYMAGANE DOKUMENTY
Zawiadomienie wraz z wymaganymi załącznikami.


OPŁATY
Nie dotyczy


TERMIN ODPOWIEDZI
rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu,
w przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed datą zgromadzenia, jeżeli jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.


JEDNOSTKA I STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE
Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek – od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 30, pokój nr 4, stanowisko ds. ewidencji.


TRYB ODWOŁAWCZY
Bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w terminie 24 godzin od udostępnienia decyzji o zakazie zgromadzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


UWAGI
1. Zgodnie Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

- organizowanych przez organy władzy publicznej;
- odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych;

2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

3. Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faxu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Załączone pliki:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (wersja edytowalna)
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (wersja do druku)

Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Tomasz Wrzesiński

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data wytworzenia: 2017-02-22

Data udostępnienia: 2017-02-22 08:08:00

Ostatnia aktualizacja: 2017-02-22 08:13:11

Liczba wyświetleń: 1199

Historia zmian
L.p.TytułZmiana Autor zmianyData zmiany
1Informacje ogólne[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2017-02-22 08:13:11
2Informacje ogólne[modyfikacja]Tomasz Wrzesiński2017-02-22 08:12:20